Ηράκλειο

46:19

Α' Προς Κορινθίους 10(ι') 1-11

51:29

Α' Προς Κορινθίους 10(ι') 11-2

40:28

Ιερεμίας κεφ 20 (κ')7-13 & Κατ

56:15

Πράξεις των Αποστόλων κεφ.ιγ'(

38:39

Ψαλμός 130(ρλ') & Κατά Μάρκον

58:26

Κατά Ματθαίον κεφ.η'(8) 5-13/Κ

36:58

Ψαλμός 23(κγ')

56:39

Α' Προς Θεσσαλονικείς 5(ε')

42:02
55:17

Ψαλμός 40(μ') 1-8 & Κατά Ιωάνν

40:34

Θρήνοι 3(γ') 22-42 & Κατά Μάρκ

44:42

Α' Προς Κορινθίους 9(θ') 19-27

34:30

Κατά Ιωάννην 16(ις') 1-24

35:35
32:59

Α' Προς Κορινθίους 9(θ') 1-14

31:23

Α' Κορινθίους κεφ.θ' (9) 15-27

25:50

Κατά Λουκάν κεφ.7(ζ')

29:01

Κατά Ιωάννην 5(ε')

34:17

Κατά Λουκάν κεφ.ιγ'(13) 1-9

38:14

Πράξεις των Αποστόλων 27(κζ')

36:00

Κατά Μάρκον κεφ.6(ς') 1-13

23:43

Ψαλμός 73(ογ')

27:34

Ψαλμός κεφ.77(οζ')

21:21

Κατά Ιωάννην 5(ε') 1-9

36:37

Κατά Λουκάν κεφ.18(ιη') 1-14

31:12

Γένεσις 15(ιε') 1-6

30:08

Αποκάλυψη του Ιωάννη 2 (β') 1-

33:32

Κατά Ματθαίον 19(ιθ') 16-30

 
arrow_drop_up