Ηράκλειο

42:01

Ψαλμός 121(ρκα') & Κατά Μάρκον

47:47

Ησαϊας 30(λ') 15-24

52:01

Κατά Ιωάννην κεφ.θ'(9)

44:25

Ψαλμός 116(ρις') & Κατά Ιωάννη

54:00

Κατά Μάρκον κεφ.θ'(9)33-37&ι'(

 • Ισίδωρος Κάργατζης & Παύλος Παπαδαντωνάκης
 • Ηράκλειο

 • 06 May 2022
51:04

Κατά Ματθαίον κεφ.ιγ'(13) 1-52

51:23

Α' Προς Κορινθίους 10(ι') 23-3

42:05

Ψαλμός 130(ρλ') & Κατα Λουκας

54:34

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.ε'(5

1:00:31

Κατά Λουκάν 24(κδ') 13-53

40:30

Ψαλμός 73(ογ') & Κατά Λουκάν

54:48

Βασιλέων Α' κεφ.ιζ'(17)

47:34

Α' Προς Κορινθίους 15(ιε') 12-

41:30

Γένεσις κεφ.22(κβ') & Κατά Ματ

54:12

Ψαλμός ρε'(105) 1-16

54:04

Α' Προς Κορινθίους 15(ιε') 1-1

42:06

Α' Βασιλέων κεφ.18-19(ιη'-ιθ')

46:40

Κατά Ιωάννην 3(γ') / Μανούσος

 • Μανούσος Μαμαλάκης & Γιάννης Παπασταματίου
 • Ηράκλειο

 • 25 Mar 2022
52:47

Ομολογία Δημήτρη Αγγελάκη - Ψα

 • Παύλος Παπαδαντωνάκης & Δημήτρης Αγγελάκης
 • Ηράκλειο

 • 23 Mar 2022
39:57

Ψαλμός 91 & Κατά Λουκάν κεφ.15

1:00:35

Κατά Λουκάν ε'(5) 17-26 & Γένε

 • Ισίδωρος Κάργατζης & Λευτέρης Μπελενιώτης
 • Ηράκλειο

 • 18 Mar 2022
57:49

Α' Κορινθίους κεφ.ιδ' (14') 26

43:57

Γένεσις κεφ.13(ιγ') & Κατά Λο

48:58

Α' Προς Κορινθίους 10(ι') 1-15

38:11

Ησαϊας κεφ.49(μθ')13 & Κατά Λο

56:05

Κατά Ματθαίον κεφ.ιη'(18) 21-3

52:04

Α' Προς Κορινθίους 13(ιγ') 4-1

42:19

Αριθμοι κεφ.14(ιδ')5-10 & Κατ

 
arrow_drop_up