Ρόδος

51:27

Α' Κορινθίους 10:16-11:16

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 21 Oct 2020
22:20

Ματθαίος 6:5-13

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 20 Oct 2020
25:51

Ματθαίος 19:16-30

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 20 Oct 2020
51:14

Γέννηση 29:1-30

 • Θεόφιλος Μερενίδης
 • Ρόδος

 • 19 Oct 2020
58:41

Αριθμοί 13:1-33 & Πράξεις 10:1

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 18 Oct 2020
33:31

Β' Βασιλέων 20:1-11

33:41

Νεεμίας 4:9-23

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 18 Oct 2020
51:01

Λουκάς 10:25-27

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 18 Oct 2020
49:35

Μάρκος 2:1-12

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 17 Oct 2020
49:34

Πράξεις 8:12-40

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 16 Oct 2020
26:41

Β' Πέτρου 4:7-19

 • Νίκος Κατσούλας
 • Ρόδος

 • 15 Oct 2020
24:59

Λουκάς 5:1-11

53:24

Α' Κορινθίους 10:6-33

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 14 Oct 2020
31:02

Ιησούς του Ναυή 8:1-35

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 13 Oct 2020
23:28

Ψαλμός 133:1-3

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 13 Oct 2020
34:00

Γέννηση 40:1-23

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 12 Oct 2020
17:51

Ματθαίος 14:22-33

 • Κυριάκος Μπακόιας
 • Ρόδος

 • 12 Oct 2020
47:49

Ησαΐας 40:27-31 & Ματθαίος 15:

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 11 Oct 2020
15:31

Λουκάς 18:9-17

1:00:21

Α' Βασιλέων 10:19 & Ματθαίος 1

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 11 Oct 2020
57:46

Ματθαίος 18:21-35

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 09 Oct 2020
46:33

Πράξεις 8:1-25

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 08 Oct 2020
50:02

Α' Κορινθίους 9:19-10:22

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 07 Oct 2020
21:31

Ματθαίος 21:23-32

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 06 Oct 2020
27:31

Ματθαίος 21:23-32

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 06 Oct 2020
46:27

Γέννηση 27:35-46

 • Θεόφιλος Μερενίδης
 • Ρόδος

 • 05 Oct 2020
50:29

Ψαλμός 15:1-5 & Ιακώβου 3:1-12

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 04 Oct 2020
48:35

Ιωνάς ΙΩΝΑΣ 1:1-10 & Πράξεις 1

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 04 Oct 2020
 
arrow_drop_up