Λευκωσία

22:38

προς Θεσσαλονικείς Α’ ε’ 1-11

30:23

Προς Φιλήμονα α' 1-25

27:40

Ησαΐας ξα' 10-11 & Φιλιππησίου

27:27

Επιστολή Ιακώβου α' 26-27 / β'

45:51

Κατά Μάρκον δ' 1-20

38:58

Κατά Λουκάν ιζ' 1-19

23:11

Κατά Λουκάν β' 22-52

15:38

Κατά Ιωάννην ις' 20-26

36:05

Κατά Ιωάννην ι' 1-30

34:02

Προς Ιακώβου α' 22-25

47:38

Κατά Ιωάννην η' 1-18

31:24

Εσθήρ β' 21 - γ' 6

31:36

Πράξεις Των Αποστόλων ι' 1-6

29:48

Κατά Λουκάν ιη' 1-8

22:17

Δανιήλ α' 1-21

35:27

Ιακώβου α' 13-21

40:28

Κατά Ματθαίον κε' 15-30

45:56

Κατά Ιωάννην θ' 1-41

25:04

Έξοδος γ' 1-10

30:14

Ιακώβου α' 9-12

34:15

Κατά Λουκάν ις' 19-31

34:37

Πράξεις Των Αποστόλων γ'

21:14

Κατά Λουκάν ιζ' 26 - ιη&#

22:06

Προς Εβραίους ς' 7-20

32:07

Κατά Λουκάν θ' 28-36

27:39

Κατά Λουκάν θ' 38-42

32:17

Ιακώβου α' 5-8

43:34

Κατά Μάρκον α' 35 - β

 
arrow_drop_up