40:27

Βραδιά Νέων

44:10

κατά Λουκάν ιζ' 20-37

51:06

Γένεσις κεφ. ς'(6) 8 - 22

52:21

Κατά Ιωάννην η' 1-20

52:17

Κατά Λουκάν κα' 1-19 & Ησαΐας

53:38

Κορινθίους Α ιβ΄ 1-11

48:32

Αγαίος α'

17:26

Γένεση μα' 39-46

40:43

Πράξεις κζ' 1-44

41:23

προς Φιλήμονα α' 1-25

36:04
47:37

Ιερεμίας ς' 16-17

50:57

Ρωμαίους 15:8-33

58:19

Δανιήλ δ' 1-12 & Α' Κορινθίους

47:11

Ιωάννης 18:15-40

  • Χρήστος Αυγερινού
  • Ρόδος

  • 17 Aug 2022
53:16

Πρός Ρωμαίους κεφ.5(ε')6 & Κατ

50:37

Α΄ Ιωάννου γ΄ 1-3

43:38

Κατά Ιωάννη 12:20-33

42:00

Προς Εβραίους ιβ΄1-11 (1068)

50:43

Α’ Κορινθίους δ’ 1-6

27:33

Ένα σου λείπει για την βασιλιά

43:01

Παροιμίαι ια' 14

40:36

Μαλαχίας γ' 13-18 & δ' 1-6

47:18

Κατά Λουκάν ε' 17-26

51:29

Α' Σαμουήλ ιε' 1-35

24:08

Εν τη επιστροφή και μετάνοια υ

48:01

Αποκάλυψη ς΄

 
arrow_drop_up