43:31

Κατά Ιωάννην β΄13-22

37:21

Βασιλέων Β 5:1-19 - Simply obe

45:11

Ησαίας ς΄1-8 & Κατά Ματθαίον κ

39:19

Γένεσις ιε’ 1-6

προς Εβραίους ι' 19-25

27:51

Ιερεμίας, ιβ' 1-6

 • Γιάννης Σαράντης
 • Ίλιον

 • 28 Nov 2021
37:02

Προς Εβραίους 4:11

1:44:05

Χειροτονία Διακόνων

 • Στέργιος, Δικαίος, Παναγούλιας, Σπινάκης
 • Λονδίνο

 • 28 Nov 2021
1:40:38

Κυριακάτικο κύρηγμα

34:54

Κατά Λουκάν β' 25-40

39:35

Κατα Ματθαίον γ' 1-3

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 28 Nov 2021
40:28

Ιερεμίας κεφ 20 (κ')7-13 & Κατ

46:08

Κατά Ιωάννη 6:1-21

49:12

Επιστολή προς Φιλήμονα 1-25

12:17

Ψαλμοί ξγ' 1-11

53:09

Ποιός θα κατοικήσει στο όρος τ

49:39

Σαμουήλ Α', ις'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Ίλιον

 • 28 Nov 2021
46:56

Άσμα Ασμάτων β' 8-15

15:58

Κατά Λουκάν ιδ' [14] 7-14

33:30

Β΄ Βασιλέων 6:24​​​​​

49:02
1:01:11

Β' Σαμουήλ 16:5-14 & Ματθαίος

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 28 Nov 2021
35:22

Ψαλμοί/Κατα Μάρκον Ευαγγέλιον/

 • ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • Χαϊδάρι

 • 28 Nov 2021
38:38

Ησαΐας κς' 20//Γευτήκαμε την μ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 28 Nov 2021
47:30

Κατά Ματθαίου 28:19

44:54

Πράξεις α' 1-14 - Μάθημα

47:15

Μηνύματα αδελφών

46:56

Επιστολή προς Ρωμαίους, ιε'

 • Χάρης Καραγιάννης
 • Ίλιον

 • 27 Nov 2021
 
arrow_drop_up