48:15

Ζαχαρίας α΄ 1

44:34

κατά Λουκάν ζ' 11-35

44:44

Αποκάλυψις ιγ' 11-18 & ιδ' 1-6

37:40

Κατά Μάρκον ς' 30-52

37:54

Λουκά ιθ' 1-27

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 03 Mar 2021
49:36

Εβραίους 13:1-6

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 03 Mar 2021
40:56

Β' Κορινθίους 5:11-6:10

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 03 Mar 2021
46:03

Ψαλμοί κγ' 1-6

46:19
38:43
46:03

Κατά Μάρκον ιδ' 32-44

51:16

Γένεση 41:1-21

 • Θεόφιλος Μερενίδης
 • Ρόδος

 • 01 Mar 2021
37:57

Β' Πέτρου 3:1-10

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 01 Mar 2021
40:30

Β' Κορινθίους ιβ' 19-21 & ιγ'

17:05

Β' Βασιλέων ε'

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 01 Mar 2021
27:53

Κατά Ματθαίον ιζ΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 01 Mar 2021
42:16

Κριτές ς’:23

31:08

Κατα Λουκάν ς' 43-49

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 01 Mar 2021
23:33

Ιωάννης 3:1-12

20:06

Πράξεις 9:32-43

45:15

Προς Γαλάτας α΄ 1-24

29:20
32:36

Ψαλμοί 95:1-11 - "Μη σκληρύνητ

32:47

Ιώβ κγ' & κατά Ματθαίον ζ' 7-1

47:16

Κατα Ιωάννην η΄ 30-51

28:02

Πράξεις κεφ 12(ιβ')1-17

28:10

Ησαΐας νδ' 11,13//Όταν σου μιλ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 28 Feb 2021
38:12

Πράξεις 13(ιγ') 1-13

 
arrow_drop_up