/ Θεσ/κη (Πτολεμαίων)

Θεσ/κη (Πτολεμαίων)

51:33
48:15

Πράξεις η' 26-40 & Πράξεις θ' 1-5

35:45

Ησαΐας μ' 12-31

42:43
51:49

Ψαλμός ρμθ' 1-9 & Ψαλμός ρε' 1-4, Μάρκον ιβ' 28-34

50:39

Κατά Μάρκον ε' 21-43

45:47

Τιμοθέου Β' δ' 5-22

47:44

Μαλαχίας α' 1-5 & Κορινθίους Α' β' 14-16

46:06

Αποκάλυψις β' 1-5 & Τιμόθεον Α' ς' 1-21

56:29

Εάν χαθεί η πνευματική όραση

50:58

Ιεζεκιήλ λζ' 1-14 & Προς Θεσσαλονικείς Α' ε' 1-28

42:27

Κατά Ιωάννην η' 1-59

50:56

Τιμοθέου Β' γ' 1-17

54:14

Εμπιστεύσου ΜΕ!

51:50

Μηνύματα εργατών

1:15:04

Μηνύματα εργατών

arrow_drop_up