Ηράκλειο

30:28

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.12(ι

58:40

Κατά Ιωάννην κεφ.21(κα')

30:46

Κατά Λουκάν κεφ.18(ιη')9-14

26:31

Κατά Λουκάν κεφ. 5 (ε΄) 1-11

27:33

Λουκας κεφ 9 (Θ')

31:14

Κατά Μάρκο κεφ 4 (δ') 33-41

29:40

Κατά Ιωάννη κεφ 20(κ') 11-23

23:58

Προς Κορινθίους Α' κεφ. 3(γ')

21:36

Προς Κορινθίους Α' κεφ. 3(γ')

26:26

Κατά Ματθαίον Κεφ 11 (ια') 25

47:26

Ζαχαρίας Κεφ 3 (γ') & Κατά Λου

51:38

Ψαλμός 34 (λδ') & Κατά Μάρκο

36:27

Αποκάλυψις 2 (β') 1-7

34:00

Ψαλμός 116 (ρις')

26:51

Κατά Μάρκο κεφ 14(ιδ') 32 - 42

26:44

Κατά Ιωάννη κεφ 5 (ε')1-9

22:30

Κατά Ιωάννη κεφ 8(η')

22:46

Κατά Λουκάν κεφ7 (ζ') 36

37:17

Κατά Ιωάννη κεφ. 7 (ζ') 37-53

17:51

Κατά Λουκάν κεφ 15(ιε') 25

41:39

Ιεζεκιηλ κεφ 18 (ιη') 23 & Κατ

39:12

Ψαλμός 40(μ')1-4 & Κατά Λουκάν

28:02

Πράξεις κεφ 12(ιβ')1-17

38:12

Πράξεις 13(ιγ') 1-13

29:49

Κατά Ματθαίον 25(κε')1-13

29:26

Κατά Λουκάν κεφ. 8 (η') 40

27:24

Πράξεις Αποστόλων κεφ. 8 (η΄)

25:58

Κατά Μάρκο κεφ 10 (Ι') 17-31

 
arrow_drop_up