Βρυξέλλες

42:29
1:04:31
36:58

κατά Ιωάννη ιγ' 1-20

50:40

προς Ρωμαίους η' 1-17

45:27

προς Φιλιππησίους β' 12-23

53:29

προς Φιλιππησίους β΄ 1-11

1:15:11

κατά Ιωάννην ε' 1-17

50:12

προς Φιλιππησίους α' 12-30

51:49

κατά Ιωάννη γ' 1-21

44:41

προς Φιλιππησίους α' 1-14

45:39

κατά Μάρκον η' 1-21

57:20

προς Εφεσίους στ' 10-24

43:52

προς Φιλήμονα α' 1-25

40:05

προς Εφεσίους στ' 1-9

57:33
57:42

Προς Εφεσίους ε' 22-33

1:02:45

κατά Λουκάν κδ' 13-53

31:32

προς Εφεσίους ε' 15-21

51:28

Προς Εφεσίους ε' 1- 21

1:00:43

Κατά Λουκάν η` 1-18

52:58

κατά Ιωάννην θ΄ 1-41

51:56

Προς Εφεσίους δ΄ 25-32

49:19

Κατά Λουκάν ιβ΄

38:52

Γένεσις ς' 5-22

23:28

Αποκαλυψη κβ' 1-21

34:33

Προς Εφεσίους δ`17-27

33:51

Γένεσις μα' 1-40

23:02

Α' Θεσσαλονικείς ε' 1-11

 
arrow_drop_up