/ Αρτέμιδα

Αρτέμιδα

48:47

Κατα Ιωάννη κα΄

41:55

Ψαλμός κε' 1-30 / Κατα Μάρκον ε' 1-20

51:41

Βασιλέων Β' β' 1-15

47:06

Κατα Ιωάννη κ' 1-30

42:15

Πράξεις β' 22-33

47:00

Κατα Ιωάννην θ' 1-5

33:55

Κατά Ματθαίον ι' 34-42

47:01

[31] Κατα Ιωάννην ιη΄ 1

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 29 Απριλίου 2024
1:41:50

Κυριακάτικο Κήρυγμα

50:13

Πράξεις των Αποστολων ις' 9- 40

 • Μιχάλης Μακρογιάννης
 • Αρτέμιδα

 • 26 Απριλίου 2024
45:14

Κατά Ιωάννην ιζ΄ 1 - 26

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 22 Απριλίου 2024
32:01

Ψαλμός ρλθ' & Κατά Μάρκον ια' 11-26

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 21 Απριλίου 2024
44:59

Πέτρου Α' δ' 7-19

42:50

Προς Εφεσίους α΄ 1-14

45:41

Κατά Μάρκον β΄ 1-17

46:31

Κατά Ματθαίον ζ' 13-29

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Αρτέμιδα

 • 12 Απριλίου 2024
44:29

Γένεσις κβ΄ 1-18 // Ιερεμίας ιζ΄ 5-11

 • Δ. Γεωργακής - Γ. Περρής
 • Αρτέμιδα

 • 10 Απριλίου 2024
41:30

Κατά Ιωάννην ις΄ 5 - 33

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 08 Απριλίου 2024
46:12

Ιερεμίας λε' & Κατά Λουκάν θ' 28-50

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 07 Απριλίου 2024
44:11

Ιωνάς α' 1-16

 • Δημήτρης Καραγιάννης
 • Αρτέμιδα

 • 03 Απριλίου 2023
41:13

Κατά Ιωάννην ιε' 18- 27 & ις΄ 1 - 4

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 01 Απριλίου 2024
28:02

Ιερεμίας λα' 1-6 & Προς Κορινθίους Α' ι' 1-15

52:32

Εκκλησιαστής γ' 1-8 & Ησαίας κδ' 4

 • Κώστας Τζιόγκας & Νίκος Φράγγης
 • Αρτέμιδα

 • 25 Μαρτίου 2024
51:00

Κατά Ματθαίον κς΄ 36-56

50:40

Κατά Λουκάν ιγ΄ 22 - 30

47:09

Ψαλμός ρλ΄ & Πράξεις των Αποστόλων η΄ 5-25

34:02

Κατά Ιωάννην κ' 26-31

42:08

Β' Πέτρου α'1-11

arrow_drop_up