Παλαιό Φάληρο

32:58
50:19
33:35

κατά Μάρκον η' 1-9

45:54
32:14
53:29
35:26

Έξοδος λβ' 1-6

40:52

Πράξεις β' 1-21 & 37-47

30:05
50:59
40:42
43:45

προς Θεσσαλονικείς Α' ε' 1-11

42:57

κατά Μάρκον β' 1-12

36:18
43:43
44:41

προς Κορινθίους Β' ιβ' 15-18 (

38:32

κατά Ιωάννην κα' 1-7

36:45

Λουκάν η' 40-56

26:00
37:56
41:58

Λουκάν κβ' 63-71 & κγ' 1-25

44:00

κατά Λουκάν θ' 46-56

38:47

Αγγαίος β' 1-9

24:51
37:38

κατά Ματθαίον ιβ' 9-21 «Θέλει

 
arrow_drop_up