Πάτρα

19:18

Ησαϊας ι' 24-27

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 13 Mar 2020
26:37

Σαμουήλ Β' ις' 5-14

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 13 Mar 2020
25:04

Ιεζεκιήλ κβ' 30

 • Ανδρέας Παλούμπης
 • Πάτρα

 • 11 Mar 2020
25:41

Γένεση ιγ' 5-13

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 11 Mar 2020
55:46

Γένεση κβ' 1-19 & Προς Εβραίου

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 08 Mar 2020
52:41

Κατα Λουκάν ιζ' 20-29

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 06 Mar 2020
22:27

Βασιλέων Α' ιζ' 1-16

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 04 Mar 2020
32:50

Κατα Ματθαίον ιδ' 13-33

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 01 Mar 2020
23:32

Ησαίας κδ' 1-6

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 01 Mar 2020
49:23

Προς Τιμόθεον Β' γ', δ' 1-8

 • Γιώργος Κοροβέσης
 • Πάτρα

 • 28 Feb 2020
23:43

Σαμουήλ Α' κβ' 1-2 & κδ' 1-6

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 26 Feb 2020
12:49

Προς Φιλιππησίους δ' 4-7

 • Αργύρης Πλεματιάς
 • Πάτρα

 • 23 Feb 2020
45:17

Κατα Μάρκον δ' 1-34

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 23 Feb 2020
20:35

Κατα Ματθαίον κς' 36-46

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 21 Feb 2020
31:16

Προς Ρωμαίους ιβ'

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 21 Feb 2020
31:09

Κατα Λουκάν ιβ' 13-34

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 19 Feb 2020
14:06

Κατα Ματθαίον ις' 13-20

 • Γεράσιμος Χαρίτος
 • Πάτρα

 • 16 Feb 2020
46:42

Κατα Ματθαίον κβ' 1-14

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 16 Feb 2020
22:32

Ομολογία σωτηρίας

 • Μίλτος Μανώλης
 • Πάτρα

 • 14 Feb 2020
38:52

Εφεσίους δ' 31-32

 • Ηλίας Κοροβέσης
 • Πάτρα

 • 14 Feb 2020
27:09

Α' Βασιλέων ιη' 27-39

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 12 Feb 2020
18:25

Γένεση δ' 3-7

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 12 Feb 2020
53:40

Κατά Ιωάννη γ' 16-19

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 09 Feb 2020
45:57

Β' Τιμοθέου δ' 14-15

 • Παναγιώτης Δουγέκος
 • Πάτρα

 • 07 Feb 2020
11:43

Ησαϊας μα' 17-20

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 02 Feb 2020
45:48

Γένεση κη' 10-22

 • Μιχάλης Παπανικολάου
 • Πάτρα

 • 02 Feb 2020
44:37

Πράξεις ιβ'6-11

 • Θανάσης Σωτηρίου
 • Πάτρα

 • 31 Jan 2020
50:03

Ψαλμός κζ'

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 26 Jan 2020
 
arrow_drop_up