/ Αρτέμιδα

Αρτέμιδα

47:44

Κατά Μάρκον ι' 17-31

48:25

Κατά Ιωάννην γ΄ 1-16

45:53

Κριταί ς΄ 6-16 & Κατά Ματθαίον ιγ΄ 1-23

45:24

Κατά Ιωάννην β΄ 13 - 25

43:17

Ψαλμός κγ' & Πράξεις των Αποστόλων γ΄ 1-26

44:02

Ησαΐας νε΄

39:59

Γένεσις γ΄

47:36

Κατά Ιωάννην α΄ 44-52 & β΄ 1-12

46:19

Ομολογία Πίστεως

40:29

Ψαλμός ιγ' & Κατά Λουκάν ις' 19-31

40:09

Επιστολή Ιακώβου α΄ 1-18

46:38

Βασιλέων Β΄ κεφ. β΄

46:51

Κατά Ιωάννην α΄ 14 - 43

43:02

Ησαίας να' 9-11 & Πράξεις Των Αποστόλων ιζ΄ 16-34

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 30 Απριλίου 2023
43:32

Κατά Λουκάν κγ΄ 39-43

50:03

Κατά Λουκάν ιγ΄ 18-30 , ις΄ 1-18

50:23

Προς Εβραίους ια' 17- 40

 • Δημήτρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 24 Απριλίου 2023
1:03:07

Αριθμοί κβ΄ 28 // Κατά Λουκάν ιε΄

 • Θέμης Σλούκας - Γιάννης Φραγκιαδούλης
 • Αρτέμιδα

 • 23 Απριλίου 2023
42:06

Προς Εβραίους α΄ 1-5 & β΄

 • Νεκτάριος Χατζηαναστασίου
 • Αρτέμιδα

 • 21 Απριλίου 2023
44:28

Κατά Ματθαίον κζ΄ 27-54

41:46

Κατα Λουκάν κβ΄ 39 - κγ΄ 34

 • Γιώργος Αθανασόπουλος
 • Αρτέμιδα

 • 12 Απριλίου 2023
49:39

Προς Εβραίους ια' 7-16

 • Δημήτρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 10 Απριλίου 2022
42:34

Κατα Λουκάν ιη΄ 18,35-38 & ιθ΄ 3

44:25

Ησαϊας νγ΄ 4-5

46:37

Αποκάλυψη κβ΄

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 03 Απριλίου 2023
46:48

Πράξεις ι'

40:19

Ψαλμός κ' & Κατά Ιωάννην ιβ' 1-11

 • Λευτέρης Ζαφείρογλου
 • Αρτέμιδα

 • 02 Απριλίου 2023
45:45

Ομολογία Πίστεως

arrow_drop_up