Παλαιό Φάληρο

42:11

προς Κορινθίους Β' η' 13-15 (Μ

43:32

Αποκάλυψη κ' 11 - κα' 15

37:02

Κατά Ιωάννην κα' 1-19

25:46
46:53
45:15

Προς Κορινθίους Β' η' 10-12 (Μ

58:33

Πράξεις κζ' 1-44

44:44

Εβραίους ια' 1-3

25:36
47:50
47:35
43:01

Κατά Ματθαίον ε' 1-16

41:57

Κατά Μάρκον ι' 46-52

25:17
43:15
32:22

κατά Ματθαίον α' 18-25

48:35
38:36

Κατά Λουκάν β' 1-21

41:07

Ησαΐας μ' 25-31

27:49
46:08
45:42
44:19

Α' Πέτρου α' 13-25

43:41

Κατά Ματθαίον ιη' 1-35

24:19
40:22
47:52
39:46

Βασιλέων Α' ιη' 18-46

 
arrow_drop_up