Ηράκλειο

33:25

Πράξεις κεφ 9

38:37

Κατά Λουκά 11

39:44

Κατά Ιωάννη Κεφ 6

28:00

Ιεζεκιήλ Κεφ 37

41:01

Επιστολή προς Φιλήμονα κεφ 1

35:07

Επιστολή προς Φιλήμονα

39:40

Ησαΐας κεφ 51 & Κατα Ματθαίον

29:39

Κατα Ματθαίον

45:00

Κατα Λουκάν

51:44

Προς Εφεσίους Κεφ 2

33:14

Προς Κορινθίους Α' ιε' 1-28

42:18

Ψαλμός 2 & Κατα Λουκάν Κεφ 15

48:58

Κατα Λουκάν Κεφ 9

47:56

Προς Φιλήμονας

44:53

Ιεζεκιήλ Κεφ. 37 (λζ') 10-14 &

51:02

Εσθήρ κεφ. 6 (ς') 1-13 & Πράξε

52:19

Κατά Ματθαίον κεφ. 17 (ιζ) 1-1

53:46

Ψαλμός 126 (ρκς') & Κατά Λουκά

44:16

Β' Θεσσαλονικείς Κεφ. 2 (β') :

50:34

19.04.2020 - Ψαλμός 130 (ρλ')

47:27

Κατά Ιωάννη Κεφ. 13 (ιγ') : 1-

51:01

Β' Θεσσαλονικείς Κεφ. 2 (β') :

48:47

Ησαΐας Κεφ. 39 (λθ') & Κατά Λο

47:19

Ομολογία Πίστεως

46:37

Πράξεις κεφ. 5 (ε') : 17-42

16:13

Προς Κολοσσαείς Κεφ. 3 (γ') :

38:36

Β' Θεσσαλονικείς Κεφ. 2 (β') :

41:31

Ψαλμός 133 & Κατά Λουκάν 11:1-

 
arrow_drop_up