Αρτέμιδα

33:50

Ψαλμός ρκβ΄

43:08

Πράξεις των Αποστόλων θ' 1-18

47:21

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ κεφ. α΄

42:59

Νίκος Μουκάνης & Μιχάλης Φραγκ

  • Προς Εφεσίους ς' 18 & Κατα Μάρκον ι' 32-52
  • Αρτέμιδα

  • 04 June 2021
52:15

Ομολογία Πίστεως

49:16

Προς Εφεσίους κεφ. ς΄ 10-24

40:28

Κατά Ματθαίον κβ

49:00

Πράξεις Των Αποστόλων θ΄ 1-22

43:38

Κατά Ματθαίον θ' 1-34

49:33

Προς Εφεσίους ε΄ 22-33 κ ς΄ 1-

37:51

Κατά Ιωάννην κα΄ 15-25

45:54

Κήρυγμα Ευαγγελίου

45:37

Κατά Μάρκον δ΄ 1-20

46:51

Προς Εφεσίους ε΄ 1-21

46:45

Κατά Λουκάν ιγ΄ 22-30

47:42

Εφεσίους κεφ. δ΄ 17- 32

43:43

Κατά Ιωάννην κα' 1-25

38:45

Κορινθίους Α' β΄

40:12

Ψαλμός 91

48:21

Προς Εφεσίους κεφ. δ΄

45:05

Κατα Λουκάν κδ' 1-53

44:18

Κατά Λουκάν θ' 28-36

35:45

Κατά Μάρκον ιβ΄ 13-34

39:30

Φιλιππησίους β' 5-13

41:01

Προς Εφεσίους σ' 10-13

41:46

Ομολογία Πίστεως

46:41

Επιστολή προς Εφεσίους β΄

32:09

Κατά Λουκάν ζ' 36 - 50

 
arrow_drop_up