Ηράκλειο

30:04

Πράξεις Αποστόλων κεφ. 3(γ')

39:38

13.06.2021 - Πράξεις Αποστόλων

31:32

Πράξεις των Αποστόλων 4(δ') 23

32:38

Ιωβ κεφ 42(μβ')

35:36

12.06.2021 - Πράξεις Αποστόλων

29:14

Α' Προς Κορινθίους 5(ε') 6-8

31:31

Α' Προς Κορινθίους 5(ε') 6-8

24:38

Πραξεις Κεφ 8 (η') 26-40

34:51

06.06.2021 - Ησαΐας κεφ. 48 (μ

30:46

Ψαλμός 1(α') & Κατά Ματθαίον 5

31:51

Κατά Ματθαίον 25:1-13

29:06

Α' Προς Κορινθίους 5(ε') 1-5

28:47

Παροιμίαι Κεφ 30 (λ') 24-27

26:13

Κατά Λουκάν κεφ. 10(ι') 17-24

25:13

Κατά Ιωάννην 11(ια') 1-14

30:52

Κατά Λουκάν 17(ιζ') 11-19

25:06

Κατά Λουκάν 7(ζ') 18-28

29:05

Προς Γαλατάς κεφ. 1 (α') 6-24

34:26

Ησαΐας κεφ. 51(να')

34:43

Κατά Λουκάν 15(ιε') 1-10

19:47

Ιώβ 33(λγ') 14-17 & Αποκάλυψις

40:08

Πραξεις Κεφ 16(ις') 9-40

31:58

Κατά Ματθαίον 13(ιγ') 1-16

26:14

Α' Κορινθίους κεφ.4 (δ') 14-21

24:46

Κατά Μάρκον Κεφ 10 (ι')

15:22

Κατά Λουκάν Κεφ 7 (ζ') 36

27:38

Κατά Ματθαίον 10(ι') 16-42

27:22

Κατά Ιωάννην κεφ. 14 (ιδ΄)

 
arrow_drop_up