/ Σύρος

Σύρος

46:42

Δευτερονόμιον η' 1-20

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 19 Μαΐου 2024
35:26

Κατά Ιωάννην ιε'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 15 Μαΐου 2024
41:43

Εκκλησιαστής α'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 12 Μαΐου 2024
40:14

Κατά Λουκάν ιε'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 10 Μαΐου 2024
46:35
47:14

Κατά Λουκάν κδ' 13-35

 • Τάκης Βλασσόπουλος
 • Σύρος

 • 05 Μαΐου 2024
39:51

Κατά Λουκάν ι' 25-37

 • Αντώνης Πρίντεζης
 • Σύρος

 • 03 Μαΐου 2024
41:17

Προς Ρωμαίους ια'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 01 Μαΐου 2024

Γένεσις μα' 1-46

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 28 Απριλίου 2024

Πράξεις ιθ' 1-20

 • Πέτρος Πρίντεζης
 • Σύρος

 • 26 Απριλίου 2024
37:24

Ματθαίος κβ' 1-14

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 24 Απριλίου 2024
50:15

Πράξεις ι' 21-48

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 21 Απριλίου 2024
37:45

Ψαλμός μ'

 • Πέτρος Πρίντεζης
 • Σύρος

 • 19 Απριλίου 2024
42:16

Αριθμοί ις' 1-38

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 17 Απριλίου 2024
38:36

Ιώβ α'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 14 Απριλίου 2024
41:14

Προς Φιλιππησίους γ'

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 12 Απριλίου 2024
35:41

Ιησούς του Ναυή α'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 10 Απριλίου 2024
47:07

Ματθαίος κδ' 36-51 & κε' 1-30

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 07 Απριλίου 2024
41:25

Ματθαίος ιθ' 16-30

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 05 Απριλίου 2023
44:43

Κατά Μάρκον ι' 46-52

 • Δανιήλ Γρίβας
 • Σύρος

 • 03 Απριλίου 2024
44:18

Κατά Ιωάννην ιδ'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 31 Μαρτίου 2024
39:07

Κατά Ιωάννην θ'

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 29 Μαρτίου 2024
38:56

Κατά Ματθαίον ιγ' 24-50

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 27 Μαρτίου 2024
35:42

Ησαΐας νε'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 24 Μαρτίου 2024
32:38

Ψαλμός α'

 • Πέτρος Πρίντεζης
 • Σύρος

 • 22 Μαρτίου 2024
40:03

Σαμουήλ Α' ιζ' 22-58

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 20 Μαρτίου 2024
42:41

Έξοδος ιδ'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 17 Μαρτίου 2024
35:59

Δευτερονόμιον η'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 15 Μαρτίου 2024
arrow_drop_up