33:56

Δανιήλ 1:1-21 - Άγιοι μέσα σε

10:21

Επιστολή Πέτρου Β΄ ε΄ 10-11

45:53

Επιστολή Ιωάννου Α' γ' 9

35:01

Γιάννης Σαράντης

47:00

Ιακώβου α' 2-4

51:50
44:49

Κατά Ματθαίον δ'[4] 1-11

47:48

Κολοσσαείς 2:8-10

41:01

Ομολογία Θεραπείας

 • Θρασύβουλος Κουρομιχελάκης
 • Χανιά

 • 17 Jan 2020
12:50

Ομολογία αδ. Σίμου Καββαδία

 • Σίμος Καββαδίας
 • Πάτρα

 • 17 Jan 2020
17:52

Μήνυμα αδ. Τάσου Μπέκου

24:10

Ψαλμός κ' 1-5

 • Γρηγόρης Σπανός
 • Πάτρα

 • 17 Jan 2020
50:00

Κολοσσαείς 3:1-17

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 17 Jan 2020
43:22

Κατά Λουκάν α'1-25 &Γένεσις λθ

54:44

Προς Ρωμαίους ς' 20-23

46:55

κατά Ιωάννην α' 29 -51

48:27

Δανιήλ θ'

16:24

Ταπείνωση και Υπερηφάνεια (Μικ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 15 Jan 2020
46:42

Άσμα Ασμάτων β' 3

48:42

Εφεσίους 3:8-13

37:09

Γένεσις κε' 19-34

18:56

Κατα Ιωάννη ιδ' 12-31

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 Jan 2020
51:18

Ιησούς του Ναυή α'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Jan 2020
44:54

Λουκά θ' 51-62

50:01

Εβραίους 10:26-11:13

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 15 Jan 2020
37:51

Κατά Ιωάννην β'13-22

38:20

Πράξεις 9:26-31

38:18

Ιησούς του Ναυή ς΄

 
arrow_drop_up