Ηράκλειο

20:36

Αποκάλυψις Κεφ 2 (β')

26:28

18.07.2021 - Κατά Ματθαίον κεφ

23:05

Κατά Μάρκον κεφ. 9 (θ')

37:45

Κατά Ματθαίον κεφ.20 (κ') 17-2

38:37

Προς Φιλιππησιους Κεφ 3 (γ')

Ιησούς του Ναυή 22:1-9

26:59

Κατά Λουκάν κεφ. 5 (ε') 17-26

30:33

Παροιμίαι Κεφ 9 (θ') & Κατά Μα

22:55

11.07.2021 - Κατά Λουκάν κεφ.

28:36

Πράξεις των Αποστόλων 7(ζ') 22

34:51

09.07.2021 - Μιχαίας κεφ. 7 (ζ

33:29

09.07.2021 - Κατά Λουκάν κεφ.

27:21

Α' Προς Κορινθίους 7(ζ') 10-11

29:06

Κατά Λουκάν 8(η') 4-18

23:54

Ησαΐας κεφ. 55(νε') & Κατά Ιω

20:59

04.07.2021 - Κατά Ιωάννην κεφ.

37:26

Κατά Ματθαίον 14(ιδ') 13-33

30:26

Ιωνάς 1(α') 1-6

28:12

03.07.2021 - Κατά Ιωάννην κεφ.

32:34

Κατά Λουκάν 13(ιγ')

32:06

Κατά Ιωάννην κεφ. 5 (ε')

29:25

Κατά Ματθαίον κεφ.7 (ζ') 15-29

28:10

27.06.2021 - Κατά Μάρκον κεφ.

30:48

Κατά Λουκάν 19(ιθ') 1-10

22:45

Ψαλμός 51(να')

40:45

26.06.2021 - Προς Θεσσαλονικεί

32:12

Α' Προς Κορινθίους - κεφ 7 (ζ'

31:22

Κατα Λουκάν Κεφ 12(ιβ') 1-40

 
arrow_drop_up