/ Λέονμπεργκ

Λέονμπεργκ

29:50

Αποκάλυψη γ' 8-13

13:45

Johannes 15: 9-17

35:22

Α' Πέτρου γ' 17-22 (Μαθ. 10ο)

38:56
33:29

Μηνύματα αδερφών (Μέρος Α')

  • Γκάρικ Ανεσιάν / Άγγελος Διαμαντίδης
  • Λέονμπεργκ

  • 19 Μαΐου 2024
32:12

Ιωήλ β' 23-27

13:27

Πράξεις των Αποστόλων ιβ' 1-19

36:06

Κατά Λουκάν κδ' 13-35

44:05

Αποκάλυψη ά 1-6

39:16

Κατά Ιωάννην κ' 1-31

41:54

Μηνύματα αδελφών

  • Ηλίας Μαμέντωβ, Θοδωρής Αβραμίδης
  • Λέονμπεργκ

  • 02 Μαΐου 2024
45:20

Α' Πέτρου γ' 13-16

40:25

Ψαλμός ιθ' 1-14

47:20

Ρωμαίους ι' 1-17

48:02

Αποκάλυψη β΄ 18-28

39:05

Ψαλμός ιε' 1-5

16:14

Γαλάτας ε' 13-26

40:16

Α' Πέτρου γ' 8-12

44:41

Α' Βασιλέων ι' 1-13

51:00

Αποκάλυψη β' 12-17

40:35

Ρωμαίους ιθ' 1-4

1:29:10

Μηναία σύναξη εκκλησιών

  • Σταύρος Περάκης, Βαγγέλης Σαραψής, Παναγιώτης Σαραψής, Δημήτρης Κούκος, Γιάννης Γιαννόπουλος
  • Λέονμπεργκ

  • 06 Απριλίου 2024
49:34

Πράξεις των Αποστόλων ια' 1-3 / 18-30

16:11

Πράξεις των Αποστόλων ιε' 1-35

15:51

Έξοδος ιζ' 1-16

16:36

Πράξεις των Αποστόλων ιβ' 6-17

33:01

Ησαΐας μγ' 1-8

39:52

Α' Πέτρου β' 18-25

arrow_drop_up