Λευκωσία

45:37

Κατά Ματθαίον ιθ' 27-30 & κ' 1

38:28

Κατά Ματθαίον ιδ' 22-33

29:15

Ψαλμοί ϟθ' 1-5

40:27

Κατά Ιωάννην ιε' 1-17

28:05

Κατά Λουκάν γ' 21-22 - δ' 1-8

42:19

Πράξεις Των Αποστόλων ι' 1-27

23:18

Ψαλμοί ρβ' 13-18

21:13

Ψαλμοί πθ' 1-13

44:39

Κατά Λουκάν ιε' 1-32

19:22

Κατά Μάρκον α' 40 - β' 12

22:23

Κατά Λουκάν ι' 30-37

34:27

Προς Εφεσίους α' 1-14

29:33

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

27:08

Κατά Λουκάν β' 25-38

39:51

Κατά Ματθαίον κε' 13-31

37:25

Κατά Ιωάννην ιζ' 9-26

36:14

Κατά Μάρκον ζ' 1-23

14:55

Κατά Ματθαίον ις' 24-26

12:12

Ψαλμοί λδ' 1-9

32:31

Κατά Λουκάν κδ' 25-27

37:35

Κατά Μάρκον ια' 11-26

29:50

Πράξεις Των Αποστόλων δ' 1-16

30:54

Πάνω από όλα αυτό που έχει σημ

38:44

Δανιήλ ς' 1-23

29:38

Κατά Ματθαίον ιε' 21-28

29:03

Κατά Μάρκον ιβ' 28-34

32:36

Κατά Ιωάννην δ' 4-30

16:17

Προς Φιλιππησίους γ' 8-11

 
arrow_drop_up