Νέα Υόρκη

42:25

Κατά Λουκάν 4:14

39:38

Ρωμαίους 7

41:38
39:43

Κατά Ιωάννην 20:19-31

37:08

Ρωμαίους 6

52:12

Κατά Λουκάν 24

40:38

Κατά Ματθαίον 21:1-14

36:21

Ρωμαίους 5

47:18
41:03

Β’ Χρονικών 1

39:33

Κατά Λουκάν 2:1-17

42:16

Φιλιππησίους 4

1:00:09

Κατά Ματθαίον 5:1-16

42:23

Ησαΐας 62:6-12

39:50

Κατά Ιωάννην 21:14-25

50:22

Ησαΐας 40

46:35

Κατά Ιωάννην 1:35-51

41:43
47:26
41:43

Ρωμαίους 4

42:54

Πράξεις των Αποστόλων 2

35:20

Ρωμαίους 3

53:39

Κατά Ιωάννην 21

36:55

Ρωμαίους 2

49:06
41:37

Κατά Ιωάννη 17

33:39

Ρωμαίους 1:18-32

42:57

Παροιμίες 6:6-11 & Λουκάς 16:1

 
arrow_drop_up