/ Παλαιό Φάληρο

Παλαιό Φάληρο

37:47

Βασιλέων Α' ιε' 11-15

38:24

Ιωάννου Α' δ' 7-21

41:47

κατά Ματθαίον θ' 35-38 & ι' 1-10

40:06

κατά Ματθαίον κδ' 45-51 & κε' 1-30

38:29

προς Θεσσαλονικείς Α' α' 1-10

40:05

Ψαλμοί πα' 8-16

42:30

προς Φιλιππησίους δ' 4-7

36:38

προς Εφεσίους α' 15-22

39:10

κατά Ματθαίον ιγ' 44

30:38

Ιωάννου Α' γ' 4

32:50

κατά Ματθαίον γ' 1-2 & δ' 17

40:09

Πέτρου Β' δ' 12-19

44:59

Πέτρου Α' α' 1-25

37:37

κατά Λουκάν δ' 1 & 13-21

41:46

κατά Λουκάν ι' 25-37

arrow_drop_up