Τρίπολη

36:32

Κατά Λουκά 7:1-17

40:31

Κατά Ιωάννη 13:1-17

32:45

Κατά Λουκά 6:46-49 & 7:1-10

42:21

Κατά Λουκά 23:14-34

50:32

Α, Κορινθίους 4:1-5

37:01

Κατά Ματθαίου14:15-36

33:12

Κατά Λουκά 6:43-45

43:38

Κατά Ιωάννη 12:20-33

34:10

Κατά Λουκά 6:39-42

49:14

Κατά Ματθαίου 18:1-22

52:04

Α, Κορινθίους 3:10-15

39:30

Κατά Ιωάννη 12:12-19

35:12

Κατά Λουκά 6:37-38

38:01

Α, Κορινθίους 3:1-9

17:38

ΟΜΟΛΟΓΙΑ

  • Κωνσταντίνος Σταμούλης
  • Τρίπολη

  • 30 July 2022
04:43

Χαιρετισμός

03:23

Χαιρετισμός

32:53

Κατά Λουκά 6:27-36

41:57

Κορινθίους Α, 2:6-16

47:53

Κατά Ιωάννη 11:1-57

32:47

Κατά Λουκά 6:22-26

43:36

Χρονικών Β, 30:6-9 & Κατά Λουκ

48:58

Α, Κορινθίους 2:1-4

47:31

Κατά Ιωάννη 10:22-30

14:56

Ομολογία

35:06

Κατά Ιωάννη 8:12

53:17

Κατά Ιωάννη 10:1-21

30:00

Κατά Λουκά 6:20 -22

 
arrow_drop_up