Θεσσαλονίκη (Αφροδίτης)

45:37
54:53

Ομολογίες πίστεως

38:06
45:47

Παροιμίες λ' 7-9

52:48
53:28

Β΄ προς Τιμόθεον δ΄ 6-8 & Β΄

50:14

Δανιήλ α' 1-21

50:15
41:41
44:21
37:13
41:03

Ματθαίον κε' 1-13

52:51

Β' Χρονικών ιδ' & προς Ρωμαίου

51:52

Ρουθ β'

50:01

Ψαλμός ρ'

 
arrow_drop_up