Αρτέμιδα

Αποκάλυψη β΄ 18-29

43:45

Μηνύματα Αδ. Βέροιας

  • Στέλιος Γερομόσχος, Κορνήλιος Τσίκου, Νίκος Γιαννουλάτος
  • Αρτέμιδα

  • 15 May 2022
44:08

Δανιήλ γ'

40:36

Ομολογία Πίστεως

46:19

Έσδρας η΄ 21 & Κατά Ματθαίον κ

48:13

Ομολογία Πίστεως

45:57

Αποκάλυψη β΄ 8-17

2:07:55
43:20

Προς Εβραίους ια΄ 33 - ιβ΄ 2

43:48

Κατά Ιωάννην ιβ΄ 1-11

49:54

Αποκάλυψη β΄ 1-7

44:00

Ησαΐας ξβ΄ 6-12 & Κατά Μάρκον

46:03

Πέτρου Α΄ α΄

48:23

Προς Γαλάτες ε΄ 16-26

46:01

Προς Τιμόθεον Α΄ ς΄ 11-21

37:09

Ησαϊας μγ΄ & Κατά Λουκάν η΄ 40

39:44

Κατά Ιωάννην ιγ'

39:05

Ομολογία Πίστεως

44:15

Αποκάλυψη α΄ 9 - 20

50:57

Ψαλμός νδ ' 54 & Πράξεις τω

46:04

Ψαλμός ργ΄

Προς Κολοσσαείς α' 8-29

48:16

Προς Τιμόθεον Α' ς΄

40:17

Σαμουήλ Α΄ β΄ 1-11

Ψαλμός ξβ' & Κατα Ματθαίον ιγ΄

49:39

Ομολογία Πίστεως

46:14

Προς ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ ε'

 
arrow_drop_up