Αρτέμιδα

47:14

Έξοδος ιδ' 5-31

43:14

Κατά Ματθαίον ιγ΄ 1-23

46:27

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ α΄

Ησαΐας μθ΄ 13 & Κατα Μάρκον ε'

44:47

Κατά Ιωάννην κα΄

50:44

Κατά Ματθαίον ιγ΄ 1-23

49:58

Πέτρου Α΄ κεφ. β΄ 1-10

42:24

Κατά Ιωάννη ιε΄ 1-17

Προς Θεσσαλονικείς γ΄

42:13

Γένεσις ιθ' 1-26 & Κατά Ιωάννη

  • Γιώργος Παϊζάνος & Χάρης Καρπόζηλος
  • Αρτέμιδα

  • 08 Sep 2021
46:20

Κατά Λουκάν ιβ' 1-21

Ιησούς Του Ναυή γ΄

52:02

Προς Κολοσσαείς γ' 1-17

36:24

Πράξεις των Αποστόλων ιβ' 1-19

Κατα Μάρκον ε' 21-43

49:51

Κατά Ματθαίον ε' 43 - 48

52:32

Κατά Μάρκον θ' 2-10

54:45

Ομολογία Πίστεως

42:06

Ησαϊας μ΄ 1-9

45:28

Δανιήλ α'

50:26

Προς Κολοσσαείς α΄ 20-29

39:40

Κατά Ματθαίον δ' 1-11

49:12

Κατά Λουκάν κδ΄ 13-35

48:27

Προς Κολοσσαείς α΄ 1-20

40:36

Πράξεις των Αποστόλων γ'

41:53

Κατά Ματθαίον ιδ΄

47:44

Κατά Λουκάν ιη'

44:46

Προς Ρωμαίους η' 28-39

 
arrow_drop_up