Καλαμάτα

39:54

Φιλιππησίους 2:5-13

36:37

"Δι' πίστεως λειτουργούν οι πν

37:51

Α' Θεσσαλονικείς 4:1-12

33:56

Λουκάς 10:38-42

29:34

Α' Σαμουήλ 16:1...

20:09

Ησαΐας 55:1-9

45:48

Ρωμαίους 10:1...

35:16

Εφεσίους 6:14...

43:39
23:52

Ψαλμός 33'

40:26

Διψώ να σου φανερώσω τη δόξα μ

25:56

Ιωάννης 12:1-11

26:08

Λουκάς 7:11-17

42:57

Δώσε τις μάχες οπλισμένος με τ

49:47

Λουκάς 15:1-20

40:46

Γένεση 14:8-24

37:05

Ψαλμός 15'

28:15

Λουκάς 7:36-50

22:50

Αποκάλυψη 2:7-13

41:01

Ματθαίος 21:1-14

37:29

Γένεση 25:19-34

44:14

Εβραίους 13'

45:28

Γένεση 7:1...

31:16

Λουκάς 12:16-21

31:00

Α' Κορινθίους 12:1...

33:47

Έσδρας 5:1-5

33:15

Εφεσίους 6:1...

40:44

Έρχεται αναζωπύρωση

 
arrow_drop_up