Παλαιό Φάληρο

46:47

Ιωάννου Α' ε' 12-13 [Μάθ.38] "

40:35

Κατά Λουκάν ι' 17-37

43:24

Γένεσις α' 1-5

40:36

Ιωάννου Α' ε' 11 [Μάθ.37] "H μ

38:36

Πράξεις Αποστόλων ζ' 46 - η' 1

38:22

Βασιλέων Α' ιθ' 1-18

46:51

Εσθήρ δ' 13-17 "Έτσι θα δεις σ

45:27

Ιωάννου Α' ε' 7-10 [Μάθ.36] "Η

36:17

Κατά Λουκάν β' 1-21

34:39

Νεεμία α' 1-11

43:37
37:12

[Ιωάννου Α' ε' 4-6 [Μάθ.35] "Π

47:09

Κατά Ιωάννην β' 1-22

39:57

Ιωνάς α 1-16

25:06

Κατά Λουκάν ιβ΄ 22-32

40:50
42:42

Προς Εβραίους ς' 13-20 &q

42:43

Ιωάννου Α' δ' 19 [Μά

37:06

Κριταί ιη' 7-11 & 27-

43:29

Κατά Λουκάν ια' 1-13

45:45

Χρονικών Β' ια' 1-17

46:05

Ιωάννου Α' δ' 16-18

39:06

Κατά Ιωάννην ιγ' 1-20

55:19

Kατά Ιωάννην η' 1-12 &quo

 
arrow_drop_up