Τρίπολη

53:42

Κατά Ιωάννη 17:7-13

29:50

Κατά Λουκά 8:49-56

49:56

Α, Σαμουήλ 1:1-28 & Κατά Ματθα

40:08

Α' Κορινθίους 9:24-27

44:42

Κατά Ιωάννη 17:1-6

33:16

Κατά Λουκά 8:40-48

47:15

Κατά Ματθαίου 24:1-13

41:14

Α, Κορινθίους 9:14-18

46:26

Κατά Ιωάννη 16:17-33

32:49

Κατά Λουκά 8:26-39

51:40

Ιησούς του Ναυή 1:1-18

51:31

Κατά Ιωάννη 16:1-15

49:54

Κατά Ματθαίου 24:36-51

42:18

Α' Κορινθίους 9:1-18

31:14

Κατά Ιωάννη 15:18-27

31:14

Κατά Λουκά 8:22-25

37:15

Κατά Ματθαίου 11:7-30

29:55

Κατά Μάρκου 10:46-52

16:34

Πράξεις 12:1-19

31:54

Κατά Λουκά 8:19-21

42:47

Κριταί 6:1-14

50:10

Αββακούμ 3:4 & Κατά Λουκά 21:

45:25

Κατά Ιωάννη 15:9-27

41:39

Α, Κορινθίους 9:1-2

30:42

Κατά Ματθαίου 9:27-31

35:49

Κατά Λουκά 8:9-15

39:53

Κατά Ματθαίου 14:22-36

28:35

Κατά Λουκά 8:4-10

 
arrow_drop_up