Καβάλα

33:48

Ματθαίον κ' 1-16

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 05 Aug 2020
47:13

Β' Κορινθίους ε' 1-21 Μάθημα

37:38

Β' Κορινθίους ι' 1-6

38:43

Ψαλμός 90 Εδάφια 1-17

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 02 Aug 2020
43:23

Κολοσσαείς γ' 1-17

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 31 July 2020
47:26

Λουκά ιε' 1-32

37:49

Ιερεμίας κδ' 4-7 & κε' 3-7 & 1

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 27 July 2020
51:26

Εβραίους ια' 15-17

36:30

Πράξεις ιζ' 16-34

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 26 July 2020
41:35

Ματθαίον γ' 1-17

44:13

Λουκά ιδ' 25-35

47:55

Β' Κορινθίους δ' 1-18 Μάθημα

32:50

Β' Πέτρου γ' 1-18

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 July 2020
33:12

Λουκά β' 21-40

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 July 2020
52:18

Κολοσσαείς γ' 12-25

45:58

Εφεσίους δ' 1-16 & 17-24

 • Γιάννης Παρασκευόπουλος
 • Καβάλα

 • 17 July 2020
40:11

Ματθαίον θ' 35-38

47:57

Ησαΐας λ' 15-26 & λα' 4-7

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 13 July 2020
38:06

Λουκά θ' 51-62

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 12 July 2020
38:41

Ψαλμός κζ' 1-14

41:30

Ψαλμός οζ' 1-20

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 10 July 2020
42:43

Ησαΐας νε' 1-13

45:37

Β' Κορινθίους γ' 1-18 Μάθημα

42:43

Β' Ιωάννου 5-9

41:05

Ιωάννη ιε' 1-17

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 05 July 2020
1:01:04

Βραδιά Νέων

38:49

Άσμα Ασμάτων α' 1-17 & β' 1-7

43:28

Β' Βασιλέων β' 1-25

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 01 July 2020
 
arrow_drop_up