38:38

Προς Φιλήμονα 1:1-25 - Τακτοπο

26:35
31:34
49:42

Ψαλμοί λβ' 1-5

36:33

Πράξεις Των Αποστόλων ι' 1-27

47:33

Ψαλμός 62

19:09

Ματθαίον ιζ' [17] 24-27

25:35

Μάρκον θ΄[9] 2-10

23:16

Παροιμίες γ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 July 2020
23:01

Κατά Μάρκον ζ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 July 2020
36:31

Κατά Μάρκον ιδ΄4

44:26

Λουκάς 4:1-13

40:01

Έξοδος 33'

23:31

Κατά Μάρκον η΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 July 2020
53:34

Ιωνάς Κεφ 3

28:42

Εκκλησιαστής 3:16-4:8

 • Νίκος Κατσούλας
 • Ρόδος

 • 04 July 2020
23:39

Λουκάς 10:38-42

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 04 July 2020
31:45

Επι/λή Ιούδα 1:20-25

12:05

Ομολογία

1:01:04

Βραδιά Νέων

42:55

Κατά Ματθαίον 19:1-15 - Η ευλο

41:42

Κατά Ματθαίον ιη΄ 15-20

09:36

Ιωάννης ιζ' 1-11

37:46

προς Κορινθίους Β' δ' 18-ε' 1

47:46

πρός Γαλάτας ς' 1-10 & Β' Χρ

44:31

Ψαλμός μ΄[40]

54:21
51:47

Γέννηση 22:5-24

 • Θεόφιλος Μερενίδης
 • Ρόδος

 • 03 July 2020
 
arrow_drop_up