Αρτέμιδα

50:37

Α΄ Ιωάννου γ΄ 1-3

48:01

Αποκάλυψη ς΄

38:51

Κατά Λουκάν ιγ΄ 1-9

49:33

Προς Τίτον β΄

42:00

Κατά Ματθαίον ΄ς 25 - 29

49:40

Διάφοροι Ομιλητές

  • Βασίλης Παπαγεωργίου & Κώστας Καμπουρόπουλος
  • Αρτέμιδα

  • 03 Aug 2022
44:25

Αποκάλυψη ε΄

51:24

Kατα Λουκά θ' 28 - 36

46:25

Κατά Λουκάν ε΄ 1-11

58:38

Πράξεις θ΄ 1-35

04:56

Ιεζεκιήλ μβ' 20

42:28

Αποκάλυψις δ'

36:16

Ιησούς του Ναυή β' - γ' 6

26:52

Κατά Ιωάννην γ΄ 1-21

13:04

Ησαίας νε' 6-11

49:12

Κατά Ματθαίον ζ' 7-14 & 21-29

50:29

Κριταί ς' 1-16

43:24

Αποκάλυψις γ' 14-22

Β' Τιμόθεον γ' 10-17

48:43

Προς Ρωμαίους ιβ΄

47:48

Ομολογία Πίστεως

Αποκάλυψη γ΄ 7-13

53:35

Διάφοροι Ομιλητές

  • Σιδηρόπουλος Θ. / Πατατούκας Λ. / Γιαννουλάτος Ν.
  • Αρτέμιδα

  • 17 June 2022
45:59

Κριταί κεφ. ς΄

44:15

Πράξεις των Αποστόλων β'

48:31

Κατά Ματθαίον κδ' 42 - κε' 13

46:52

Πέτρου Α΄ γ΄ 8-22

47:28

Β' Τιμοθέου β' 22 - γ' 9

 
arrow_drop_up