Λευκωσία

18:53

Κατά Λουκάν ιβ' 35-48

32:30

Προς Φιλιππησίους δ' 1-23

28:18

Ψαλμοί μ' 1-4

35:06

Κατά Λουκάν ις' 19-31

22:20

Ησαΐας ζ' 1-14

34:58

Κριταί ς' 1-13

32:16

Κατά Λουκάν ζ' 1-23

38:03

Ομολογία

29:43

Προς Εβραίους ια' 7-16

47:16

Κατά Μάρκος Α' 35-45 Β' 1-12

32:48

Βασιλέων Α' ιζ' 1 - ιη' 38

31:53

Ομολογία

46:07

Κατά Ιωάννην ιζ' 9-25

26:45

Προς Εβραίους ια' 1-10

31:15

Κατά Λουκάν ιη' 1-8

30:29

Κατά Λουκάν ιβ' 29-40 & ιδ' 16

13:19

Βασιλέων Α' ε' 1-14

23:35

Επιστολή Ιώαννου Α' δ' 7-8

30:58

Προς Κορίνθιους Α' α΄ 1-9

30:35

Κατά Ματθαίον κ' 1-16

24:19

Κατά Ιωάννην α' 4 7-21

26:09

Αποκάλυψη γ' 7-13

24:29

Αποκάλυψη β' 19-27

28:48

Κάτα Λουκάν ιη' 35 - ιθ' 9

22:26

Βασιλέων Α' 25-39

22:16

Ρωμαίους ιδ' 1-23

47:30

Αποκάλυψη γ' 14-22

26:20

Αποκάλυψη β' 12-17

 
arrow_drop_up