Τρίπολη

50:23

Δευερονόμιο 30:1-20 & Κατά Λου

43:36

Κατά Ματθαίου 15:15-18

42:14

Πράξεις των Αποστόλων 19:8-20

44:52

Κατά Ματθαίου 15:1-20

37:28

Πράξεις των Αποστόλων 19:8

44:28

Κατά Μάρκου 10:17-31

43:08

Πράξεις των Αποστόλων 18:1-7

43:16

Κατά Ματθαίου 21:23-43

45:31

Πράξεις των Αποστόλων 18:24-28

44:35

Αγγαίος 1-3-12

37:04

Κατά Ματθαίου 14:24-28

42:54

Γένεσις 1:26-31

51:33

Ισα'ί'ας 49:13-26 & Αποκάλυψις

53:02

Αριθμοί 23-17-24 & Αποκάλυψις

42:11

Κατά Ματθαίου 14:1-12

40:56

Πράξεις των Αποστόλων 18:1217

48:25

Πράξεις των Αποστόλων 18:1-8

41:20

Ησαϊας 43:1-7

27:20

Κατά Ματθαίου 13:46

41:52

Πράξεις των Αποστόλων 17:21-25

39:15

Β,Πέτρου 1:1-20

46:24

Κατά Ματθαίου 13:44

33:33

Α, Θεσσαλονικεις 5:1-11

48:54

Ψαλμοί 27:1-14 & Κατά Ματθαίου

39:55

Ζαχαρίας 1:1-7

47:42

Πράξεις των Αποστόλων 17:16-34

42:11

Κατά Μάρκου 5:21-43

51:01

Ψαλμοί ί103:1-22 & Κατά Λουκά

 
arrow_drop_up