43:03

Ρωμαίους θ' 1-33

44:45

Πέτρου Α' α' 1-14

51:56

Προς Εφεσίους δ΄ 25-32

51:19

Ψαλμός να΄[51]

44:06

Κατά Λουκάν ιδ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 27 Mar 2020
51:25

Λουκάς 7:36-50

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 27 Mar 2020
45:50

Κατά Ματθαίον 12:22-37 - "Δια

25:20

Αποκάλυψη α' 1-3// Αποκάλυψη σ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 25 Mar 2020
46:44

Προς Κολοσσαείς γ'1-17

50:54
48:51

Ιησούς του Ναυή ιε' - κβ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 25 Mar 2020
44:04

Τάσος Ορφανουδάκης

54:15

Α' Τιμοθέου 3:1-16

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 25 Mar 2020
56:19

Έξοδος ια' 1-10 & ιβ' 1-13 & ι

46:51

κατά Λουκάν ια' 52

46:38

Β' Χρονικών ιε' 1-19

54:11

Μάρκος 5:21-43

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 23 Mar 2020
57:07

Γεννηθήτω το θέλημά σου - Μάθη

 • Περιστεράκης Αντώνης
 • Νάξος

 • 23 Mar 2020
45:32

Ψαλμοί κγ' 1-6

18:50

Ησαΐας 26:20-21 - Κρύψου στο τ

24:26

Προς Ρωμαίους 8:28-39 - Την αγ

43:42
37:02

Ιεζεκιήλ λς'[36] 1-12, 37-38 κ

31:46

Ιωνάς γ' 1-7 & Κατά Λουκάν κα'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Mar 2020
49:19

Κατά Λουκάν ιβ΄

36:32

Σαμουήλ Α' ιζ' 280

49:29

Αποκάλυψις κα'1-9

 
arrow_drop_up