Νέα Υόρκη

10:37

κατά Ιωάννη η' 1-11

52:55

κατά Ιωάννη κ' 24-29

43:53

Α' Πέτρου α' 3-12

03:24

Εδάφια

04:23
03:10

Φάρος

02:11

Προσκυνούν

04:07
03:16

Την Αγάπη

03:04
03:13
04:09
 
arrow_drop_up