Καλαμάτα

49:02

Ματθαίος 14:22-36

43:52

Ιακώβου 4:8-16

26:19

Ιακώβου 3:1-12

34:33

Ψαλμός 66' 1-20

43:01

Ησαϊας 30: 15-26

40:16

Δευτερονόμιο 9:4

43:34

Ιακώβου 4:7-10

26:52

Πράξεις 10' 1-48

51:24

Λουκάς 13:22-30

31:23

Πράξεις 12'

44:06

Ματθαίος 28:18-20

1:14:22

Χειροτονία

42:16

Σαμουήλ Α' 16:1-13

44:25

Ψαλμός 23'

32:42

Λουκάς 16:19-31

54:20

Εβραίους β' 1-18

44:25

Ιακώβου 4:4-10

40:03

Πράξεις γ' 1-17

47:31

Γάμος Μενελαου & Κωνσταντίνας

36:53

Κατά Λουκάν ε'

26:26

Ματθαίος 7:13-28

44:27

Δανιήλ 3'

50:10

Ιεζεκιήλ 31:1-6

43:56

Α' Πέτρου β' 1-12

30:55

Κατά Λουκάν 10:38-42

45:07

Κατα Ιωάννην ιδ

35:29

Βασιλέων Α' 3:16-28

32:43

Θεσσαλονικείς Α' 5'

 
arrow_drop_up