Καβάλα

41:25

Β' Κορινθίους θ' 1-15 & ι' 1-2

36:47

Ησαΐας μγ' 1-4 & Μάρκον δ' 35-

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 18 Oct 2020
36:14

Ψαλμός μ' 1-8

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 18 Oct 2020
46:54

Κολοσσαείς γ' 12-25 & δ' 1 - Μ

42:34

Ψαλμός κγ' 1-6 & Εκκλησιαστής

39:15

Εβραίους ς' 1-20

43:22

Β' Χρονικών κ' 1-30

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 12 Oct 2020
43:56

Ιωάννη θ' 1-41

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 11 Oct 2020
40:58

Ματθαίον ιζ' 1-13 - Θέμα: Ο χρ

43:10

Φιλιππησίους α' 1-30

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 09 Oct 2020
42:17

Β' Κορινθίους η' 1-24 - Μάθημα

30:11

Λουκά ιγ' 10-13

 • Αντώνης Επιτροπάκης
 • Καβάλα

 • 04 Oct 2020
39:03

Ψαλμός κ' 1-5 & Ματθαίον ιε' 2

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 04 Oct 2020
1:11:53

Βραδιά Νέων

42:28

Ιωάννη ιδ' 1-31

41:42

Α' Πέτρου α' 9-12 - Θέμα: Η απ

32:03

Ιωάννη ζ' 37-39 & ις' 5-24

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 28 Sep 2020
39:20

Ησαΐας με' 20-25 & Πράξεις ια'

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 27 Sep 2020
40:17

Ρωμαίους ιβ' 1-21

 • Βασίλης Κλειτσιώτης
 • Καβάλα

 • 27 Sep 2020
39:53

Αποκάλυψη γ' 7-13 - Θέμα: Πώς

38:55

Ψαλμός ξη' 1-28

45:45

Β' Κορινθίους ζ' 1-16 & η' 1-5

35:25

Λουκά ιε' 11-32

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 20 Sep 2020
43:51

Κολοσσαείς γ' 16-25 & δ' 1

38:31

Ιωάννη ζ' 37-53 & η' 1-11

45:59

Ιερεμίας λε' 1-19

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 13 Sep 2020
42:44

Α' Θεσσαλονικείς α' 5 - Θέμα:

44:02

Ψαλμός ρκς' 1-6 & Ρωμαίους ιε'

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 11 Sep 2020
 
arrow_drop_up