Λευκωσία

25:14

Προς Κορίνθιους Β' στ΄ 1-18

23:41
31:19

Αποκάλυψη ιθ' 1-21

37:01

Κατά Ιωάννην κα' 1-19

35:42

Κατά Ιωάννην κ' 19-39

30:23

Κατά Ιωάννην κα' 1-25

29:21

Κολοσσιαίες 4 2-4

32:10

Κατά Ιωάννην ιβ' 1-19

39:57

Κατά Ματθαίον η' 18-27

36:25

Κατά Λουκάν ζ' 36-50

27:22

Προς Κορίνθιους Β' γ' 1-18

41:04

Κατά Ματθαίον ιδ' 1-21

31:54

Κατά Ματθαίον κς' 36-46

29:45

Κατά Λουκάν ζ' 1-10

45:16

Κατά Λουκάν α' 39-49

37:47

Κατά Λουκάν θ' 28-42

36:23

Κατα Ιωάννην ιζ' 1-25

43:17

Κατά Λουκάν ιη' 18

32:13
31:11

Προς Ρωμαίους η' 28-39

33:35

Κατά Μάρκον θ' 2-16

26:29

Ψαλμοί μς' 1-11

21:49

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

42:22

Κατα Μάρκον ε' 1-21

38:13

Κατά Λουκάν ιβ' 35-59

24:33

Ψαλμοί κζ' 1-15

41:10

Κατά Λουκάν δ' 14-27

34:08

Ιησούς του Ναυή στ' 1-5

 
arrow_drop_up