Καβάλα

42:10

Λουκά δ' 14-32

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 24 May 2020
28:35

Εβραίους ια' 5-6 Θέμα: Πώς μπο

42:31

Ιώβ κδ' 1-25

30:32

Β' Χρονικών ις' 1-14

41:06

Β' Κορινθίους δ' 1-18

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 20 May 2020
36:03

Εβραίους ιβ' 12-17

35:57

Ιακώβου α' 19-21

35:43

Β' Τιμόθεον δ' 16-22

42:10

Ματθαίον κδ' 32-51

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 17 May 2020
53:45

Λουκά ιβ' 22-34 Θέμα: Μη μεριμ

51:05

Ιωάννη α' 15-18 Θέμα: Η διαφορ

45:09

Ιωάννη κα' 1-19

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 03 May 2020
52:10

Ιωάννη ιθ' 1-22

52:24

Ματθαίον δ' 1 Θέμα: Η οδηγία τ

38:59

Πράξεις θ' 31-43

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 26 Apr 2020
49:19

Λουκά γ' 1-22, Θέμα: Ο Λόγος

43:38

Ιωάννη ιθ' 38-42 & κ' 1-18

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 Apr 2020
48:54

Α' Κορινθίους ε' 7-8 Θέμα: Η

44:20

Λουκά ιθ' 28-48

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 12 Apr 2020
55:25

Β' Πέτρου γ' 17-18 Θέμα: Η αύξ

47:05

Πράξεις ι' 25-48

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 05 Apr 2020
47:31

Β' Κορινθίους α' 19-22 - Θέμα:

43:03

Ρωμαίους θ' 1-33

38:12

Α' Κορινθίους ις' 1-24

43:10

Ψαλμός ϟα' 1-16

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 15 Mar 2020
41:39

Ιησούς του Ναυή γ' 5 & Ιωάννη

47:02

Ιερεμίας ιε' 16 & Ησαΐας μ' 1-

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 09 Mar 2020
 
arrow_drop_up