49:49

Ψαλμοί α' 1 3 & Μαλαχίας γ'

39:44

Κατά Ιωάννη Κεφ 6

28:00

Ιεζεκιήλ Κεφ 37

1:00:51

Ματθαίος 19:16-30

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 30 May 2020
36:35
56:53

Ησαΐας ξς' 5-10

44:22

Γένεσις ιζ' [17] 1-27

42:42

Πρός Εφεσίους β' 11-22

38:47

Ά Χρονικών κη΄ 20

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 29 May 2020
27:59

Εσθήρ ε' 1-8 (Ο Θεός ανατρέπει

 • Χρήστος Κωστάκης
 • Πάτρα

 • 29 May 2020
31:59

Α' Βασιλέων ιθ' 1-18

 • Γιώργος Σταυρίδης
 • Πάτρα

 • 29 May 2020
46:40

Ψαλμός 107:1-22

48:10

Πράξεις 1:1-26

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 29 May 2020
53:29

προς Φιλιππησίους β΄ 1-11

39:12

Κατά Ματθαίον 16:13-28 - Απαρν

52:00

κατά Λουκάν ιε' 11-32

27:45

Α' Σαμουήλ 17:34-50

26:06

Πράξεις 8:26-40

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 28 May 2020
17:45

Οι διακονίες του Θεού ελέγχουν

47:03

Το χάρισμα της προφητείας / η

42:18

Α' Σαμουήλ α' 1-28

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 28 May 2020
54:06

Ιωάννης 12:20-36

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 27 May 2020
41:01

Επιστολή προς Φιλήμονα κεφ 1

35:07

Επιστολή προς Φιλήμονα

46:53

Ιακώβου α' 12-25

39:51
45:54

Καρπός του Αγίου Πνεύματος (Γα

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 27 May 2020
46:39

Τίτος 1:1-15

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 27 May 2020
 
arrow_drop_up