/ Ντύσελντορφ

Ντύσελντορφ

19:28

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ι΄:17-37

43:34

Ησαϊας νη΄:1-14

43:35

Επιστολή προς Γαλάτας ε΄:1-18

15:05

Επιστολή προς Κορινθίους Α’ ιγ΄:1-13

26:47

Χρονικών Β’ ιε΄:1-19

34:44

Επιστολή προς Ρωμαίους η:18-27

22:35

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ιβ΄:1-12

22:38

Ψαλμός ριθ΄:25-40

47:06
31:09

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ιε:11-32

11:38

Εκκλησιαστής ε:1-4

36:24

Επιστολή Πέτρου Β’ α:1-21

11:12

Αριθμοί κγ:19-21

31:09

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κ:1-28

17:01

Ψαλμός ς:1-11

34:34

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιε:7-27

24:27

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον θ΄:40-59

20:37

Ψαλμός να΄:1-21

28:09

Πράξεις των Αποστόλων ιε΄:19-29

15:25

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κδ΄:45-54

16:44

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιε΄:7-17

33:48

Ψαλμός λδ΄:11-22

34:54

Νεεμία ς΄:1-13

27:19

Πράξεις των Αποστόλων ιδ:1-28

24:51

Βασιλέων Α’ ιη:36-46

36:46

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ια:1-19

09:33

Ψαλμός α:3

arrow_drop_up