Ηράκλειο

51:06

Γένεσις κεφ. ς'(6) 8 - 22

53:16

Πρός Ρωμαίους κεφ.5(ε')6 & Κατ

55:29

Κατα Λουκας 15(ιε')

56:52

Κατά Ιωάννην 12(ιβ') 49-50 & 1

53:05

Β' Προς Κορινθίους 5(ε') 14-21

1:06:30

Κατά Λουκάν κεφ.7(ζ')

50:21

Ματθαίος Κεφ.18(ιη')15 & Ιωάνν

  • Ισίδωρος Κάργατζης &Γιάννης Παπασταματίου
  • Ηράκλειο

  • 05 Aug 2022
55:55

Α' Προς Θεσσαλονικείς 5(ε') 12

52:10

Κατά Ματθαίον 22(κβ') 1-14

48:47

Προς Κορινθίους Β' κεφ.ε'(5) 1

40:53

Βασιλέων Β' κεφ.7(ζ')1-2 & Κατ

55:28

Κριταί κεφ.ς'(6) 1-16

56:23

Προς Εβραίους 11(ια') 1-11

47:02

Ψαλμός 23(κγ') & Κατα Λουκάς 8

13:46

Ψαλμός 42(μβ')

54:16

Β' Κορινθίους κεφ.δ'(4) 7-18

48:43

Β' Προς Κορινθίους 3(γ') 7-18

34:30

Ψαλμός 101(ρα') & Πράξεις των

45:05

Ψαλμός 15(ιε') & Πράξεις των Α

54:56

Κατά Λουκάν κεφ.ζ'(7) 1-10

54:17

Β' Προς Κορινθίους 3(γ') 1-16

38:34

Α' Βασιλέων κεφ.18(ιη')42 & Κα

59:23

Ψαλμός ογ'(73)

54:03

Β' Προς Κορινθίους 2(β') 12-17

35:06

Ωσηέ Κεφ.6(ς')1-6 & Κατά Λουκά

54:44

Β' Προς Κορινθίους 1(α') 23-24

38:27

Ψαλμός 40(μ')1-5 & Κατά Λουκάν

57:19

Προς Τιμόθεον Β' κεφ.γ'(3)

 
arrow_drop_up