/ Ηράκλειο

Ηράκλειο

49:19

Έξοδος κεφ.κ'(20) 24

50:21
55:34

Πράξεις κεφ.ιζ'(17) 16-34

47:50

Βασιλέων Α' κεφ.θ'(8) 1-9 & Μάρκος κεφ.κι'(10) 17-31

50:09

Κατά Λουκάν κεφ.ις'(16) 19-31 & Αποκάλυψις κεφ.γ'(3) 14-22

 • Ισίδωρος Κάργατζης & Γιώργος Δαμιανάκης
 • Ηράκλειο

 • 24 Νοεμβρίου 2023
51:58

Αποκάλυψις κεφ.3 14

49:46

Πραξεις (ιβ')

47:31

Κατά Ματθαίον κεφ.21 (κα') 1-12

 • Παύλος Παπαδαντωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 17 Νοεμβρίου 2023
59:24

Λουκάν κεφ.18 (ιη') 35 & Ησαΐας κεφ.37 (λζ')

 • Ηλίας Καββίδας & Γιάννης Παπασταματίου
 • Ηράκλειο

 • 15 Νοεμβρίου 2023
45:56

Ψαλμός κεφ.103 (ργ') & Κατά Ματθαίον κεφ.25 (κε') 14

48:19

Προς Τίτον κεφ.α'(1) 5 - κεφ.β'(2) 8

53:11

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΕΦ.3 (Γ') 7

49:50

Ησαΐας κεφ.45 (με') 55 & Λουκάν κεφ.24 (κδ') 13

 • Παύλος Παπαδαντωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 05 Νοεμβρίου 2023
48:02

Κατά Ματθαίον κεφ.ζ'(7) 1-14

 • Λευτέρης Μπελενιώτης
 • Ηράκλειο

 • 03 Νοεμβρίου 2023
36:15

Δανιήλ κεφ.1 (α') 17

59:40

Ιερεμίας κεφ.σ'(6') 16

53:24

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.δ'(4) 1-31

50:05

Αποκάλυψις Κεφ.γ'(3') 1-6

42:54

Έσδρας κεφ.ε' (5') 1-5 & Λουκάν κεφ.θ' (9') 57

51:41

Μιχαίας κεφ.ζ'(7) 1-8 & 18

 • Γιάννης Παπασταματίου
 • Ηράκλειο

 • 20 Οκτωβρίου 2023
57:10

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.27 (κζ') & Κατα Ιωαννη κεφ.2 (β)

 • Γιώργος Καλλεργης & Λάμπρος Καρβούνης
 • Ηράκλειο

 • 18 Οκτωβρίου 2023
44:47

Κατά Λουκάν κεφ.ια'(11) 11 & Δανιήλ κεφ. ς'(6)

 • Λεωνίδας Βοζικάκης & Παύλος Παπαδαντωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 13 Οκτωβρίου 2023
56:29

A'Βασιλέων κεφ ιη(12) & Αποκάλυψις Κεφ.2(β') 24

 • Ηλίας Καββίδας & Τάσος Ορφανουδάκης
 • Ηράκλειο

 • 11 Οκτωβρίου 2023
55:51

Κατά Μάρκον κεφ.ς'(6) 45-52 & κεφ.α'(1) 40-45

 • Ηλίας Καβίδας & Λευτέρης Μπελενιώτης
 • Ηράκλειο

 • 06 Οκτωβρίου 2023
59:04

Μάρκος κεφ.θ(9') 2 & Αποκάληψη κεφ.γ(3') 2

 • Μανούσος Μαμαλάκης & Τάσος Ορφανουδάκης
 • Ηράκλειο

 • 04 Οκτωβρίου 2023
44:27

Ψαλμος 32(λβ)11 & Πράξεις των Αποστόλων Κεφ.9(θ')

43:41

Ησαϊας κεφ.ς'(6) 1-11

 • Παύλος Παπαδαντωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 29 Σεπτεμβρίου 2023
29:54

Πράξεις των Αποστόλων Κεφ.8(η') 26

arrow_drop_up