Θεσσαλονίκη (Αφροδίτης)

49:57

Αγγαίος α'

36:52

Πράξεις η' 5-25|

51:42

Πράξεις η' 5-25

44:03

Πράξεις ι' 1-35

42:30
42:08
51:25

Β' Πέτρου β'

43:55
48:07

Ησαΐας μ' 27-31

42:07

Ιακώβου α' 2-25

42:43

Πράξεις β' 22-36

59:56

Προς Κορινθίους Β' 12-13 , Ψαλ

35:32

Γένεσις λθ' 1-23

41:18
 
arrow_drop_up