Αρτέμιδα

53:15

Ομολογία Πίστεως

51:38

Κατά Ματθαίον ς' 16 - 34

43:31

Κατά Ιωάννην β΄13-22

45:11

Ησαίας ς΄1-8 & Κατά Ματθαίον κ

44:34

Ιεζεκιήλ ια΄ 14-25

48:05

Ωσηέ ς' 1 - 3 & Κατά Ματθαίον

Προς Θεσσαλονικείς B΄ β΄

55:45

Ομολογία Πίστεως

Κατα Ματθαίον ς' 1-13

42:05

Ψαλμός λγ' 12 & Κατά Ιωάννην η

49:55

Ιακώβου ε΄13-20

49:02

Κατά Ματθαίον ιγ΄ & Πέτρου Α΄

  • Άρης Καλεντίνης & Κώστας Καμπουρόπουλος
  • Αρτέμιδα

  • 10 Nov 2021

Προς Θεσσαλονικείς Β΄ α΄

55:50

Ιερεμίας ιζ΄ 5 & Κατά Λουκάν ι

43:31

Γένεσις κεφ. ν΄

Κατα Ματθαίον ε΄ 33-37

Γένεσις ζ΄ 7-13

47:16

Ομολογία Πίστεως

Κατα Ματθαίον ε΄ 17

Κατα Ιωάννην ς' 26-42

45:17

Ησαϊας να΄ 1-8

46:48

Ά Προς Θεσσαλονικείς δ΄

42:50

Κατά Ιωάννη ιδ΄ 1-31

52:23

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 22 - 33

41:38

Κατά Ιωάννην θ' 1-41 & Κατά Ιω

  • Θανάσης Αυγένης & Νίκος Κραουνάκης
  • Αρτέμιδα

  • 06 Oct 2021

Κατα Ματθαίον ε'

43:02

Κατά Ματθαίον ιζ' 14-23

47:14

Έξοδος ιδ' 5-31

 
arrow_drop_up