/ Θεσ/κη (Αφροδίτης)

Θεσ/κη (Αφροδίτης)

40:36

Β' Τιμοθέου α'

38:56

Α’ Σαμουήλ γ’

40:38

κατά Λουκάν ιθ' 11-44

45:34

Έξοδος λβ'

41:06

προς Εφεσίους δ’ 1-10

52:30

Ο ποταμός της ζωής...

46:18

Β’ Βασιλέων ε’ 1-14

45:34

Πράξεις ιδ’ 8-28

κατά Λουκάν β' 25-40

46:02

Εάν έχουμε πίστη Θεού...

40:14

Ιωνάς α' & κατά Ματθαίον δ' 23-25

40:24

κατά Ιωάννην ιε' 1-17

49:47

Πνευματικές Ασθένειες

49:37

Α' Τιμοθέου δ'

52:26

Προς Γαλάτας δ' 8-20

48:43

Β' Βασιλέων ε'

52:38

Α' Πέτρου β' 18-25

44:10

Ψαλμός ιη' 1-10

46:55

Ιακώβου α' 5-8

43:12

Δευτερονόμιον ς' 4-13

arrow_drop_up