16:56

Ιωάννης η' 2-11

26:25

Ματθαίος κβ' 1-14

39:05
46:41

Α' Κορινθίους ι΄ [10] 1-11

53:33

Δανιήλ 4:1-37

27:12

Αποκάλυψη 2:12-17

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 18 Jan 2021
27:30

Λουκάς 12:13-21

 • Νίκος Κατσούλας
 • Ρόδος

 • 18 Jan 2021
31:59

Κατά Ματθαίον ς' 19-34

25:25
39:31

Πέτρου Β 1:1-15 - Γνωρίζω ή νο

45:45

Σαμουήλ A' Κεφ. 7 & Κατά Ματθα

33:04

Ψαλμοί ρλγ' 1 & Κατά Ματθαίον

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 17 Jan 2021
40:25
1:05:17

Ματθαίος ις' 13-28

31:05

Α' Βασιλέων ιθ' 15-21 & κατά Μ

31:50

Εφεσίους ς΄ 9

32:42

Κατά Ιωάννην ιζ:20-26

41:12

Έξοδος 33:1-23

28:42

Βασιλέων Α΄ ιγ΄ 11-30 - "Η οδη

54:09

Έξοδος 14:1-18 & Πράξεις 9:1-1

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 17 Jan 2021
34:23

Α' Πέτρου 1:3-4

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 17 Jan 2021
48:51

Κατά Ματθαίον ιγ' 44-47 & 51-5

28:14

Ιωήλ β'21-32

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 17 Jan 2021
30:33

Ματθαίον ζ' 21-29

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 17 Jan 2021
44:03

Θρήνοι Κεφ. 3

45:45

Κατά Ματθαίου 19:1-12

59:59

Κήρυγμα Ευαγγελίου

 
arrow_drop_up