Βρυξέλλες

1:40:38

Κυριακάτικο κύρηγμα

43:06

Τιμόθεου Β΄ δ' 1-5

46:42

Πράξεις γ' 1-20

57:30

Μηνύματα αδελφών

49:28

''Ένα έχεις ανάγκη''

53:17

Β΄ Τιμοθέου γ΄ 10-16

56:17

Κυριακάτικο Κήρυγμα

52:41

κατά Ιωάννη α΄ 15-28

1:16:37

Πράξεις ι΄ 1-48

1:04:58

Μηνύματα αδελφών

38:57

Α΄ Κορινθίους β΄ 1-5

57:31

Μυνήματα αδελφών

52:21
37:59

κατά Λουκάν δ΄ 1-13

25:39

Ομολογία πίστεως

48:13

Β' Κορινθίους ε΄ 1-10

51:44

Μηνύματα αδελφών

1:17:06

Κυριακάτικο κύρηγμα

48:31

B' Τιμοθέου β' 14-26

55:30

Α' Επιστολή Πέτρου 7-19

54:29

Β΄ Επιστολή Πέτρου 1-18

50:09

Γίνε οικείος του Θεού

49:08

Β 'Τιμοθέου β' 1-13

49:43

Έξοδος ιζ' 8-15

45:04
24:57

Κατά Μάρκον ιδ' 43-47

28:14

B' Τιμοθέου α΄ 11-18

23:15

Εκκλησιαστής θ΄ 7-9

 
arrow_drop_up