/ Καβάλα

Καβάλα

40:35

Κολοσσαείς γ' 1-14 - Μάθημα 7ο

 • Αντώνης Ραγκούσης
 • Καβάλα

 • 04 Δεκεμβρίου 2023
39:57

Λουκά θ' 51-62

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 03 Δεκεμβρίου 2023
38:50

Λουκά κγ' 26-43

 • Γιάννης Παρασκευόπουλος
 • Καβάλα

 • 01 Δεκεμβρίου 2023
44:42

Ψαλμός νζ' 1-11 & Γαλάτες ε' 13-26 & ς' 1-10

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 27 Νοεμβρίου 2023
39:42

Ματθαίον θ' 18-38

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 26 Νοεμβρίου 2023
49:24

Πράξεις γ' 20-26 - Μάθημα

 • Λεωνίδας Λημνιός
 • Καβάλα

 • 25 Νοεμβρίου 2023
36:05

Α' Πέτρου α' 1-25

 • Γιάννης Καϊτατζής
 • Καβάλα

 • 24 Νοεμβρίου 2023
40:20

Μαλαχίας γ' 1-8 & 13-18

 • Γιώργος Μαλέας
 • Καβάλα

 • 22 Νοεμβρίου 2023
46:41

Κολοσσαείς β' 16-23 & γ' 1-4 - Μάθημα 6ο

 • Αντώνης Ραγκούσης
 • Καβάλα

 • 20 Νοεμβρίου 2023
44:02

Α' Θεσσαλονικείς δ' 1-12

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 Νοεμβρίου 2023
36:49

Ιωάννη ιδ' 1-31

 • Γιάννης Παρασκευόπουλος
 • Καβάλα

 • 17 Νοεμβρίου 2023
42:35

Μάρκον ι' 46-52 - Θέμα: Πορεία Θεού

 • Αντώνης Ραγκούσης
 • Καβάλα

 • 15 Νοεμβρίου 2023
49:44

Ιερεμίας ιε' 16-21

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 13 Νοεμβρίου 2023
46:11

Λουκά ι' 21-37

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 12 Νοεμβρίου 2023
44:11

Αποκάλυψη α' 9-20

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 10 Νοεμβρίου 2023
42:51

Παροιμίες γ' 1-17

 • Γιώργος Μαλέας
 • Καβάλα

 • 08 Νοεμβρίου 2023
42:56

Κολοσσαείς β' 6-15 - Μάθημα 5ο

 • Αντώνης Ραγκούσης
 • Καβάλα

 • 06 Νοεμβρίου 2023
42:44

Λουκά ις' 19-31

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 05 Νοεμβρίου 2023
39:27

Β' Πέτρου γ' 1-18

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 01 Νοεμβρίου 2023
41:02

Α' Κορινθίους ιδ' 1-40

 • Γιάννης Καϊτατζής
 • Καβάλα

 • 30 Οκτωβρίου 2023
42:13

Ματθαίον κε' 13-30

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 29 Οκτωβρίου 2023
45:44

Ομολογία Πίστεως & Ησαΐας μ' 27-31

 • Γρηγόρης Σπανός
 • Καβάλα

 • 25 Οκτωβρίου 2023
45:14

Εβραίους ιβ' 1-2

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 23 Οκτωβρίου 2023
43:52

Ψαλμός ριε' 1-18 & Πράξεις ι' 34-48

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 22 Οκτωβρίου 2023
39:12

Φιλιππησίους α' 1-30

 • Γιώργος Μαλέας
 • Καβάλα

 • 18 Οκτωβρίου 2023
45:08

Κολοσσαείς α' 26-29 & β' 1-8 - Μάθημα 4ο

 • Αντώνης Ραγκούσης
 • Καβάλα

 • 16 Οκτωβρίου 2023
42:05

Μάρκον η' 34-38 & θ' 1-10

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 15 Οκτωβρίου 2023
arrow_drop_up