Λευκωσία

50:58

Αββακούμ β' 1-4

34:01

Κατά Λουκάν ι' 25-37

33:08

Κατά Μάρκον ς' 30-44

29:44

Κατά Ματθαίον δ' 1-10

28:45

Κατά Ματθαίον γ' 1-17

26:50

Ψαλμοί ρλγ' 1-3

39:38

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

29:40

Κατά Λουκάν α' 26-37

36:47

Κατά Ματθαίον α' 18 - β' 23

28:49

Κατά Λουκάν ια' 1-13

24:00

Πέτρου Α' γ' 1-18

48:52

Κατά Ιωάννην κα' 1-25

41:34

Χρονικών Β' κ' 13-26

22:38

προς Θεσσαλονικείς Α’ ε’ 1-11

20:05

Κατά Ιωάννην κα' 2-18

30:23

Προς Φιλήμονα α' 1-25

27:40

Ησαΐας ξα' 10-11 & Φιλιππησίου

27:27

Επιστολή Ιακώβου α' 26-27 / β'

45:51

Κατά Μάρκον δ' 1-20

38:58

Κατά Λουκάν ιζ' 1-19

23:11

Κατά Λουκάν β' 22-52

15:38

Κατά Ιωάννην ις' 20-26

36:05

Κατά Ιωάννην ι' 1-30

34:02

Προς Ιακώβου α' 22-25

47:38

Κατά Ιωάννην η' 1-18

31:24

Εσθήρ β' 21 - γ' 6

31:36

Πράξεις Των Αποστόλων ι' 1-6

29:48

Κατά Λουκάν ιη' 1-8

 
arrow_drop_up