Ηράκλειο

36:21

Ψαλμός 23

48:14

Ασμα Ασματων κεφ 2

27:01

Κατα Λουκαν Κεφ 9

20:47

Κατα Λουκαν Κεφ 8

43:36

Έξοδος 17 & Πράξεις 1-2

53:46

Λουκάς Κεφ 7:36-50

1:32:25
43:40

Γένεσις Κεφ 13

47:09

Λουκάς Κεφ. 1

31:54

Ιεζεκιήλ Κεφ 33:7-11

22:43

Ιώβ Κεφ 22:21-30

42:30

κατα Λουκάν 15:25-32

46:19

Κατα Λουκάν 2

13:20

Αββακούμ Κεφ 2

30:45

Κατα Λουκά Κεφ 22

42:57

Αββακούμ Κεφ 3 & Λουκάς Κεφ 7

08:59

Ψαλμός ΡΚΑ(121)

46:47

Κατά Λουκάν 18:31-42 & 19:1-9

42:15

Ἀποκάλυψις 1

54:25

Κατά Λουκάν 11

52:07

Κατά Μάρκον Κεφ 8

46:30

Πέτρου Β' Κεφ 1:19-21

35:55

Γένεσις Κεφ 45 & Κατά Ιωάν

47:27

Αποκάλυψις Κεφ 2

45:16

Ψαλμοί Κεφ 8 & Κατά Λουκάν

51:31

Ιούδα Κεφ 1:1-25

32:20

Πέτρου Β' Κεφ 1:12-21

49:05

Ησαΐας Κεφ 53 & Πράξεις Τ

 
arrow_drop_up