Ντύσελντορφ

45:01

Ψαλμός ρλ:1-8 & Κατά Ιωάννην Ε

44:11

Ησαϊας νε:8-9 & Κατά Λουκάν Ευ

45:07

Φιλιππησίους 4:4-9 & Κατά Ματθ

39:39

Ησαϊας νε:1-13 & Επιστολή Ιακώ

46:59

Επιστολή Πέτρου Α’δ:7-11 & Επι

47:19

Παροιμίαι ι:17-22 & Κατά Λ

41:19

Κατά Ιωάννην ιε:5 & Ιακώβο

36:26

Ησαΐας ξσ:1-4 & Κατά Λουκά

28:13

Προς Ρωμαίους ιε:1-19

42:18

Ιακώβου α:26-27 & Προς Ρωμ

43:57

Ψαλμοί κ:1-10 & Κατά Λουκά

43:10

Σαμουήλ Α' Α’γ:1-21

1:42:01
1:16:06
45:45

Παροιμίαι ς:6-11 & Κατά Μα

36:23

Ιωάννου Α' β:12-28

24:43

Ησαΐας β:1-5

51:44

Νεεμία δ:1-17 & Κατά Λουκά

51:25

Προς Τιμόθεον Α' ς:6-10 &

33:12

Κατά Ιωάννην γ:16-36

43:08

Βασιλέων Β' ζ:1-2 & Κ

43:16

Δανιήλ ς:1-29

43:59

Ψαλμοί ιδ:1-3 & Κατά Ιωάνν

42:26

Ψαλμοί κζ:1-14 & Κατά Μάρκ

45:04

Κατά Ιωάννην ζ:23 & Προς Ρ

  • Βασίλης Παναγούλιας & Άγγελος Διαμαντίδης
  • Ντύσελντορφ

  • 22 June 2019
41:22

Ιωήλ β:21-γ:5 & Πράξεις Τω

47:37

Προς Εβραίους ια:1-39

 
arrow_drop_up