Παλαιό Φάληρο

39:33

προς Κορινθίους Β' ε' 16-18 (Μ

49:29

Βασιλέων Α' ιθ' 1-18

38:40

Γένεσις λθ' 1-23

42:43
41:40

προς Κορινθίους Β' ε' 12-15 (Μ

55:29

Κατά Ιωάννην ιε' 1-17

14:22

κατά Ματθαίον θ' 9-13

34:20

κατά Ματθαίον ιε' 21-28

31:19
40:09

προς Κορινθίους Β' ε' 10-11 (Μ

39:26
44:06

κατά Ιωάννην δ' 1-42

41:14
35:07
45:55

προς Ρωμαίους ιβ' 1-21

39:51

Έξοδος ε' 1-18

43:24
49:22

Γένεσις με'1-13

36:10
27:10

κατά Ιωάννην β' 1-11

1:10:41
26:35
31:34
37:46

προς Κορινθίους Β' δ' 18-ε' 1

35:18

κατά Ματθαίον ε' 13-20

40:27

κατά Μάρκον ι' 46-52

16:01
31:09
 
arrow_drop_up