/ Ντύσελντορφ

Ντύσελντορφ

12:26

Επιστολή προς φιλιππησίους α΄:1-11

25:46

Ψαλμός κε΄:1-22

37:50

Ησαϊας νγ΄:1-12

17:05

Επιστολή προς φιλιππησίους β΄:1-13

22:49

Ησαϊας ξβ΄:6-12

1:15:10
1:48:01
21:33

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον η΄:40-56

22:49

Ψαλμός κζ΄:4

24:51

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ς΄:35-51

22:49

Ιεζεκίηλ ιη΄:1-9

22:49

Ησαϊας να΄:12-16

22:49

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ιγ΄:44-45

13:08

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον θ΄:1-8

23:32

Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία

22:49

Ιερεμίας ιζ: 12-18

22:49

Πράξεις των Αποστόλων ι΄:34-48

35:54

Ψαλμός μ΄:1-12

16:45

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ζ΄:14-23

25:31

Ψαλμός α΄:1-6

36:42

Επιστολή προς Εβραίους ιγ΄:1-9

21:21

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ιε΄:11-32

18:15

Ψαλμός ρμε΄:8-21

39:15

Επιστολή προς Τίτον γ΄:1-15

41:47

Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α’ ε΄:12-28

20:48

Επιστολή προς Ρωμαίους ιγ΄:7-14

19:18

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ς΄:25-34

19:06

Επιστολή Πέτρου Β’ γ΄:8-18

arrow_drop_up