Βρυξέλλες

18:44

Πράξεις ι΄1-4

22:30

Α΄Σαμουήλ γ΄1-5

48:28
29:26

Ψαλμός κγ΄1-6

35:40

προς Κολοσσαείς

1:32:53

κατά Ιωάννην ιδ΄1-31

1:24:18
32:57

προς Κολοσσαείς β΄16-23 ; γ΄1-

47:44

κατά Λουκά ιδ' 16-35

46:11

κατά Λουκά κδ΄13-35

1:02:41
39:51

προς Κολοσσαείς β΄6-15

46:05
44:27

Μυνήματα αδελφών

57:39
48:42

Πραξεις ιστ´ 6-18

44:26

κατά Ιωάννην ιγ΄ 1-15

19:59

κατά Ματθαίον ις΄13 - ιζ΄ 5

28:09

κατά Ματθαίον ις΄13 - ιζ΄ 5

50:43

Αποκάλυψις κβ΄6-21

40:05

προς Κολοσσαείς α΄1-8

48:14

κατά Λουκάν ιε’ 8-32

43:07

Μηνύματα Αδελφών

45:13
43:10

κατά Ματθαίον στ΄ 19 - ζ΄ 8

34:11

Κατά Ματθαίον γ' 1-12

38:47

Κατά Ματθαίον ια' 25-30

 
arrow_drop_up