Τρίπολη

44:05

Πράξεις των Αποστόλων 17:1-15

48:24

Ψαλμοί 32:1 & Κατά Ιωάννη 4:1-

42:06

Κατά Ματθαίου 13:24-30

42:04

Πράξεις των Αποστόλων 16:25-40

41:58

Β, Πέτρου 1:11-21

51:24

Κατα Ιωάννη 5:1-17

45:31

Κατά Ματθαίου 13:1-23

34:55

Κατά Λουκά 6:21

15:31

Κατά Λουκά 22:24-34

33:33

Κατά Μάρκου 10:32-52

14:39

Κατά Μάρκου 5:21-43

33:23

Κατά Μάρκου 5:21-43

40:03

Β. Πέτρου 1:1-11

38:44

Β. Σαμουήλ 24:18-25 & Κατά Μάρ

41:19

Κατά Ματθαίου 12:38-50

45:14

Πράξεις των Αποστόλων 16:1-5

44:39

Κατά Ματθαίου 16:1-28

31:45

Επι/λή Ιούδα 1:20-25

12:05

Ομολογία

45:24

Πράξεις των Αποστόλων 15:22-41

41:57

Κατά Ματθαίου 12:09-31

56:27

Ιεζεκιηλ 14-12-23 & Κατά Λουκά

49:27

Κατά Μάρκου 2-1-12 & 10-17-27

  • Λευθτέρης Σαρής& Λάζαρος Σουγαρης
  • Τρίπολη

  • 20 June 2020
45:39

Πράξεις των Αποστόλων 15:7-12

43:18

Κατά Ματθαίου 13:44-52

56:18

2020-06-14 Θεόδωρος Μητσέας Ησ

48:23

Πράξεις των Αποστόλων 15:1-9

44:26

Γένεσις 19-15-20 & Κατά Λουκά

 
arrow_drop_up