/ Ηράκλειο

Ηράκλειο

48:28

Προς Κορινθίους B' κεφ.13(ιγ')5-13

58:38

Κατά Ιωάννη κεφ.21(κα')

54:11

Ψαλμός 32(λβ') 1-11

49:50

Προς Κορινθίους B' κεφ.12 (ιβ')19

42:07

Ψαλμός 121(ρκα') & Κατα Λουκά κεφ.9(θ')46

47:22

Β' Πετρου κεφ 1(α')

50:02

Κατά Μάρκον κεφ.8(η')22

38:35

Ψαλμός 23(κγ') & Κατα Λουκά κεφ.16(ισ')19

49:49

Κατα Λουκά κεφ. 9(θ') 18-36

52:45

Προς Κορινθίους B' κεφ.12 (ιβ') 16-21

1:09:35
1:06:04

Προς Κορινθίους Α' κεφ.12 (ιβ') 1-30

43:48

Κατα Ιωαννη κεφ 5(ε')

1:00:38

Κατα Λουκά κεφ.12(ιθ') 9-25 & Προς Κορινθίους Β' κεφ.12(ιθ') 1-15

 • Λεωνίδας Βοζικάκης & Τάσος Ορφανουδάκης
 • Ηράκλειο

 • 03 Μαΐου 2023
53:24

Ησαϊας κεφ.40(μ')27 & Κατά Ιωάννην κεφ.5(e')

56:18

Προς Κορινθίους Β' κεφ. 12(ιβ') 1-10

40:14

Ιησούς του Ναυή κεφ. 1(α')1-9

37:36

Ψαλμός 73(ογ')

 • Παύλος Παπαδαντωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 21 Απριλίου 2023
51:08

Προς Κορινθίους Β' κεφ. 11(ια') 7-15

48:45
38:56

ψαλμός 73(ογ')

 • Λευτέρης Μπελενιώτης
 • Ηράκλειο

 • 07 Απριλίου 2023
1:00:30

Ομολογία & Κατά Ματθαίον κεφ.ιε'(15) 21-28

41:30

Ιεζεκιήλ 37(λζ') & Κατά Λουκάν κεφ.13(ιγ')10

 • Λευτέρης Μπελενιώτης
 • Ηράκλειο

 • 02 Απριλίου 2023
52:29

Κατά Ματθαίον κεφ.25(κε')

44:25

Ψαλμός 23(κγ') & Κατά Ιωάννην κεφ.8(η')1-12

49:53

Κατά Ιωάννην κεφ.11(ια')

1:00:09

Κατά Ματθαίον κεφ.13(ιγ')1-23

arrow_drop_up