Λέονμπεργκ

09:32

Παροιμίες δ' 23

21:57

Ψαλμός ρις' 1-19

42:42

Κατά Ιωάννην ιε' 1-27

27:38
43:50

Ιακώβου α' 13-27

11:41

Κατά Ματθαίον κ' 20-28

19:34

Κατά Ιωάννην ς' 60-69

16:28

Εφεσίους ε' 15-16

16:16

Α' Τιμόθεον γ' 8-13

23:56

Κατά Λουκάν α' 26-38

11:59

Κατά Ματθαίον ε' 18

37:29

Ησαΐας νε' 1-13

38:25

Εφεσίους α' 1-9

33:29

Ιακώβου α' 1-27

09:29

Β' Τιμόθεον γ' 1- 5

36:05

Κατά Λουκάν θ' 23-36

15:31

Ησαΐας μ' 25-28

13:28

'Εξοδος κγ' 20-23

13:42

Εβραίους ιβ' 1-2

23:35

Παροιμίες η' 34

06:37

Ψαλμός ρλ' 1-8

04:50

Ιησούς του Ναυή σ'

40:10

Γαλάτας ς' 1-18

35:15

Αποκάλυψη γ' 7-13

35:14

Γένεση κβ' 1-14

38:13
35:38
 
arrow_drop_up