Καβάλα

41:17

Έσδρας δ' 1-24

35:38

Εβραίους α' 1-5 - Μάθημα 1ο

43:30

Πράξεις κς' 1-32

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 June 2022
43:40

Ιωάννη κα' 1-6 - Θέμα: Όταν ο

49:44

Ψαλμός ρμς' 5

43:30

Μάρκον ιδ' 1-11

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 12 June 2022
41:11

Ιωάννη ιδ' 1-31

47:56

Ρωμαίους ις' 5-27 - Μάθημα 29ο

42:37

Ησαΐας μ' 1-31

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 01 June 2022
40:02

Ρωμαίους ιε' 17-33 & ις' 1-5 -

45:12

Πράξεις δ' 32-37 & ε' 1-16

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 29 May 2022
53:00

Πράξεις β' 14-47 - Μάθημα

32:24

Ψαλμός ρκς' 1-6

18:14

Ματθαίον ιβ' 38-42

51:53

Ωσηέ β' 14

44:06

Ησαΐας κα' 5-10 & Πράξεις η' 5

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 22 May 2022
46:08

Α' Βασιλέων ιθ' 9-21 - Θέμα: Ό

39:18

Ψαλμός κζ' 1-14

45:35

Λουκά ις' 19-31

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 15 May 2022
42:37

Ψαλμός ν' 1-23

35:42

Εφεσίους ε' 1-33

44:57

Ιωάννη ι' 22-42

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 08 May 2022
41:26

Ησαΐας νε' 1-7

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 06 May 2022
37:59

Β' Βασιλέων ε' 1-27

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 04 May 2022
46:09

Ρωμαίους ιε' 8-16 - Μάθημα 27ο

44:10

Λουκά ιθ' 11-27

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 01 May 2022
54:09

Πράξεις β' 1-21 - Μάθημα

 
arrow_drop_up