Λέονμπεργκ

20:16
26:18

Κατά Ματθαίον ιη' 21-22

39:40

Κατά Ματθαίον κδ' 32-51

49:53

Α' Πέτρου α' 17-25

42:42

Εβραίους α' 1-14

46:01

Κατά Λουκάν ις' 19- ιζ' 3

39:01

Κατά Ματθαίον ιβ' 38-40

28:40

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

31:28

Ιεζεκιήλ ιδ' 12-18

39:09

Κατά Λουκάν ι' 1-24

34:02

Κατά Ιωάννην α' 47-52

36:58

Ωσηέ ς' 1-6

32:17

Εβραίους ι' 35-39, ια' 1-4

22:24

Α' Κορινθίους ιε' 50-54

13:32

Εφεσίους ε' 15-21

40:07

Κατά Λουκάν ια' 14-36

44:32
31:45
04:59

Α' Ιωάννου γ' 1-3

40:13

Παροιμίες δ' 1-13

35:08

Ρούθ α' 1-22

39:07

Πράξεις των Αποστόλων δ' 32-37

39:45

Ψαλμός ιε' 1-15

13:39

Εβραίους ς' 7

38:16

Κατά Μάρκον ια' 11-26

10:28

Πράξεις των Αποστόλων ι' 34,35

30:36
20:51

Ψαλμός ρκα' 1-8

 
arrow_drop_up