Ντύσελντορφ

27:33

Ένα σου λείπει για την βασιλιά

24:08

Εν τη επιστροφή και μετάνοια υ

32:43

Εάν μιλάς την αλήθεια του ευαγ

40:45

Γένεσις λθ: 1-11 | Ιωάννη ιδ:

31:21

Ο θεός δεν ευαρεστείτε στον γο

42:10

Ησαϊας μ: 27-31 & Λουκά ι: 25-

48:38

Επιστολή Πέτρου Β’ γ: 1-18

44:58

Ησαϊας νζ: 15-16 & Ιωάννη η: 2

53:44

Έξοδος ιγ:17-18 & Επιστολή προ

 • Γιάννης Παπαδόπουλος & Πέτρος Καραμάντσιος
 • Ντύσελντορφ

 • 23 July 2022
44:50
37:01

Λουκά ζ: 36-49

37:33

Ησαϊας μ:1-8 & Κατά Ιωάννην Ευ

43:42

Χρονικών Β’ & Π.Καραμάντσιος-Μ

 • Αριστείδης Παπαβασιλείου & Πέτρος Καραμάντσιος
 • Ντύσελντορφ

 • 08 Feb 2020
42:14

Επιστολή Πέτρου Α’ε:6-11 & Κατ

 • Βασίλης Παναγούλιας & Άγγελος Διαμαντίδης
 • Ντύσελντορφ

 • 02 Feb 2020
37:04
40:40

Ωσηέ ς:1-3 & Χρονικών Β’κς:1-2

 • Αριστείδης Παπαβασιλείου & Άγγελος Διαμαντίδης
 • Ντύσελντορφ

 • 18 Jan 2020
43:50

Ησαϊας μ:1-9 & Κατά Λουκάν Ευα

30:16

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον θ:28-36

48:44

Ησαϊας ξα:1-12 & Κατά Ιωάννην

40:44
45:01

Ψαλμός ρλ:1-8 & Κατά Ιωάννην Ε

44:11

Ησαϊας νε:8-9 & Κατά Λουκάν Ευ

45:07

Φιλιππησίους 4:4-9 & Κατά Ματθ

39:39

Ησαϊας νε:1-13 & Επιστολή Ιακώ

46:59

Επιστολή Πέτρου Α’δ:7-11 & Επι

47:19

Παροιμίαι ι:17-22 & Κατά Λ

41:19

Κατά Ιωάννην ιε:5 & Ιακώβο

36:26

Ησαΐας ξσ:1-4 & Κατά Λουκά

 
arrow_drop_up