Παλαιό Φάληρο

25:42
42:23

κατά Ιωάννην ιδ' 1-31

23:34
33:45
29:28
33:41

προς Κορινθίους Β' ς' 11-13 (Μ

39:11

Κατά Ιωάννην ε' 1-18

43:17

κατά Ματθαίον ιδ' 22-31

25:56
38:40
28:12
38:51
47:56

Πράξεις Αποστόλων ις' 13-34

50:53

Έξοδος ιε' 26-31

21:42
42:30
21:58
37:08
16:51

Κατά Ιωάννην ιε' 1-12

42:24

προς Εβραίους ιβ' 1-2

38:35

Επιστολή Ιακώβου α' 19-27

47:57
28:30
45:03
40:40

προς Ρωμαίους ς' 1-23

38:17

Έξοδος λα' 18- λβ' 26

44:41
29:26
 
arrow_drop_up