Καλαμάτα

46:18

Αποκάλυψη 2:8...

48:27

Ιακώβου 3:1...

36:59

Ματθαίος 22:1-14

28:41

Λουκάς 10:25-37

27:05

Φιλιππησίους 1:12-26

47:08

Πράξεις 12:1-19

42:21

Ιακώβου 1:9...

47:14

Ομολογία & μύνημα

45:42

Λουκάς 19:11-27

21:46

Ιωάννης 6:1-14

42:11

"Τα βήματα του Μωυσή προς το θ

28:28

Φιλιππησίους 2:1-13

33:22

Εφεσίους 5:1-16

44:49

Β' Κορινθίους 13:5-14

52:50

Λουκάς 24:13-47

04:28

Χειροτονία Πρεσβυτέρου

26:15

Ματθαίος 7:1-14

46:59

Τίτον 1:5 (Χειροτονία)

39:06

Ῥούθ 2

44:37

Α' Πέτρου 1:13-25

43:35

Ιακώβου 1:5...

29:42

Ματθαίος 5:43-48

1:29:11

Ησαΐας 40:27​-31

53:04

Ιακώβου 1:1...

35:12

Ιωάννης 13:1-15

27:21

Λουκάς 24:1-12

25:59

Ματθαίος 28'

38:23

Ιωάννης 14:15​-24

 
arrow_drop_up