Τρίπολη

45:59

Κατά Ματθαίου 9:27-38

41:00

Πράξεις των Αποστόλων 14:1-7

50:05

Ψαλμοί 126:1-6

39:59

Κατά Ματθαίου 9:18-26

35:36

Χρονικών β, 33:1-13 & Κατά Μάρ

43:59

Κατά Ματθαίου 9:9-14

44:00

Πράξεις των Αποστόλων 13:17-17

45:08

Κατά Ιωάννη 1:15-19

42:18

Ησαΐας 52:7-12 & Ματθαίου 8:35

51:00

Κατά Ματθαίου 9:1-7

1:01:23

Κατά Ματθαίου 8:28-34

43:13

Ησαΐας 53:1-12

1:07:58

Κατά Λουκά 12:1-34

45:36

Κατά Ματθαίου 8:5-13

27:39

Κατά Λουκά 10:25-37

20:29

Κατά Λουκά 7:11-17

42:20

Κατά Ματθαίου 8:01-04

48:50

Κατά Λουκά 7:36-50

41:00

Πράξεις 10:7-29

32:47

Κατά Ματθαίου 25:31-46

22:51

Ησαΐας 55:1-13

24:17

Κατά Μάρκου 8:22-38

20:37

Κατά Ιωάννη 12:31-38

41:47

Πράξεις 10:1-6

36:50

Ησαΐας 61:8-11

51:30

Πράξεις 9:32-43

38:20

Πράξεις 9:26-31

45:12

Έξοδος

 
arrow_drop_up