Καλαμάτα

24:46

Γένεσης 13:5-18

24:50

Ησαΐας 11:1-5

49:50

Εφεσίους 2:5...

09:15

Μήνυμα Ευαγγελίου

37:29

Έξοδος 24:1-12

53:36

Ψαλμός 23'

47:21

Λουκάς 1:28...

48:23

Ψαλμός 1'

56:41

Ησαΐας 6:1-8 & Μάρκος 2:1-12

49:31

Α' Κορινθίους 15:50-58

45:52

Εφεσίους 2:1-4

44:28

Προς Τίτον 3:1-11

26:42

Λουκάς 12:13-21

20:43

Εκκλησιαστής 1:12

54:37

Β' Βασιλέων 5'

46:23

Εφεσίους 1:19-23

46:32

Ψαλμός 119:92 & Ματθαίος 24:36

50:13

Χρονικών Α 22:1-3 & Λουκάς 10:

43:01

Bασιλέων Α' 12::1-17

47:43

Πρός Εφεσίους 1:17-19

18:10

Προς Φιλιππησίους 2:1

47:14

Ησαΐας 52:7-8 & Κατά Μάρκο

29:25

Κατά Λουκάν 7:1-17

23:12

Κατά Μάρκον 4:1-20

46:48

Προς Εφεσίους 1:15...

55:42

Ησαΐας 30:15-26 & Κατά Ματ

47:04

Προς Θεσσαλονικείς Α' 5&#

47:29

Προς Εφεσίους 1:10...

 
arrow_drop_up