Τρίπολη

46:54

Πρός Εβραίους 12:11-17

49:11

Ησα΄ι΄ας 6:1-12 & Πράξεις των

34:08

Κατά Λουλά 6:27-38

18:00

Κατά Ιωάννη 5:1-16

49:00

Κατά Ματθαίου 7:12-29

46:20

Πρός Εβραίους 12:1-2

54:04

Δευτερονόμιον 10:12-21 & Κατά

34:35

Πρός Ρωμαίους 10:1-11

45:38

Ισαϊας 64:1-3 & Κατά Λουκά 15:

37:22

Πρός Εβραίους 11:30-32

39:53

Πρός Ρωμαίους 10:1-2

54:35

Ισαϊας 1:1-20 & Ωσηέ 4:1-6 & Α

22:00

Κατά Ματθαίου 19:16-30

34:33

Κατά Ματθαίου 11:25-30

47:40

Πρός Εβραίους 11:27-29

52:45

Πρός Ρωμαίους 9:20-33

46:38

Πρός Εβραίους 11:23-26

47:47

Πρός Ρωμαίους 9:6-18

51:04

Σαμουήλ .Α 15:22 & Κατά Λουκά

42:55

Προς Ρωμαίους 9:1-5

47:48

Ζαχαρίας 10:1 & Κατά Λουκά 21:

47:09

Κατά Ματθαίου 25:13-30

39:16

Πρός Εβραίους 11:8-16

36:19

Προς Ρωμαίους 8:31-39

52:36

Κατά Ματθαίου 8:18-27

49:22

Κατά Ματθαίου 25:1-13

45:27

Πρός Εβραίους 11:1-4

49:56

Πρός Ρωμαίους 8:31

 
arrow_drop_up