Ηράκλειο

46:19

Κατα Λουκάν 2

13:20

Αββακούμ Κεφ 2

30:45

Κατα Λουκά Κεφ 22

42:57

Αββακούμ Κεφ 3 & Λουκάς Κεφ 7

08:59

Ψαλμός ΡΚΑ(121)

46:47

Κατά Λουκάν 18:31-42 & 19:1-9

42:15

Ἀποκάλυψις 1

54:25

Κατά Λουκάν 11

52:07

Κατά Μάρκον Κεφ 8

46:30

Πέτρου Β' Κεφ 1:19-21

35:55

Γένεσις Κεφ 45 & Κατά Ιωάν

47:27

Αποκάλυψις Κεφ 2

45:16

Ψαλμοί Κεφ 8 & Κατά Λουκάν

51:31

Ιούδα Κεφ 1:1-25

32:20

Πέτρου Β' Κεφ 1:12-21

49:05

Ησαΐας Κεφ 53 & Πράξεις Τ

44:29

Πέτρου Β' Κεφ 1:5-11

52:28

Προς Τιμόθεον Α' Κεφ 4:1-

23:52

Βασιλέων Α' Κεφ 19

24:08

Κατά Ιωάννην Κεφ 15:1-8

47:34

Ψαλμοί Κεφ 132 & Κατά Μάρκ

33:58

Μαλαχίας Κεφ 3,4

13:47

Μήνυμα - Δημήτρης Χατζηθεοδώρο

47:50

Κριταί Κεφ 6:1-29

41:30

Ιώβ Κεφ 23 & Κατά Λουκάν Κ

26:27

Κατά Μάρκον Κεφ 2:1-12

19:14

Κατά Ματθαίον Κεφ 16:13-28

50:11

Πέτρου Β' Κεφ 1:5-11

 
arrow_drop_up