Βρυξέλλες

1:32:23

Κυριακάτικο κύρηγμα

36:24

Ομολογία πίστεως

Κυριακάτικο κύρηγμα

44:26

προς Εβραίους δ' 1-12

47:16

κατά Λουκάν ιε' 11-32

12:51

κατά Ματθαίον ια' 28-29

52:34

Κυριακάτικο κύρηγμα

54:22

Αποκάλυψη γ' 7 - 13

45:17

κατά Λουκάν ιη' 35 - ιθ' 10

48:36

Μυνήματα αδελφών

51:59

Ομολογία πίστεως

1:05:18

Πράξεις στ' 1-6 & η' 26-28

56:20

κατά Ματθαίον κβ' 1-14

40:57

προς Εβραίους γ' 7-19

37:11

Αποκάλυψη α' 1-3 & γ' 7-13

1:36:07

Κυριακάτικο κύρηγμα

1:30:14

Κυριακάτικο κύρηγμα

Μυνήματα αδελφών

Κυριακάτικο κύρηγμα

Κυριακάτικο κύρηγμα

58:47

Μυνήματα αδελφών

48:26

Κυριακάτικο κύρηγμα

55:40

Ψαλμός ρκα' 1-8

1:51:10

Κυριακάτικο κήρυγμα

1:13:47

Μυνήματα αδελφών

47:52
 
arrow_drop_up