/ Τρίπολη

Τρίπολη

39:51

Κατά Μάρκου 10: 13-16

45:40

Κατά Λουκά 18:9-14 & 24:13-31

 • Πασχάλης Πρέντη & Μαουρίζιο Γκαντόφλι
 • Τρίπολη

 • 19 Μαΐου 2024
35:05

Προς Εβραίους 1:1-14

44:41

Κατά Μάρκου 10:1-9

43:24

Α, Κορινθίους 15:1-58

45:07

Κατά Ματθαίου 27:1-66

35:05

Αποκάλυψις Ιωάννου 3:7-13

 • Στράτος Νικολούδης
 • Τρίπολη

 • 28 Απριλίου 2024
42:24

Ησαΐας 1:1-31

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 27 Απριλίου 2024
43:49

Κατά Μάρκου 9:33-38

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 24 Απριλίου 2024
28:41

Κατά Λουκά 9:43-50

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 22 Απριλίου 2024
41:39

Πράξεις των Αποστόλων 10:1-48

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 21 Απριλίου 2024
28:43

Κατά Λουκά 15:11-24

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 15 Απριλίου 2024
42:37

Β, Θεσσαλονικείς 2:13-14

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 13 Απριλίου 2024
35:42

Κατά Λουκά 15:8-10

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 08 Απριλίου 2024
42:10

Ησαΐας 55:1-7

 • Μιχάλης Φραγκάκης
 • Τρίπολη

 • 07 Απριλίου 2024
45:43

Β, Κορινθίους 2:3-12

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 06 Απριλίου 2024
27:52

Κατά Λουκά 15:1-7

 • Θεόδωρος Μητσέας
 • Τρίπολη

 • 01 Απριλίου 2024
43:34

Κατά Μάρκου 8:34-38

49:09

Κριταί 15:4- 21 & Προς Εβραίους 12:11-17

38:20

Β, Θεσσαλονικείς 2:1-2

11:19

Β, Κορινθίους 1:8-11

31:11

Κατά Λουκά 14:25-35

43:15

Κατά Λουκά 10:17-37

 • Αποστόλης Καρπόζηλος
 • Τρίπολη

 • 24 Μαρτίου 2024
40:16

Β, Κορινθίους 1:1-24

32:15

Κατά Λουκά 14:15-24

41:54

Α, Κορινθίους 5:16-28

39:07

Κατά Μάρκου 8:27-31

28:56

Κατά Λουκά 14:7-11

arrow_drop_up