Παλαιό Φάληρο

19:15

κατά Λουκάν ιβ' 22-32

19:37

Ιώβ β' 2-4

40:32
47:19
46:00
37:21

κατά Ματθαίον γ' 1-12

45:00

κατά Λουκάν ς' 46-49

46:32
45:36
34:25

Δανιήλ θ' 1-11

37:31

κατά Ιωάννην ε' 19-30

44:42

Ωσηέ ιβ' 1-6 & 12-14 «Πως θα α

45:24
37:13

Ησαΐας θ' 1-7

34:06

Σαμουήλ Α' κα' 1-29

51:00
19:34

Ησαΐας μ' 1-11

42:12
36:10

κατά Μάρκον δ' 35-41 & ς' 45-5

42:15

Σαμουήλ Α' δ' 1-11 & Ησαΐας ξς

48:35
36:40

Μαλαχίας γ' 1-18

42:04

Πέτρου Α' α' 1-25

42:18
46:16
37:37

κατά Ιωάννην κα' 1-19

 
arrow_drop_up