Καβάλα

45:16

Β' Πέτρου γ' 1-18

36:31

Ιωάννη ιβ' 1-11

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 16 Jan 2022
43:22

Λουκά ζ' 18-35

43:31

Λουκά ι' 38-42 & ια' 1-13

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 10 Jan 2022
32:40

Αποκάλυψη ιθ' 1-10

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 09 Jan 2022
35:17

Ματθαίον κε' 1-46

39:58

Δανιήλ α' 1-21

 • Θεόφιλος Πέγιογλου
 • Καβάλα

 • 05 Jan 2022
43:56

Ρωμαίους ια' 22-36 & ιβ' 1-2 -

32:51

Δευτερονόμιο ια' 10-21

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 02 Jan 2022
38:53

Λουκά β' 22-40

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 30 Dec 2021
43:27

Α' Τιμοθέου γ' 16

27:25

Α' Βασιλέων ιθ' 1-18

51:50

Πράξεις α' 9-14 - Μάθημα

36:25

Α' Κορινθίους ιε' 50-58 & Β' Κ

39:58

Ψαλμός ριθ' 1-32

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 23 Dec 2021
43:06

Ιωάννη κα' 1-19

43:53

Ρωμαίους ια' 11-21 - Μάθημα 19

43:04

Λουκά ιβ' 13-34

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 19 Dec 2021
47:40

Ησαΐας ξδ' 1-12

31:25

Ματθαίον ζ' 1-29

45:39

Β' Τιμοθέου γ' 16-17

 • Θανάσης Καραολάνης
 • Καβάλα

 • 13 Dec 2021
42:51

Μάρκον ς' 7-29

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 12 Dec 2021
31:44

Β' Θεσσαλονικείς β' 1-17

42:54

Β' Τιμοθέου γ' 14-17

 • Γιάννης Θεοδωρίδης
 • Καβάλα

 • 09 Dec 2021
42:50

Ψαλμός οα' 1-21

41:14

Ρωμαίους ι' 18-21 & ια' 1-11

33:44

Μάρκον β' 1-17

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 05 Dec 2021
 
arrow_drop_up