/ Πάτρα

Πάτρα

41:19

Κατά Ιωάννη θ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 28 Μαΐου 2023
36:44

Ησαΐας νε'

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 26 Μαΐου 2023
42:00

Κατά Λουκάν η' 40-45

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 21 Μαΐου 2023
45:33

Ιακώβου γ' 13-18

 • Βασίλης Καράμπελας
 • Πάτρα

 • 19 Μαΐου 2023
43:02

Προς Ρωμαίους ιβ' 1-2

 • Πέτρος Ζαφείρογλου
 • Πάτρα

 • 17 Μαΐου 2023
44:44

Κατά Ιωάννη δ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 14 Μαΐου 2023
39:48

Κατά Λουκάν ιζ' 7-10

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 07 Μαΐου 2023
21:51

Γένεση ιε'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 12 Μαΐου 2023
27:26

Α' Ιωάννου α' 1-3

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 12 Μαΐου 2023
18:32

Β' Θεσσαλονικείς α'

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 10 Μαΐου 2023
24:10

Γένεση ις' 1-6

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 10 Μαΐου 2023
46:03

Α' Κορινθίους β'

 • Σπύρος Φέγγος
 • Πάτρα

 • 05 Μαΐου 2023
46:05

Κατά Λουκάν ι' 1-37

 • Απόστολος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 03 Μαΐου 2023
44:19

Κατά Ιωάννη κα'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 30 Απριλίου 2023
53:57

Δανιήλ α'

 • Λευτέρης Τσοχαλής
 • Πάτρα

 • 28 Απριλίου 2023
41:33

Κατά Λουκά ι'23-26

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 23 Απριλίου 2023
39:12

Β' Κορινθίους α' 3-4

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 21 Απριλίου 2023
48:48

Κατά Λουκά ε' 1-11

 • Δημήτρης Καραγιάννης
 • Πάτρα

 • 19 Απριλίου 2023
39:11

Πέτρου Α' α' 13

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 12 Απριλίου 2023
27:14

Κατά Λουκάν ς' 27-36, 46-49

 • Κυριάκος Εμερζίδης
 • Πάτρα

 • 14 Απριλίου 2023
18:39

Κατά Μάρκον ς' 45-52

 • Γιώργος Βλαστός
 • Πάτρα

 • 14 Απριλίου 2023
35:44

Κατά Ιωάννη κ' 1-7

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 16 Απριλίου 2023
36:18

Ησαΐας νγ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 09 Απριλίου 2023
23:49

Προς Τιμόθεον Β' γ' 1-4, 10-11

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 07 Απριλίου 2023
27:20

Κατά Λουκάν ζ' 1-10

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 07 Απριλίου 2023
40:14

Κατά Ματθαίον ιε' 1-20

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 05 Απριλίου 2023
36:05

Κατά Λουκάν ς' 27-31

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 02 Απριλίου 2023
37:00

Ησαΐας μ' 27-31

 • Πέτρος Ζαφείρογλου
 • Πάτρα

 • 29 Μαρτίου 2023
arrow_drop_up