/ Λέονμπεργκ

Λέονμπεργκ

36:02

Ησαΐας μα' 9-10

19:11

Ψαλμός κεφ. 94 (Ϟδ) 9-23

16:58

Β' Τιμόθεον β' 1-5

39:14

Κατά Ματθαίον ε' 27-28

12:24

Εφεσίους β' 1-10

54:41

Κολοσσαείς γ' 12-16

28:49

'Ελεος θέλω, και όχι θυσία

21:10

Γένεση δ' 1-17

35:18

Κατά Ματθαίον ε' 21-26

14:26

Ιώβ κθ' 1-25

40:06

Ψαλμός ριθ' 145-152

41:56

Α' Ιωάννου ε' 9-16

44:51

Ψαλμός κέ 1-22

36:39

Κατά Ματθαίον ιδ' 22-36

46:42

Μηνύματα αδερφών

  • Ηλίας-Χρήστος Δήμτσιος, Ηλίας Μαμέντωβ, Ιωάννης Φράγγης
  • Λέονμπεργκ

  • 09 Νοεμβρίου 2023
37:45

Κατά Λουκάν η' 40-56

29:08

Κατά Λουκάν ιδ' 7-35

41:27

Α' Τιμόθεον ς' 6-16

09:41

Ιώβ ε' 17-27

39:15

Ψαλμός μς' 10

32:37

Κατά Λουκάν ε' 1-11

54:22

Κατά Ματθαίον ε' 1-7

39:58

Ψαλμός ριθ' 81-96

46:40

Ησαΐας νη' 1-14

39:07

Α' Ιωάννου ε' 1-8

51:41
10:07

Ψαλμός κε´ 1-5

33:05

Κατά Μάρκον δ' 35-41

arrow_drop_up