47:41

Πράξεις α' 1

15:30

Το πετραδάκι στο πνευματικό πε

  • Γιώργος Βενέρης
  • Κω

  • 22 Jan 2020
46:00

Πράξεις 16:1-15

37:22

προς Τιμόθεον Α' ς' 12-16

38:53

Κατά Ματθαίον ιε' 21

46:12

κατά Ιωάννην θ΄1-41

52:52
48:09

Βασιλέων Β'κ'1-21

47:56

κατά Λουκάν ιγ' 10-17

42:23

Α' Κορινθίους ιε' 1-11

46:29

Πράξεις ζ΄ 1-25

19:51

Β' Σαμουήλ κβ'

24:27

Πράξεις γ΄

32:33

Κατα Μάρκον γ'28

34:01

Κατά Λουκάν ι' 25-37

43:11

Ησαΐας λζ'33

39:46

κατά Ιωάννην ι' 1-18

42:58

Ματθαίος ιε' 21-28

50:08
53:47

Ησαΐας 55:1 & Αποκάλυψη 2:8-11

36:21

Ψαλμός 23

37:13

Β' Βασιλέων ε' & Κατά Λουκά ιη

  • Γιώργος Βενέρης
  • Κω

  • 19 Jan 2020
27:00

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ (μέρος Γ')

40:44
20:54

Γένεσις ιε'9-16

17:20
 
arrow_drop_up