Καβάλα

44:46

Β' Βασιλέων δ' 8-37

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 16 Apr 2021
43:38

Ρωμαίους ια' 29

38:14

Μάρκον ια' 1-26

48:03

Μάρκον α' 14-20

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 12 Apr 2021
34:09

Λουκά ια' 1-13

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 11 Apr 2021
40:41

Λουκά ιζ' 20-37

38:56

Γένεση λθ' 1-23

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 07 Apr 2021
40:01

Ρωμαίους α' 8-17 - Μάθημα 2ο

27:34

Μάρκον ιβ' 28-34

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 04 Apr 2021
23:45

Β' Βασιλέων δ' 1-7

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 02 Apr 2021
21:14

Β' Πέτρου γ' 1-18

41:20

Ψαλμός κγ' 1-6

38:59

Β' Πέτρου α' 1-11

31:57

Λουκά ιζ' 11-19

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 28 Mar 2021
36:05

Πράξεις ε' 1-42

43:34

Πράξεις ιβ' 6-10 & ις' 25-28

27:28

Ψαλμός ρκβ' 1-9

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 21 Mar 2021
42:03

Β' Βασιλέων β' 1-18

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 Mar 2021
44:28

Ιωάννη ια' 1-46

36:03

Ματθαίον ιε' 21-39

44:55

Ρωμαίους α' 1-9 - Μάθημα 1ο

26:45

Λουκά θ' 51-62

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 14 Mar 2021
42:57

Ιωάννη ιδ' 1-27

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 11 Mar 2021
38:16

Ψαλμός με' 1-17

34:38

Ιωάννη ζ' 37-39

16:50

Μάρκον ζ' 24-30

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 07 Mar 2021
22:24

Φιλιππησίους γ' 17-21

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 05 Mar 2021
33:23

Λουκά ι' 38-42 & ια' 1-13

 
arrow_drop_up