Λέονμπεργκ

50:58

Εκκλησιαστής θ' 18 ; ι' 1

42:46
22:05

Κατά Ματθαίον κζ' 27-44

27:27

Κατά Λουκάν ις' 19-31

45:19

Ψαλμός λζ' 1-29

33:33

Κατά Λουκάν κδ' 1-53

16:14

Ψαλμός ν' 1-15

15:20

Έξοδος ιθ' 9-13 ; κ' 20-26

15:55

O Θεός είναι Θεός τάξεως

48:15

Κολοσσαείς α' 9-20

34:29
44:54

Φιλιππησίους α' 27-30 + β' 1-4

39:22

Έξοδος ι' 1-29

31:38

Γένεσις ιβ' 1-19

06:06

Φιλιππησίους δ' 11-13

45:42

Δευτερονόμιο λ' 11-18

36:05
50:44

Κατά Ματθαίον ζ' 1-15

41:42

Πράξεις των Αποστόλων η' 26-40

04:07

Κατά Λουκάν ιη' 13-14

44:21

Ψαλμός λδ' 1-22

07:59

Κατά Λουκάν ιη' 1-8

10:33

Κατά Μάρκον η' 1-7

13:35

Κατά Ματθαίον κα' 12-14

20:27

Γένεση ιγ' 8-18

43:15

Αποκάλυψη γ' 7-13

53:48

Γαλάτας γ' 1-6

39:19

Γένεση κε' 19-34

 
arrow_drop_up