Ρόδος

1:07:04

Α' ΒΑΣΙΛΕΩΝ 22:1-23 & ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 15 May 2022
34:58

Εφεσίους 2:1-18

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 13 May 2022
48:11

Ιωάννης 12:1-19

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 11 May 2022
23:56

Ιάκωβος 4:4-10

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 09 May 2022
28:35

Α' Σαμουήλ 22:6-23

 • Νίκος Κατσούλας
 • Ρόδος

 • 09 May 2022
1:09:38

Α' Σαμουήλ 10:1-16

 • Αυγερινού Χρήστος
 • Ρόδος

 • 08 May 2022
48:10

Ματθαίος 7:21-29

52:26

Ιωάννης 11:36-57

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 04 May 2022
53:34

Λουκάς 11:1-13

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 02 May 2022
1:05:06

Εβραίους 5:11-6:12 & Ματθαίος

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 01 May 2022
57:17

Ιωάννης 18:36-38

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 29 Apr 2022
50:31

Ιωάννης 11:21-46

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 27 Apr 2022
28:01

Ιακώβου 1:12-20

 • Σωτήρης Αποστολής
 • Ρόδος

 • 25 Apr 2022
21:02

Λουκάς 21:1-38

 • Νίκος Αναγνώστου
 • Ρόδος

 • 25 Apr 2022
1:02:00

Α`Βασιλέων 17:1-24 & Λουκάς 7:

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 24 Apr 2022
47:31

Λουκάς 23:32-56

 • Μοχαμέτι Ρομπέρτο
 • Ρόδος

 • 22 Apr 2022
53:17

Ματθαίος 26:1-16

 • Στρατής Σπανέλλης
 • Ρόδος

 • 20 Apr 2022
53:56

Μάρκος 14:1-11

 • Κουκουτόλιας Αποστόλης
 • Ρόδος

 • 18 Apr 2022
1:04:19

Γένεσις 3:1-15 & Λουκάς 7:36-5

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 17 Apr 2022
38:20

Μάρκος 14:26-72

39:50

Ιωάννης 11:5-32

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 13 Apr 2022
29:36

Ματθαίος 25:14-30

 • Κυριάκος Μπακόϊας
 • Ρόδος

 • 11 Apr 2022
23:46

Λουκάς 11:29-54

 • Νίκος Κατσούλας
 • Ρόδος

 • 11 Apr 2022
58:27

Ρωμαίους 10:14-17 & Ματθαίος 1

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 10 Apr 2022
47:31

Α' Ιωάννου 2:25

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 08 Apr 2022
49:53

Ιωάννης 10:34-11:16

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 06 Apr 2022
1:05:45

Β' Χρονικών 14:1-15 & Αποκάλυψ

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 03 Apr 2022
49:11

Γένεση13:1-18

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 01 Apr 2022
 
arrow_drop_up