Καλαμάτα

57:18

Ιεζεκιήλ 36:25-38 & Αποκάλυψη

49:22

Δανιήλ 1:3-9

47:50

Εφεσίους 4:5...

43:23

Πράξεις 8:26-40

51:07

Παροιμίαι 1:23-33 & Ματθαίος

43:40

Κορινθίους Β' 10:1-6

47:35

Εφεσίους 4:4...

50:33

Ψαλμός 34:1-14

47:00

Ησαΐας 45:22 & Ματθαίος 13:44-

19:51

Ομολογία

26:38
44:31

Ρωμαίους 12:1...

45:38

Πράξεις 8:2-25

1:01:02

Αποκάλυψη 21:5-8

26:27

Λουκάς 13:22-30

23:02

Λουκάς 9:51-62

48:36

Εφεσίους 4:1-3

48:16

Κορινθίους Α΄ 3:16...

51:56

Ψαλμός 40:1-8 & Λουκάς 9:57-62

46:44

Ιερεμίας 1:4-10

42:36

Μάρκος 10:46-52

41:38

Πέτρου Α' 2:1-12

50:08

Ψαλμός 27' & Λουκάς 8:4-15

45:24

Β'Κορινθίους 8:1...

47:23

Εφεσίους 3:20-21

41:17

Έξοδος 32'

57:52

Ψαλμοί 57' & Αποκάλυψη 3:14-22

34:35

Β' Πέτρου 1:10...

 
arrow_drop_up