/ Λευκωσία

Λευκωσία

34:48

Κατά Ματθαίον κε' 13-30

22:17

Κατά Λουκάν κδ' 1-53

29:46

Προς Φιλιππησίους γ' 15-21

37:28

Κατά Λουκάν ιδ' 12-35

28:50

Κατά Ματθαίον κδ' 42-51

37:40

Κατά Λουκάν κδ' 13-40

26:55

Ησαΐας να' 4-10

32:18

Κατά Ιωάννην κα' 1-25

31:28

Κατά Λουκάν ιθ' 29-44

33:20

Ομολογία Πίστεως

33:03

Κατά Ιωάννην ιε' 1-17

34:44

Κατά Ιωάννην κα' 1-24

43:07

Προς Φιλιππησίους γ' 4-14

35:18

Κατά Ιωάννην η' 1-12

41:20

Πράξεις των Αποστόλων κζ' 1-44

30:32

Προς Τιμόθεον Β' γ' 1-17

37:45

Κατά Ματθαίον ιε' 21-28

21:34

Ομολογία Πίστεως

24:20

Ψαλμοί κζ' 4-6

32:13

Κατά Ματθαίον ιη' 21-35

36:53

Κατά Μάρκον ς' 7-29

32:50

Κατά Λουκάν ε' 17-32

51:42

Κατά Ιωάννην ιγ' 1-21

52:12

Ψαλμοί πδ' 1-12

25:29

Γένεσις κβ' 1-19

44:53

Κατά Ματθαίον κ' 1-28

21:42

Έξοδος β' 23-25

26:14

Αββακούμ β' 1-14

  • Στέλιος Τσιαφούλης
  • Λευκωσία

  • 27 Ιανουαρίου 2024
arrow_drop_up