Τρίπολη

45:36

Κατά Ματθαίου 8:5-13

27:39

Κατά Λουκά 10:25-37

20:29

Κατά Λουκά 7:11-17

42:20

Κατά Ματθαίου 8:01-04

48:50

Κατά Λουκά 7:36-50

41:00

Πράξεις 10:7-29

32:47

Κατά Ματθαίου 25:31-46

22:51

Ησαΐας 55:1-13

24:17

Κατά Μάρκου 8:22-38

20:37

Κατά Ιωάννη 12:31-38

41:47

Πράξεις 10:1-6

36:50

Ησαΐας 61:8-11

51:30

Πράξεις 9:32-43

38:20

Πράξεις 9:26-31

45:12

Έξοδος

52:18

Κατά Ιωάννη 5:1-17

43:34

Α Τιμόθεου 2:1-15

50:53

Ιωήλ 2:23-32

36:05

Κατά Λουκά 2:21-40

12:08

Πέτρου ,Β 3:11-12

40:26

Πράξεις 9:1-9

40:52

Γένεσις 6:5-8 & Κατά Ματθαίου

47:05

Κατά Ματθαίου 7:15-23

44:30

Πράξεις 8:16-40

50:50

Α, Σαμουήλ 11:1-11 & Κατά Λουκ

44:18

Κατά Ματθαίου 7:13-14

05:41

Αποκάλυψις Ιωάννη 21-1-7

56:52

Εφεσίους 6-10-20

 
arrow_drop_up