34:34

Κατά Ιωάννη 8:1-28

53:15

Ιωάννης η' 30-59

50:50
51:30

Μηνύματα αδελφών

46:42

Εσθήρ α' 13-22

30:16

Μάρκος β΄ 13-17

40:00

Κατά Λουκάν 13:22-30 - The dec

30:59

Α' Πέτρου α' 17-25

39:09
14:51

Ψαλμοί ρκς' 1-6

30:51

Κατά Μάρκον β' 1-12

46:21

Κατα Μάρκον ι' 31-45

55:07

Ησαΐας ε'

37:36

Παροιμίες δ' 20-27

35:28

Εσθήρ ε' 3 Νεεμία β' 2-4 //Ο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 24 Oct 2021
46:45

Δανιήλ θ' 1-6 & 20-23 «Εννόησα

30:24

Ιακώβου α΄22

49:25

Αποκάλυψη κβ'

20:36

Ησα'i'ας 40:27-31

40:46

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ.η' εδ

54:16

Ματθαίος 24:3-14

 • Πέτρος Φυλακουρίδης
 • Ρόδος

 • 24 Oct 2021
39:29

Ιωήλ β' 21-27

35:51

Ψαλμός 80'

34:49

Φιλιππησίους β' 1-18

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 24 Oct 2021
41:02

Ιωάννης ιβ' 1-11, Ρωμαίους ιβ'

 • Σταύρος Περάκης, Γιάννης Γιαννόπουλος
 • Μπίτιχαϊμ

 • 23 Oct 2021
 
arrow_drop_up