Καβάλα

32:44

Ησαΐας ιβ' 1-6

40:14

Λουκά ιθ' 1-27

41:50

Ρωμαίους γ' 1-31 - Μάθημα 6ο

33:32

Λουκά ιβ' 22-34

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 06 June 2021
41:34

Β' Τιμοθέου β' 1-7

44:47

Ματθαίον ζ' 7-29

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 02 June 2021
41:05

Εβραίους α' 1-14

31:42

Ιωάννη δ' 43-54

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 30 May 2021
43:21

Δευτερονόμιο ι' 12-22 & ια' 1,

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 28 May 2021
40:19

Β' Βασιλέων ε' 20-27

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 27 May 2021
43:13

Β' Τιμόθεον δ' 6-8

38:58

Ιωάννη κα' 1-25

35:19

Β' Βασιλέων ε' 1-17

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 23 May 2021
35:52

Ψαλμός μβ' 1-11

44:18

Ρωμαίους β' 17-29 & γ' 1-4 - Μ

35:34

Ψαλμός με' 1-15

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 16 May 2021
33:02

Φιλιππησίους β' 1-18

44:01

Λουκά θ' 28-50

39:42

Ιησούς του Ναυή ιδ' 6-15

46:43

Α' Πέτρου α' 1-25

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 10 May 2021
28:15

Ιωάννη κ' 24-31

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 09 May 2021
39:11

Ιωάννη β' 1-25

36:17

Ιωάννη ς' 35-71

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 05 May 2021
34:32

Β' Χρονικών λ' 1-27

41:12

Ρωμαίους β' 1-16 - Μάθημα 4ο

34:10

Μάρκον ις' 9-20

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 02 May 2021
51:31

Λουκά ιβ' 35-48

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 30 Apr 2021
41:09

Πράξεις κς' 1-32

 
arrow_drop_up