/ Λευκωσία

Λευκωσία

34:22

Κατά Ματθαίον ιδ' 13-23

44:29

Γένεσις ιγ' 1-18

 • Δημήτρης Καραγιάννης
 • Λευκωσία

 • 01 Δεκεμβρίου 2023
46:29

Γένεσις ιθ' 1-29

29:39

Πράξεις των Αποστόλων ι' 1-48

36:31

Κατά Ματθαίον ζ' 7-27 / Προς Κορινθίους Α' δ' 1-4

 • Κυριάκος Κασιουλής / Νίκος Πλεματιάς
 • Λευκωσία

 • 10 Νοεμβρίου 2023
34:20

Προς Φιλιππησίους α' 20-30 β' 1-4

37:56

Κατα Μάρκον ι' 17-31

20:39

Προς Φιλιππησίους γ' 1-14

30:37

Προς Φιλιππησίους α' 12-26

34:15

Κατά Λουκάν ιζ' 11-19

27:19

Κατά Λουκάν κα' 5-6

 • Νίκος Ασημακόπουλος
 • Λευκωσία

 • 13 Οκτωβρίου 2023
34:21

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

30:32

Κατά Λουκάν ζ' 36-50

33:06

Κατά Λουκάν θ' 28-36

28:30

Κατά Λουκάν ιθ' 1-10

 • Γιώργος Ροσιλόβαλης
 • Λευκωσία

 • 29 Σεπτεμβρίου 2023
20:45

Κατά Λουκάν ι' 38

 • Σωφρόνης Πρωτοπαπάς
 • Λευκωσία

 • 26 Σεπτεμβρίου 2023
24:46

Κατά Ιωάννην ε' 1-17

 • Νίκος Ασημακόπουλος
 • Λευκωσία

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023
39:02

Κατά Ματθαίον κε' 13-30

33:37

Έξοδος ιδ' 21-31 ιε' 1-3

 • Νίκος Ασημακόπουλος
 • Λευκωσία

 • 08 Σεπτεμβρίου 2023
19:45

Κατά Λουκάν ιη' 35-42 ιθ' 1-10

30:27

Κατά Λουκάν ιε' 11-32

 • Γιώργος Ροσιλόβαλης
 • Λευκωσία

 • 01 Σεπτεμβρίου 2023
42:53

Κατά Ιωάννην θ' 1-30

19:53

Προς Εφεσίους ε' 1-17

17:14

Κατά Μάρκον ις' 1-20

32:26

Κατά Μάρκον β' 1-12

24:48

Κατά Λουκάν ε' 17-26

 • Νίκος Ασημακόπουλος
 • Λευκωσία

 • 13 Αυγούστου 2023
35:10

Βασιλέων Α' κβ' 1-29

23:49

Κατά Ιωάννην ι' 7-30

arrow_drop_up