/ Τρίπολη

Τρίπολη

40:23

Κατά Ματθαίου 5:1-14

 • Πέτρος Ζαφείρογλου
 • Τρίπολη

 • 03 Δεκεμβρίου 2023
37:21

Κατά Λουκά 15:1-35

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 19 Νοεμβρίου 2023
42:47

Αποκάλυψις 3:1-6

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 18 Νοεμβρίου 2023
45:10

Κατά Μάρκου 4:30-41

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 15 Νοεμβρίου 2023
33:35

Αποκάλυψις του Ιωάννη 3:7-13

05:05

Κατά Ματθαίου 11:28-30

 • Μπάμπης Μπαγιαζόγλου
 • Τρίπολη

 • 12 Νοεμβρίου 2023
14:48

Κατά Ματθαίου 25:1-13

 • Σπύρος Κοροβέσης
 • Τρίπολη

 • 12 Νοεμβρίου 2023
49:01

Αποκάλυψης του Ιωάννη 2:18-23

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 11 Νοεμβρίου 2023
36:05

Κατά Μάρκου 4:26-29

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 08 Νοεμβρίου 2023
27:59

Κατά Λουκά 12:35-40

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 06 Νοεμβρίου 2023
41:23

Κατά Ιωάννη 15:9-17

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 05 Νοεμβρίου 2023
48:09

Αποκάλυψις Ιωάννης 2:12-17

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 04 Νοεμβρίου 2023
44:48

Κατά Μάρκου 4: 24

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 01 Νοεμβρίου 2023
37:01

Κατά Λουκά 12:31-34

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 30 Οκτωβρίου 2023
47:41

Ιησούς του Ναυή 7:6-137 & Α, Ιωάννη 2:1-17

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 29 Οκτωβρίου 2023
42:50

Αποκάλυψις 2:8-11

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 28 Οκτωβρίου 2023
39:33

Κατά Μάρκου 4:21-23

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 25 Οκτωβρίου 2023
36:42

Κατά Λουκά 12:22-31

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 23 Οκτωβρίου 2023
41:32

Αποκάλυψις Ιωάννη 2:4-7

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 21 Οκτωβρίου 2023
46:37

Κατά Μάρκου 4:11-20

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 18 Οκτωβρίου 2023
30:07

Κατά Λουκά 12:22-23

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 16 Οκτωβρίου 2023
49:57

Αποκάλυψις Ιωάννη 2:1-6

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 15 Οκτωβρίου 2023
44:27

Έξοδος 17:I-16

 • Πασχάλης Πρέντι
 • Τρίπολη

 • 15 Οκτωβρίου 2023
54:20

Κατά Μάρκου 4:8-12

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 11 Οκτωβρίου 2023
32:47

Κατά Λουκά 12:16-21

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 09 Οκτωβρίου 2023
43:00

Αποκάλυψις Ιωάννη 1:9-15

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 07 Οκτωβρίου 2023
41:46

Κατά Μάρκου 4:4-7

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 04 Οκτωβρίου 2023
44:56

Αποκάλυψις 1:4-10

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 30 Σεπτεμβρίου 2023
arrow_drop_up