Πάτρα

48:47

Αριθμοί ιγ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 26 June 2022
46:07

Ιακώβου δ' 1-10

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 24 June 2022
50:13

Β' Χρονικών ια' 1-17

 • Κώστας Δραγκιώτης
 • Πάτρα

 • 22 June 2022
13:55

Ησαίας μ' 1-11

 • Γιάννης Θεοδόσης
 • Πάτρα

 • 19 June 2022
19:00

Πράξεις γ' 1-11

 • Γιάννης Θεοδόσης
 • Πάτρα

 • 19 June 2022
51:11

Βασιλέων Β' ε' 1-19

 • Χρήστος Κωστάκης
 • Πάτρα

 • 17 June 2022
27:45

Ψαλμός ογ'

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 15 June 2022
18:08

Κατά Ιωάννη ι' 1-15

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 June 2022
40:36

Πράξεις α' 12-14, β' 1-4

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 12 June 2022
39:19

Ιακώβου γ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 10 June 2022
46:59

Προς Τιμόθεον Α' ς' 1-16

 • Αργύρης Πλεματιάς
 • Πάτρα

 • 08 June 2022
48:57

Γένεση α' 26-28, β' 7 / Κατα Λ

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 05 June 2022
44:41

Κατα Ιωάννη ιε' 1-17

 • Γρηγόρης Σπανός
 • Πάτρα

 • 03 June 2022
42:15

Προς Εβραίους γ'

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 01 June 2022
46:40

Κατά Ματθαίον ια'

44:44

Κατα Μάρκον ς' 30-34

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 27 May 2022
04:13

Προς Κολοσσαείς δ' 2-4

 • Δημήτρης Γεωργακής
 • Πάτρα

 • 25 May 2022
43:37

Κατα Ματθαίον ζ' 13-14

 • Πέτρος Ζαφείρογλου
 • Πάτρα

 • 25 May 2022
16:47

Ψαλμός νζ'

29:46

Κατά Μάρκον η' 1-21

10:00

Εφεσίους ε' 8-11

 • Σπύρος Μουρίκης
 • Πάτρα

 • 20 May 2022
39:00

Προς Εφεσίους δ'

 • Κώστας Κωνσταντινίδης
 • Πάτρα

 • 20 May 2022
46:23

Κατά Ιωάννη κα'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 15 May 2022
45:56

Κατά Ιωάννη ιδ'

 • Χρήστος Κατσιγιάννης
 • Πάτρα

 • 13 May 2022
20:58

Παροιμίες γ' 1-13

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 11 May 2022
31:32

Νεεμίας ς', ζ' 1-4

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 11 May 2022
50:58

Κατά Ματθαίον κα' 12-22

 • Πάρης Κονδύλης
 • Πάτρα

 • 08 May 2022
50:19

Ησαΐας β' 1-5

 • Γιώργος Μιδούχας
 • Πάτρα

 • 06 May 2022
 
arrow_drop_up