Καβάλα

33:05

Ψαλμός ρθ' 1-31

45:55

Πράξεις ι' 1-48

46:16

Ρωμαίους η' 5-17 & 31-32 - Μάθ

33:15

Πράξεις δ' 1-22

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 Sep 2021
39:03

Ψαλμός ιθ' 1-14

47:19

Β' Πέτρου α' 5-11

35:44

Εβραίους ι' 19-39

32:00

Ιωάννη ιε' 9-27

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 12 Sep 2021
42:39

Ψαλμός ξς' 1-20 & ξζ' 1-7

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 09 Sep 2021
42:31

Γαλάτες γ' 1-29

49:25

Ρωμαίους ζ' 13-25 & η' 1-4 - Μ

37:09

Ψαλμός κς' 1-12

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 05 Sep 2021
45:13

Ψαλμός ρμβ' 1-7

38:00

Εφεσίους β' 1-22

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 01 Sep 2021
29:32

Α' Κορινθίους α' 4-9

49:05

Πράξεις α' 1-26 - Μάθημα

42:16

Α' Τιμοθέου δ' 1-16

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 29 Aug 2021
41:07

Λουκά ιδ' 25-35

42:48

Λουκά ιη' 1-8

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 26 Aug 2021
43:39

Εβραίους ιβ' 1-2 & Α' Πέτρου β

36:15

Ιακώβου δ' 7-17

 • Γιάννης Παρασκευόπουλος
 • Καβάλα

 • 23 Aug 2021
34:27

Ιωάννη ιβ' 20-33

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 22 Aug 2021
40:08

Κολοσσαείς γ' 1-8

 • Θεοφάνης Σχοινόπουλος
 • Καβάλα

 • 20 Aug 2021
38:06

Ιώβ κγ' 1-17

46:50

Εφεσίους δ' 1-24

38:13

Ρωμαίους ς' 19-23 & ζ' 1-12 -

35:11

Α' Πέτρου δ' 12-19

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 15 Aug 2021
38:58

Μάρκον ιδ' 1-31

 
arrow_drop_up