Καβάλα

38:57

Παροιμίες κγ' 26

44:03

Λουκά ιβ' 13-48

 • Βασίλης Κλειτσιώτης
 • Καβάλα

 • 22 Jan 2020
42:23

Α' Κορινθίους ιε' 1-11

45:01

Δευτερονόμιο κθ' 29 & Ματθαίον

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 Jan 2020
48:53

Κολοσσαείς γ' 1-25

44:54

Λουκά θ' 51-62

37:59
40:06

Μάρκον ε' 21-43

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 12 Jan 2020
41:15

Ιωάννη ιδ' 1-31

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 10 Jan 2020
47:20

Ομολογία Πίστεως

11:41

Εβραίους ιβ' 14-15

32:48

Α' Κορινθίους ιδ' 29-40

45:53

Α' Κορινθίους ιγ' 13

1:22:41

Βραδιά Νέων

43:32

Ματθαίον ε' 1-20

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 03 Jan 2020
47:51

Α' Κορινθίους ζ' 29-31

41:47

Ματθαίον ιε' 21-38

40:56

Πράξεις δ' 8-31

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 29 Dec 2019
39:27

Ματθαίον κ' 1-16

34:38

Ματθαίον ιη' 19-20

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 22 Dec 2019
48:44

Κολοσσαείς γ' 1-25

37:29

Γένεση ιγ' 1-18

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 20 Dec 2019
51:07

Ματθαίον ιδ' 22-33

43:02

Α' Κορινθίους ιδ' 13-28

44:56

Λουκά ιδ' 15-25

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 15 Dec 2019
37:16

Ιωάννη θ' 1-41

42:21

Λουκά κβ' 31-46

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 09 Dec 2019
 
arrow_drop_up