Παλαιό Φάληρο

45:15
42:44
37:04

Γένεσις ιθ' 23-26

37:22

προς Τιμόθεον Α' ς' 12-16

50:08
51:50
37:09

Γένεσις κε' 19-34

43:02

Δανιήλ α' 1-9

48:02
45:20
34:27

Βασιλέων Β' ς' 24 - ζ' 2

38:43

Έξοδος λβ' 7-16

40:36
47:32
41:19

Έξοδος ιζ' 1-16

50:26
49:46

Ιωάννου Α' ε' 16-21 [Μάθ.40] "

47:21

Λουκάν γ' 1-18

37:34

Λουκάς β' 1-33

44:14
37:27

Ιωάννου Α' ε' 14-15 [Μαθ. 39]

38:29

Εσθήρ ς' 1-3

38:20

Ματθαίον ζ' 15-20

46:47

Ιωάννου Α' ε' 12-13 [Μάθ.38] "

40:35

Κατά Λουκάν ι' 17-37

43:24

Γένεσις α' 1-5

 
arrow_drop_up