Τρίπολη

49:07

Πράξεις των Αποστόλων 27:1-44

55:37

Κατά Λουκά 21-25-37

53:40

Ησαΐας 2:1-5 & Κατά Ματθαίου 1

49:57

Κατά Ματθαίου 18:21-35

47:54

Πράξεις των Αποστόλων 26:1-32

52:18

Ψαλμοί 90:1-17 & Κατά Ιωάννη 1

45:34

Κατά Ματθαίου 18:15:28-20

51:53

Πράξεις των Αποστόλων 24:1-27

46:42

Δανιήλ 3:1-30

47:12

Ησαΐας 55:1-13 & Κατά Ιωάννη 7

44:27

Κατά Ματθαίου 18:7-14

43:56

Πράξεις των Αποστόλων 23:12-35

46:18

Δανιήλ 2:1-49

55:40

Ψαλμοί 23:1-6 & Κατά Λουκά 2:1

41:44

Πράξεις των Αποστόλων 23:1-11

50:07

Βασιλέων Β 20:1-11 & Κατα Μάρκ

42:37

Κατά Ματθαίου 18:1-6

45:36

Πράξεις των Αποστόλων 22:17-30

48:33

Ιησούς του Ναυή 6:12-27

51:25

Ησαΐας 51:1-8 & Κατά Ιωάννη 12

43:32

Κατά Ματθαίου 17:24-27

48:52

Πράξεις των Αποστόλων 22:1-16

46:43

Ιησούς του Ναύη 3-1-17

44:53

Αββακούμ 3:17 -19 & Κατά Λουκά

51:09

Κατά Ματθαίου 17:14-23

49:48

Πράξεις των Αποστόλων 21:27-40

40:30

Ιησούς του Ναυή 2-1-24

40:22

Δανιήλ 4:31-37 & Κατά Ιωάννη 6

 
arrow_drop_up