Βρυξέλλες

1:44:41

Ησαίας μθ' 22-26 & Κατά Ιωάννη

00:46

Μυνήματα αδελφών

54:53

Κατά Μάρκον η' 30-38 ; προς Εβ

50:08

Μυνήματα αδελφών

45:32

Πράξεις ι' 1-6

Κυριακάτικο κύρηγμα

58:09

Μυνήματα αδελφών

1:23:05

Κατά Ιωάννη κ' 1-31

42:05

Επιστολή προς Φιλήμονα 10-25

1:03:42

Κριτές ις' 16-21 & Αποκάλυψη γ

54:07

Μυνήματα αδελφών

50:13

κατά Λουκάν ιβ΄ 22-41

52:44

Επιστολή προς Φιλήμονα

51:29

Κατά Ιωάννη θ' 1-38

1:05:11

Κατά Ιωάννη ιε' 1-17

57:12

Μυνήματα αδελφών

1:47:44

Κυριακάτικο κύρηγμα |

Κυριακάτικο κύρηγμα

45:59

Μυνήματα αδελφών

1:03:27
51:32

προς Τίτο β' 6 - 15

1:45:37
1:11:20
46:33
1:35:19

Μυνήματα αδελφών

45:29

προς Τίτο α' 15 - β' 5

 
arrow_drop_up