Παλαιό Φάληρο

44:43
43:37
35:43
45:37

κατά Μάρκον δ' 33-41

44:48
43:45
37:18

κατά Λουκάν ις' 19-31

33:09

κατά Λουκάν ιβ' 35-40

49:08

κατά Ιωάννην α' 44-52

40:25
39:40

προς Ρωμαίους ς' 1-23

45:31

Ιησούς του Ναυή ε' 13-15 & ς'

49:49
41:40
15:38

Αποκάλυψη β' 1-7

15:57
37:44

κατά Ιωάννην ια' 11-46

46:20
40:42
36:27

κατά Ιωάννην ς' 1-4 & 25-30

38:00

Πέτρου Β' γ' 1-18

44:59
44:10

κατά Λουκάν ιζ' 20-37

41:23

προς Φιλήμονα α' 1-25

40:36

Μαλαχίας γ' 13-18 & δ' 1-6

48:40
44:35

κατά Ματθαίον κε' 31-46

43:25

Δανιήλ ς' 1-28

 
arrow_drop_up