Λευκωσία

25:35

Κατά Ματθαίον ιε' 21-28

22:51

Ψαλμοί ξγ' 1-4

20:35

Πράξεις Των Αποστόλων Θ' 1-19

30:14
22:57

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

21:25

Κατά Λουκάν ιθ' 1-10

30:15

Κατά Λουκάν ιθ' ι' 38-42

21:59

Ωσηέ ς 1-3

21:39

Κατά Ιωάννην ιδ' 1-21

33:40

Κατά Λουκάν κα' 25-36

27:00

Κατά Ιωάννην α' 1-18

31:35

Νεεμίας δ' 1-23

35:04

Κατά Ματθαίον κε' 13-30

29:12

Δανιήλ γ' 1-30

30:43

Κατά Ιωάννην κα' 1-17

28:54

Πράξεις Των Αποστόλων γ' 1-20

30:30

Κατά Ματθαίον ιε' 29-38

24:16

Ψαλμοί ογ' & οζ'

19:36

Κατά Ιωάννην ι' 1-18

31:34

Κατά Ιωάννην θ' 1-41

17:14

Κατά Λουκάν β' 25-38

43:20

Κατά Λουκάν ιδ' 15-35

26:28

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

33:03

Κατά Λουκάν α' 28-32

37:19

Κατά Ματθαίον ιδ' 22-32

21:21

Ζαχαρίας η' 1-23

22:54

Έξοδος ιδ' 1-30

31:53

Λουκάς ιε' 11-24

 
arrow_drop_up