Καβάλα

43:03

Ρωμαίους θ' 1-33

38:12

Α' Κορινθίους ις' 1-24

43:10

Ψαλμός ϟα' 1-16

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 15 Mar 2020
41:39

Ιησούς του Ναυή γ' 5 & Ιωάννη

47:02

Ιερεμίας ιε' 16 & Ησαΐας μ' 1-

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 09 Mar 2020
40:38

Μάρκον ζ' 14-37

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 08 Mar 2020
1:13:11

Βραδιά Νέων

36:22

Πράξεις η' 1-40

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 04 Mar 2020
45:00

Α' Κορινθίους ιε' 50-58

42:16

Λουκά ιζ' 1-19

44:14

Ψαλμός ριθ' 18 - Θέμα: Τί είνα

49:09

Μαρκον ια' 20-26 & Ρωμαίους δ'

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 24 Feb 2020
41:35

Ματθαίον κε' 31-46

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 23 Feb 2020
42:12

Κριτές ις' 1-21

45:46

Α' Κορινθίους ιε' 29-49

45:52

Ψαλμός κγ' 1-6

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 16 Feb 2020
48:37

Κολοσσαείς γ' 1-25

49:38

Ησαΐας ξβ' 1-12

38:46

Α' Ιωάννου β' 15-17 - Θέμα: Τί

46:13

Ματθαίον κδ' 36-51 & κε' 1-13

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 10 Feb 2020
42:17

Μάρκον ς' 30-44

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 09 Feb 2020
38:03

Εβραίους α' 1-14 & β' 1-4

42:19

Εφεσίους δ' 1-32

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 05 Feb 2020
45:02

Α' Κορινθίους ιε' 12-28

46:27

Ψαλμός ϟα' 1-16 & Εφεσίους ε'

1:11:59

Βραδιά Νέων

39:56

Λουκά ιη' 1-14

 
arrow_drop_up