/ Νέα Υόρκη

Νέα Υόρκη

1:18:28

Αποκάλυψη 3:7-13 & Εβραίους 12:11-17 & κατά Ματθαίον 14:13

 • Κώστας Δίκαιος & Δημήτριος Δαλιάνης & Κώστας Κονδύλης
 • Νέα Υόρκη

 • 31 Μαΐου 2023
47:33

Ησαΐας 40:28-31

47:05

Κορινθίους Α’ 3:1-4

47:51

Κορινθίους Α' 16

49:30

κατά Ιωάννην 20:19-29 & κατά Λουκάν 9:51-62

 • Γιάννης Γιαννόπουλος & Λευτέρης Δήμας
 • Νέα Υόρκη

 • 14 Μαΐου 2023
55:44

κατά Λουκάν 17:20-37 & Φιλιππησίους 2:1-11

 • Γιάννης Γιαννόπουλος & Λευτέρης Δήμας
 • Νέα Υόρκη

 • 10 Μαΐου 2023
50:17

Εφεσίους 2:1-10 & Πράξεις των Αποστολών 8:26-40

 • Γιάννης Γιαννόπουλος & Λευτέρης Δήμας
 • Νέα Υόρκη

 • 07 Μαΐου 2023
36:26

Κορινθίους Α' 15:42-58

43:53

Θρήνοι 3:21-29 & κατά Λουκάν 19:1-10

51:29

Κορινθίους Α' 15:20-41

46:57

Κατά Λουκάν 24:13-35

47:37

Κορινθίους Α' 15:1-19

50:43

Γένεσις 22:1-8 & κατά Λουκάν 23:33-49

42:32

Δανιήλ 9:20-27 & κατά Ιωάννην 12:12-19

38:29

Κορινθίους Α' 14:26-40

45:49

Γένεσις 4:1-15

45:35

Κορινθίους Α' 14:1-25

52:54

Κορινθίους Α' 13

45:51

Κατά Λουκάν 22:39-62

58:44

Κορινθίους Α' 12

43:33

Πράξεις των Αποστολών 12:1-19

50:54

Πράξεις των Αποστολών 8:5-25

51:07

Κορινθίους Α' 11:17-34

42:38

Ψαλμός 20 & Εφεσίους 2:1-10

50:05

Κορινθίους Α' 11:1-16

45:04

Ησαΐας 6 & Αποκάλυψη 1

42:41

Ρωμαίους 14:1-12

arrow_drop_up