Λέονμπεργκ

41:18

Κατά Ιωάννην δ' 1-42

46:36

Κατά Ιωάννην β' 1-25

49:19

Μιχαίας ζ' 1-10

40:01

Β' Πέτρου γ' 1-18

50:16

Κατά Ιωάννην α' 1-18

48:42

Ψαλμός ιη' 25-35 ; Εφεσίους ς'

38:13

Κατά Μάρκον θ' 1-29

10:43

Α' Βασιλέων ιζ' 42-44

29:37

Μηνύματα αδερφών

23:50

Εβραίους ιβ' 1-17

24:41

Έξοδος ι' 21-23

04:39

Κατά Ιωάννην ιδ' 15-17

47:24

Κατά Ιωάννην ιδ' 1-14

31:07

Κατά Λουκάν ιη' 9-17

48:00

Γένεση μθ' 1-12

40:07

Παροιμίες γ' 1-10

12:15

Ρωμαίους α' 17

39:34

Ρωμαίους ε' 1-11

49:03

Κατά Ιωάννην ς' 41-71

12:48

Α' Ιωάννου β' 15-17

33:13

Εβραίους ια' 23-29

37:03

Κατά Μάρκον δ' 3-41

42:54
47:07

Εβραίους δ' 1-16

46:59

Κατά Ματθαίον α' 1-17

45:05

Κατά Ματθαίον κε' 1-12

25:11

Κατά Ματθαίον ιδ' 22-33

43:43
 
arrow_drop_up