Ηράκλειο

44:04

Τάσος Ορφανουδάκης

45:44

Ψαλμός 34(λδ΄) & Λουκάς 10(ι'

53:18

Β' Πέτρου Κεφ. 2:19-22 & Κεφ.3

1:03:20

Επίσκεψη Αδελφών απο την εκκλη

20:26

Ψαλμος Κεφ 11:1-16

20:41

Κατα Λουκάν Κεφ 17:9-14

48:33

Κατα Ματθαίον Κεφ 25:1-13

44:52

Ψαλμός 40 & Ματθαίος Κεφ 7

41:46

Ιερεμίας Κεφ 17

04:50

Κατα Ιωάννην Κεφ 15

36:21

Ψαλμός 23

48:14

Ασμα Ασματων κεφ 2

27:01

Κατα Λουκαν Κεφ 9

20:47

Κατα Λουκαν Κεφ 8

43:36

Έξοδος 17 & Πράξεις 1-2

53:46

Λουκάς Κεφ 7:36-50

1:32:25
43:40

Γένεσις Κεφ 13

47:09

Λουκάς Κεφ. 1

31:54

Ιεζεκιήλ Κεφ 33:7-11

22:43

Ιώβ Κεφ 22:21-30

42:30

κατα Λουκάν 15:25-32

46:19

Κατα Λουκάν 2

13:20

Αββακούμ Κεφ 2

30:45

Κατα Λουκά Κεφ 22

42:57

Αββακούμ Κεφ 3 & Λουκάς Κεφ 7

08:59

Ψαλμός ΡΚΑ(121)

46:47

Κατά Λουκάν 18:31-42 & 19:1-9

 
arrow_drop_up