Τρίπολη

50:02

Ησαΐας 43:17

49:33

Κατά Ματθαίου 21:10-13

50:16

Ψαλμοί 91:1-16

46:29

Ρωμαίους 1:1-7

44:22

Χρονικών,Α 11:10-23 & Εφεσίους

43:28

Κατά Ματθαίου 20:29-34

53:59

Πρός Εβραίους 2:10-18

50:22

Εβραίους 2:1-9

39:10

Βασιλέων Α, 6:11-13 & Κατά Λου

52:29

Κατά Ματθαίου 20:-17-28

45:55

Ιωήλ 2:12 & Κατά Λουκά 22:24

45:48

Δανιήλ 1:1-28

48:29

Ψαλμοί 126:1-6 & Κατά Λουκά 6:

46:07

Ψαλμοί 1:1-6 & Κατά Λουκά 13:1

43:39

Πράξεις των Αποστόλων 218:1-16

53:33

Δανιήλ 4:1-37

41:12

Έξοδος 33:1-23

45:45

Κατά Ματθαίου 19:1-12

49:07

Πράξεις των Αποστόλων 27:1-44

55:37

Κατά Λουκά 21-25-37

53:40

Ησαΐας 2:1-5 & Κατά Ματθαίου 1

49:57

Κατά Ματθαίου 18:21-35

47:54

Πράξεις των Αποστόλων 26:1-32

52:18

Ψαλμοί 90:1-17 & Κατά Ιωάννη 1

45:34

Κατά Ματθαίου 18:15:28-20

51:53

Πράξεις των Αποστόλων 24:1-27

46:42

Δανιήλ 3:1-30

47:12

Ησαΐας 55:1-13 & Κατά Ιωάννη 7

 
arrow_drop_up