/ Θεσ/κη (Αφροδίτης)

Θεσ/κη (Αφροδίτης)

51:29

Ψαλμός ρκβ'

45:47

κατά Ιωάννην η' 30-36

37:15

Β' Σαμουήλ 1-24

37:02

κατά Λουκά ιε'

42:55

Α' Βασιλέων α' 9-28

35:32

Ησαΐας νη'

48:27

Ησαΐας ξβ'

42:53
39:34

Πράξεις γ'

Α' Ιωάννου δ' 14-19

45:14

κατά Λουκάν ιε’ 11-32 & Εκκλησιαστής ζ'

κατά Ιωάννην θ' & ι' 1-21

39:45

Έξοδος μ'

42:21

Ιώβ μβ' 7-17

40:13

κατά Ματθαίον δ' 1-11

arrow_drop_up