Παλαιό Φάληρο

50:54
46:51

κατά Λουκάν ια' 52

43:42
44:56
53:39
38:39

Κατά Λουκάν ιη' 9-14

44:42
35:03

Προς Κορινθίους Β' α' 21-22 [Μ

48:47

Ιησούς του Ναυή α' 1-18

21:32

κατά Λουκάν ιδ' 16-17

20:22

Βασιλέων Α' ι' 1-13

43:15

Βασιλέων Α' κα' 17-29 "Άραγε ε

49:33

προς Κορινθίους Β' α' 17-20 [Μ

36:01

Μάρκον β' 1-12

49:05

κατά Ματθαίον κζ' 11-26

52:19
39:20

Προς Κορινθίους Β' α' 14-16 [Μ

16:40

κατά Λουκάν ιβ' 1-12

21:28

Β' Βασιλέων ε' 1-19

38:07

κατά Ιωάννην ιε' 1-27

46:06
38:40

Προς Κορινθίους Β' α' 11-13 [Μ

35:18

Σαμουήλ Α' ιθ' 18-24

36:45

κατά Λουκάν δ' 13-32

43:00
41:32
40:27

κατά Ιωάννην ς' 47-71

 
arrow_drop_up