/ Παλαιό Φάληρο

Παλαιό Φάληρο

38:38

Σαμουήλ Β' ς' 17-22

42:51

κατά Ματθαίον ιγ' 1-23

45:27

προς Ρωμαίους ιβ' 1-21

44:31

προς Εφεσίους ς' 10-20

36:12
35:45

Θρήνοι δ' 1-9

37:36

κατά Ιωάννην ς' 25-50

43:18

κατά Λουκάν δ' 42-44 & ε’ 1-11

12:47

προς Θεσσαλονικείς Α' ε' 16-17

20:08

Δανιήλ γ' 1-30

39:37

επιστολή Ιακώβου ε' 1-9

18:16

κατά Λουκάν ιθ' 1-10

25:11

κατά Ματθαίον ζ' 7-8

23:30

προς Εφεσίους ε' 15-21

20:11

προς Εφεσίους ε' 18

arrow_drop_up