08:05

Α' Πέτρος β' 9-10

44:09

Γαλάτες

34:27

Εβραίους α' 1-14 & β' 1-4

44:45

Νεεμίας ε' 1-19

49:28

Α' Κορινθίους α' 26-31 & β' 1-

44:19

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

42:34

Κατά Μάρκον ς' [6] 30-34

39:41

προς Κορινθίους Α' θ' 19-27

45:36

Εξοδος γ' 1-19

51:31

Δανιήλ 1:1-21

  • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
  • Ρόδος

  • 27 June 2022
38:32

Ιωάννη ιε' 1-27

Β' Τιμόθεον γ' 10-17

47:54

Κατά Λουκά, δ'14-32, 904

53:08

Κατά Λουκάν ιθ' 28-40 & Πράξε

30:26

Κατά Λουκά 6:12-20

52:46

Πέτρου Α' β' 21-25

40:10

Πράξεις ιη' 18-27 & ιθ' 1-6

45:05
51:36

Ρούθ γ' 1-18

20:40

Ψαλμοί ριθ' 89-104

50:23

Α' Χρονικών κη' 9-10 & Αποκά

45:05

Ψαλμός 15(ιε') & Πράξεις των Α

40:32
39:45

Κατά Λουκάν ι' 38-42

49:04

Ψαλμοί ε'

39:44

Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφ.

  • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Χαϊδάρι

  • 26 June 2022
48:55
 
arrow_drop_up