Νέα Υόρκη

43:28

Κατά Ιωάννη θ'

47:59

Κατά Λουκάν ι' 1-24

41:43

Κατά Λουκά 4:1-13

36:49

Πράξεις τών Αποστόλων γ'

48:54

Κατά Μάρκον θ' 2-29

42:45

Κατά Ιωάννη ε' 1-15

38:56

Κατά Λουκά 15:11-32

49:29

Κατά Ιωάννη ια'

46:54

Πράξεις τών Αποστόλων ιβ'

54:37
41:45

Ψαλμός 127 & Ματθαίος 16:13

1:06:25

27ο Παναμερικανικό Συνέδριο (Κ

1:52:30

27ο Παναμερικανικό Συνέδριο (Σ

1:40:15

27ο Παναμερικανικό Συνέδριο (Σ

03:24

Εδάφια

04:23
03:10

Φάρος

02:11

Προσκυνούν

04:07
03:16

Την Αγάπη

03:04
03:13
 
arrow_drop_up