Παλαιό Φάληρο

29:39
51:56

προς Κορινθίους Β' ι' 10-18 (Μ

37:38

κατά Ματθαίον ιγ' 24-53

27:20

Κατά Λουκάν ε' 17-26

26:06
45:45
40:36
41:54

Κατά Ματθαίον κε' 1-2

38:57

κατά Ιωάννην η' 1-11

24:20
45:21
41:28
39:15

Κατά Ματθαίον η' 5-13

44:41
24:48
47:42
41:50
38:03

Γένεσις ζ' 17-24

43:52
22:47
40:04
41:23
38:30

Κριταί ζ' 1-15

43:36
27:17
46:36
48:37
45:04

Κατά Ματθαίον ις' 1-12

 
arrow_drop_up