/ Καλαμάτα

Καλαμάτα

44:48

Ιεζεκιήλ μζ' 1-12

48:50

Πράξεις η'26-40

45:08

Ψαλμός ιε' & Δανιήλ ς' 10-28

48:13

Πράξεις ιβ' 1-10

39:18

Αριθμοί ς' 22-27 & Πράξεις ζ' 54-60

53:29

Πώς θα ευοδούσε στη ζωή σου.

29:31

Ησαΐας λγ' 13-18

27:24

Κατά Ματθαίον ιε' 21-28

45:25

Εσθήρ δ' 1-5,10-17

47:25

Αποκάλυψη κα' 1-11

39:26

Β' Βασιλέων β' 1-18

41:22

Μιχαίας ζ' 8-20

19:10

Ψαλμός πς'

21:27

Ησαΐας νγ'

22:04

Κατά Ματθαίον ε' 43-47

38:11

Κατά Ματθαίον ιγ' 44-50

42:11

Α' Θεσσαλονικής ε'

42:15

Κατά Λουκάς ιδ' 25-35

arrow_drop_up