/ Θεσ/κη (Πτολεμαίων)

Θεσ/κη (Πτολεμαίων)

55:53
47:38

Δια των παθημάτων

48:32

Παροιμίαι α'

57:20
1:01:36

Κατά Ματθαίον ια' 25-30

43:45
56:39

Κατά Ιωάννην ε' 1-16 & Ψαλμός ογ' 1-5, 16-18

43:08
53:18

Κατά Ιωάννην δ' 1-30 & Β' Βασιλέων ε' 1-14

53:44

Δανιήλ α' 1-9 & Κατά Λουκάν ιζ' 26-37

1:00:23

Κατά Μάρκον α' 1-11 & Ρουθ α'

1:14:35

Μηνύματα αδελφών

56:29

Κατά Ιωάννην κα' & Κατά Ματθαίον δ' 23-25

56:21

Κατά Μάρκον ε' 21-43, ς' 1-6

arrow_drop_up