29:46

Κατά Μάρκον η' 1-21

44:48

Το Κατα Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ.

 • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • Χαϊδάρι

 • 22 May 2022
33:36

Γένεσις κβ' 1-18 & Ματθαίος ιε

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 22 May 2022
37:24

Μιχαίας κεφ. 7 (ζ')8-10 & Πράξ

16:47

Ψαλμός νζ'

34:09

Προς Φιλιππησίους 4:4-7 - Do n

39:50

Κατά Ιωάννην ιβ' 23-43

28:00

Κατά Ιωάννην ις' 1-16

30:58

Μαλαχίας γ' 13-18

54:03

Λουκάς ιγ' 22-35

48:42
42:00
44:39

Προς Εφεσίους 2:1-10

43:20
10:00

Εφεσίους ε' 8-11

 • Σπύρος Μουρίκης
 • Πάτρα

 • 20 May 2022
41:12

Β' Τιμόθεο 4...

55:15

Προς Εφεσίους κεφ.γ'(3) 14-21

40:18
47:51

Κατά Λουκάν δ' 14-32

39:00

Προς Εφεσίους δ'

 • Κώστας Κωνσταντινίδης
 • Πάτρα

 • 20 May 2022
54:46

Θρήνοι

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 20 May 2022
47:57

Γένεσις β 15-18

55:56

Κατά Ιωάννην 13(ιγ')

 
arrow_drop_up