/ Τρίπολη

Τρίπολη

33:47

Κατά Λουκά 10:21-22

44:45

Ιησούς του Ναυή 2:1-24 & Ρωμαίους 5:1-11

42:08

Α, Κορινθίους 13:1-4

41:19

Κατά Λουκά 1:1-11

27:33

Κατά Λουκά 10:17-20

39:48

Χρονικών Β, 20:1-17 & Κατά Λουκά 22:22-31

44:45

Α, Κορινθίους 13:1-3

47:14

Κατά Μάρκου 1:1-5

49:08

Ζαχαρίας 10:1-2 & Κατά Λουκά 2:22-40

40:54

Α, Κορινθίους 12:14-31

43:27

Κατά Ιωάννη 21:15-25

35:57

Κατά Λουκά 10:1-3

44:44

Κατά Λουκά 15:1-32

 • Μιχάλης Φραγκάκης
 • Τρίπολη

 • 30 Απριλίου 2023
50:23

Κατά Ματθαίου 28:18-20

 • Γιώργος Μπεζάτης
 • Τρίπολη

 • 22 Απριλίου 2023
43:03

Α, Κορινθίους 12:1-20

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 22 Απριλίου 2023
38:34

Κατά Ιωάννη 21:1-5

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 19 Απριλίου 2023
36:47

Κατά Λουκά 9:57-62

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 17 Απριλίου 2023
42:43

Γένεσις 3:9-23 & Α, Κορινθίους 15:1-58

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 16 Απριλίου 2023
41:26

Α, Κορινθίους 12:1

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 15 Απριλίου 2023
33:50

Κατά Λουκά 9:55-56

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 10 Απριλίου 2023
57:04

Κατά Ιωάννη 17:1-26

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Τρίπολη

 • 09 Απριλίου 2023
46:02

Κατά Ιωάννη 20:21-31

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 05 Απριλίου 2023
43:37

Κατά Λουκά 9:52-56

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 03 Απριλίου 2023
39:13

Κατά Ματθαίου 11:25-30

 • Γιώργος Χριστόφιλος
 • Τρίπολη

 • 02 Απριλίου 2023
07:52

Ψαλμοί 1:1-6

 • Αριστείδης Ραδιώτης
 • Τρίπολη

 • 01 Απριλίου 2023
25:02

Άσμα Ασμάτων 3:1-3

 • Δημήτρης Μερκούρης
 • Τρίπολη

 • 01 Απριλίου 2023
43:36

Κατά Ιωάννη 20:17-22

29:56

Κατά Λουκά 9:46-50

arrow_drop_up