32:21

Πράξεις Των Αποστόλων 10:25-48

47:12
39:19

Έξοδος λβ΄1

29:25

Α' Προς Κορινθίους 4(δ') 1-5

24:06

Γαλάτες ε' 22-24

46:45

Κατά Λουκάν ιγ΄ 22-30

44:34

Αποκάλυψις ιζ' 1-14

28:51

Γένεση ιε' 1-6

33:37

κατά Λουκάν ιη' 35-43 & ιθ' 1-

43:35

Ιακώβου 1:5...

46:46

Μάρκος 1:21-28 & 40-45

 • Κουκουτόλιας Αποστόλης
 • Ρόδος

 • 12 May 2021
48:50

Β' Κορινθίους 12:1-21

 • Αυγερινού Χρήστος
 • Ρόδος

 • 12 May 2021
39:42

Ιησούς του Ναυή ιδ' 6-15

Ησαΐας μγ' 1-13

37:56

Σαμουήλ Α' α' 1-28

50:58

Εκκλησιαστής θ' 18 ; ι' 1

47:42

Εφεσίους κεφ. δ΄ 17- 32

43:12

Σαμουήλ Α' ιζ' 1-11

32:30

Ιησούς του Ναυή α' 3-9

46:06

κατά Ματθαίον ζ' 7-11

42:02

Κατά Λουκάν κδ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 10 May 2021
36:32

Ρωμαίους 5:12-21

46:43

Α' Πέτρου α' 1-25

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 10 May 2021
29:42

Ματθαίος 5:43-48

48:11

Γένεσις 46:1-7

 • Μερενίδης Θεόφιλος
 • Ρόδος

 • 10 May 2021
32:15

Κατα Ιωάννη κα'

 • Γιάννης Πλατογιάννης
 • Πάτρα

 • 10 May 2021
26:24
 
arrow_drop_up