Τρίπολη

44:18

Κατά Ματθαίου 7:13-14

05:41

Αποκάλυψις Ιωάννη 21-1-7

56:52

Εφεσίους 6-10-20

49:56

Πράξεις 8:9-17

35:28

Κατά Ματθαίου 7:7-13

48:14

Πράξεις 8:1-8

47:10

Πράξεις 21:1-32

49:24

Κατά Ματθαίου 26:30-75

45:40

Πράξεις 7:51-60

12:49

Α Κορινθίους 16:13-14

48:17

Κατά Λουκά 7:36-50

41:26

Κατά Ματθαίου

39:57

Ησαΐας 49:23-19

47:02

Κατά Ματθαίου 14:15-36

50:34

Σοφονίας 1:14-18 & Κατά Μα

43:00

Ψαλμοί 31:1-24

42:47

Πράξεις Των Αποστόλων 6:1-7

49:52

Κατά Ιωάννην 4:1-54

47:42

Κατά Ματθαίον 13:10-23

50:26

Ησαΐας 49:13-26 & Κατά Λου

21:41

Κατά Ιωάννην 17:1-26

43:54

Πράξεις Των Αποστόλων 5:1-11

56:31

Ησαΐας 42:1-4

46:36

Ψαλμοί 23:1-6 & Κατά Ιωάνν

47:24

Πράξεις Των Αποστόλων 4:32-16

53:09

Κατά Λουκάν 14:15-33

47:04

Ψαλμοί 34:1-22

25:18

Πράξεις Των Αποστόλων 4:32-37

 
arrow_drop_up