Ηράκλειο

53:49

Ψαλμός πδ'(84) & Κατά Ματθαίον

53:46

Προς Εφεσίους κεφ.ς'(6) 10-24

56:13

Πράξεις των Αποστόλων 27(κζ')

1:15:58

Ησαϊας κεφ.μ'(40) 27-31 & Κατά

53:30

Κατά Ιωάννην κεφ.κα'(21)

49:47

Γιορτή Κυριακού Σχολείου

43:35

Ψαλμός 20(κ') & Κατά Ματθαίον

48:44

Κατά Λουκάν κεφ.ιζ'(17) 20-37

56:59

Κατά Λουκάν κεφ.β'(2) 22-40

36:52

Αριθμοι κεφ.6(σ')24-26 & Πράξε

49:39

Κατά Ματθαίον 12(ιβ') 9-42

34:30

Ησαϊας 39(λθ') & Κατά Λουκάν

55:56

Κατά Λουκάν κεφ.β'(2) 1-40

50:44

Α' Προς Κορινθίους 11(ια') 10-

40:59

Ψαλμός 27(κζ') & Κατά Λουκάν κ

56:35

Ησαϊας 58(νη') 1-9

55:38

Α' Κορινθίους κεφ.ι' (10) 16-3

43:06

Α' Βασιλέων κεφ.3(γ') & Κατά

48:33

Ιεζεκιήλ 37(λζ') 1-14

58:24

Κατά Λουκάν κεφ.γ'(3)

36:09

Ησαΐας 6(ς) & Πράξεις κεφ 3(γ)

50:52

Κατά Μάρκον 13(ιγ') 33-37

51:29

Α' Προς Κορινθίους 10(ι') 11-2

40:28

Ιερεμίας κεφ 20 (κ')7-13 & Κατ

56:15

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.ιγ'(

46:19

Α' Προς Κορινθίους 10(ι') 1-11

38:39

Ψαλμός 130(ρλ') & Κατά Μάρκον

58:26

Κατά Ματθαίον κεφ.η'(8) 5-13/Κ

 
arrow_drop_up