Ηράκλειο

41:59

Ψαλμός 90 Κατά Ιωάννην κεφ.21

20:48

Ψαλμός 77(οζ')

52:45

Ησαϊας κεφ.40(μ')

40:19

Ησαΐας Κεφ Μγ 1-7 & Κατά Λουκά

39:02

Προς Ρωμαίους Κεφ12(ιβ΄)1-2

52:48

Ομολογία Χρήστου Καρυπίδη

57:47

Κατά Ιωάννην κεφ.γ'(3) 16 &Πρά

 • Χρήστος Καρυπίδης Παναγιώτης Δουγέκος
 • Ηράκλειο

 • 13 Nov 2022
46:35

Κατά Ματθαίον κεφ. ια'(11) 2-1

52:19

Κατά Ιωάννην κεφ.γ'(3) 16 & Πρ

 • Γιώργος Καλλέργης & Τάσος Ορφανουδάκης
 • Ηράκλειο

 • 09 Nov 2022
42:03

Ιεζεκιήλ 37(λζ') & Κατά Ιωάννη

47:47

Κατά Μάρκον κεφ.5(ε')-21

54:39

Προς Κορινθίους Β' κεφ. ς'(6)

39:58

Ψαλμός 40(μ')1-5 & Πράξεις των

42:59

Διάφοροι ομιλητές από την εκκλ

 • Διάφοροι ομιλητές από την εκκλησία του Ρεθύμνου
 • Ηράκλειο

 • 28 Oct 2022
54:46

Κατά Ματθαίον κεφ.ιβ'(12) 9-30

41:53

Μιχαίας κεφ.7(ζ')8-10 & Κατά Ι

48:22

Κατά Ματθαίον Κεφ.20(κ')17

56:09

Δανιήλ κεφ.γ'(3) 19-30 & Προς

 • Ηλίας Καββίδας & Τάσος Ορφανουδάκης
 • Ηράκλειο

 • 19 Oct 2022
54:41

Ησαϊας κεφ.62(ξβ')

33:24

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.12(ι

52:33

Κατά Μάρκον κεφ.β'(2) 1-12

35:46

Ψαλμός 84(πδ') & Πράξεις των Α

51:22

Κατά Λουκάν κεφ.19(ιθ')13

55:50

Ιωηλ κεφ.2(β')15 & Προς Τιμοθα

 • Δανιήλ Αθανασίου &Αργύρης Πάσουλας
 • Ηράκλειο

 • 05 Oct 2022
44:00

Ψαλμός 91 & Πράξεις των Αποστό

48:07

Κατά Μάρκον κεφ. ι'(10) 46-52

57:55

Ομολογία

36:49

Α' Βασιλέων κεφ.19(ιθ')1-4 & Κ

 
arrow_drop_up