/ Ηράκλειο

Ηράκλειο

43:31

Ψαλμός ρκγ'(123) & Κατά Λουκά ις'(16) 19-31

46:07

Κατά Ματθαίον κεφ.ζ'(7) 7-27

 • Παύλος Παπαδαντωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 19 Ιουλίου 2024
50:33

Κατά Ματθαίον κεφ.ιθ'(19) 3-12

42:40
49:53

Μιχαίας κεφ.ς'(6) 1-8

56:31

Κατά Ματθαίον κεφ.ιε'(15) 21-28 & Κατά Ματθαίον κεφ.ιζ'(17) 14-27

 • Μανούσος Μαμαλάκης & Γιάννης Παπασταματίου
 • Ηράκλειο

 • 10 Ιουλίου 2024
44:23

Προς Κονρινθίους Α' κεφ.α'(1) 25

43:46

Προς Κορινθίους Α' κεφ.ιδ'(14) 12

50:39

-

46:23

Αποκάλυψη κεφ.β'(2) 1-7

Ομολογίες Αγίου Πνεύματος

 • Ομολογίες Αγίου Πνεύματος
 • Ηράκλειο

 • 24 Ιουνίου 2024
46:01

Κατά Μάρκον κεφ.ιδ'(14) 32-42

 • Γιώργος Καλεργης & Λεωνίδας Βοζικάκης
 • Ηράκλειο

 • 21 Ιουνίου 2024
47:18

Ιώβ κεφ.μβ'(42)

46:24

Κατά Ματθαίον κεφ.ισ'(16) 13-28

47:41

Προς Εβραίους κεφ.ι'(10) 19-39

 • Παύλος Παπαδατνωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 14 Ιουνίου 2024
51:12

Α' Πέτρου κεφ.δ'(4) 12-κεφ.ε'(5) 4

42:23

Ψαλμός μ'(40) 1-5 & Κατά Λουκάν κεφ. ιη'(18)1-17

15:55

Κατά Ιωάννην κεφ.ι'(10)

48:43

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.θ'(9)

46:17

Προς Κορινθίους B' κεφ.α'(1) 12

43:55

Ιακωβος Κεφ.α'(1)

47:04

Πραξεις κεφ.ι'(10) & Αποκάλυψις κεφ.β'(2)

 • Ηλίας Καβίδας & Σαμουήλ Πλακάς
 • Ηράκλειο

 • 24 Μαΐου 2024
46:07

Τάσος Ορφανουδάκης

49:07

Κατά Ματθαίον κεφ.ιδ'(14) 13-35 & Ψαλμός ξβ'(62)

47:11

Κατά Ματθαίον κεφ.κη'(28)

44:29

Α' Πέτρου κεφ.δ'(4) 7-11

arrow_drop_up