Λευκωσία

49:12

Επιστολή προς Φιλήμονα 1-25

38:48

Κατά Ματθαίον δ' 12-16

46:21

Πράξεις Των Αποστόλων γ' 1-δ'

20:21

Κατά Λουκάν ζ' 36-50

33:18

Σαμουήλ Α' ιζ 40-47

27:30

Κατά Ιωάννην ι' 1-30

44:16

Κατά Λουκάν κβ' 24-34

24:34

Άσμα ασμάτων β' 4-17

38:39

Κατά Μάρκον ι' 17-31

46:21

Κατα Μάρκον ι' 31-45

19:11

Πραξεις των Αποστόλων α' 1-9

31:28

Προς Κορίνθιους Β' α΄ 8-10

35:58

Κατά Λουκάν ε' 16-26

25:04

Επιστολή Πέτρου Α' δ' 7-11

39:10

Κατά Ιωάννην ζ' 1-10

37:01

Δανιήλ α' 1-21

28:44

Κατά Ιωάννη α' 35-52

47:46

Κατά Ματθαίον ιθ' 27-30 & κ' 1

44:57

Κατά Ιωάννην ιε' 1-17

33:47

Κατά Μάρκον α' 37-45 - β' 1-12

29:38

Κατά Μάρκον ι' 46-52

47:33

Κατά Ιωάννην κα' 1-25

20:21

Μαλαιχίας γ' 1-18

19:18

Ψαλμοί λζ' 1-10

25:41

Κατά Ιωάννην β' 23-25

30:23

Κατά Ιωάννην ιδ' 1-14

27:58

Ψαλμοί κζ' 1-7

42:58

Κατά Ιωάννην θ' 1-41

 
arrow_drop_up