/ Καλαμάτα

Καλαμάτα

31:52

Ομολογία πίστεως

37:55

Αποκάλυψη γ' 7-13

 • Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος
 • Καλαμάτα

 • 04 Δεκεμβρίου 2023
48:56

Ησαΐας νε' 1-2 & Κατά Ματθαίον κε' 13-30

 • Βασίλειος Καράμπελας
 • Καλαμάτα

 • 03 Δεκεμβρίου 2023
29:51

Κατά Λουκάν ιε' 1-10

24:02

Ρωμαίους ιγ' 8-14

52:55

Ομολογία πίστεως

44:35

Ησαΐας ξδ' 1-12

 • Βασίλειος Καράμπελας
 • Καλαμάτα

 • 26 Νοεμβρίου 2023
40:42

Μάρκος θ' 33-40 & ι' 13-52

51:27

Προς Φιλιππησίους 3'

44:20

Ψαλμός α' & Ά Τιμοθέου ς' 3-16

 • Τάσος Γιαννακόπουλος
 • Καλαμάτα

 • 15 Νοεμβρίου 2023
46:26

Ομολογία πίστεως

 • Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος
 • Καλαμάτα

 • 13 Νοεμβρίου 2023
23:30

Εφεσίους ε' 15-17

28:35

Κατά Μάρκον β'1-14

44:43

Ψαλμός ρκα' & Α' Πέτρου β' 9-25, γ' 1-7

 • Τάσος Γιαννακόπουλος
 • Καλαμάτα

 • 08 Νοεμβρίου 2023
45:55

Γένεσις ιε'

48:29

Παροιμίες γ' 1-12 & Κατά Λουκά ι' 38-42

 • Βασίλειος Καράμπελας
 • Καλαμάτα

 • 05 Νοεμβρίου 2023
50:05

Ιακώβου ε' 7-19

46:14

Ψαλμός ρμς' 5-10 & Πράξεις γ' 4-9

 • Τάσος Γιαννακόπουλος
 • Καλαμάτα

 • 01 Νοεμβρίου 2023
51:10

Ησαΐας νβ'

 • Βασίλειος Καράμπελας
 • Καλαμάτα

 • 29 Οκτωβρίου 2023
44:44

'Α Σαμουήλ ις'

47:18

Ψαλμός λδ'

 • Βασίλειος Καράμπελας
 • Καλαμάτα

 • 22 Οκτωβρίου 2023
50:07

Ματθαίος κδ' 1-13, 32-51, κε' 1-13

42:59

Ιωάννης η' 1-11

47:03

Β' Τιμόθεου γ' 10-17

49:48

Τις θέλει κατοικήσει στη σκηνή του Θεού;

 • Βασίλειος Καράμπελας
 • Καλαμάτα

 • 15 Οκτωβρίου 2023
26:18

Φιλιππησίους β' 5-13

arrow_drop_up