Πάτρα

39:41

Ψαλμός ξε' 5-13 / Κατα Λουκάν

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 25 Sep 2022
16:29

Κατα Λουκάν ε' 1-11

 • Παναγιώτης Τσουκανάς
 • Πάτρα

 • 21 Sep 2022
35:55

Ζαχαρίας ι' 1-3 & Κατα Λουκάν

 • Γιάννης Σαράντης
 • Πάτρα

 • 21 Sep 2022
45:41

Ησαίας νε' & Κατα Λουκάν ιη' 1

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 18 Sep 2022
47:13

Ησαίας κς' 15-21

 • Αρτέμης Περιστεράκης
 • Πάτρα

 • 14 Sep 2022
34:02

Κατα Λουκάν ιη' 35-43, ιθ' 1-1

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 12 Sep 2022
09:03

Χαιρετισμός αδ. Οδυσσέα Βλάχου

 • Οδυσσέας Βλάχος
 • Πάτρα

 • 12 Sep 2022
43:25

Κατα Ματθαίον ς' 5-15

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 03 Aug 2022
44:44

Κατά Ματθαίον ιη' 1-6

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 31 July 2022
22:34

Σαμουήλ Α' λ' 1-8

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 29 July 2022
26:19

Κατά Λουκά δ' 24-42

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 29 July 2022
58:01

Αποκάλυψη β' 1-7 & γ' 14-22

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 27 July 2022
27:28

Κατα Ματθαίον ιε' 29-39, ις' 5

 • Ηλίας Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 24 July 2022
31:21

Κατα Ιωάννη κα' 1-3

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 24 July 2022
41:42

Κριτές ς' 6-10

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 22 July 2022
42:01

Κατα Λουκάν κδ' 13-27

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Πάτρα

 • 20 July 2022
30:54

Προς Κολοσσαείς β' 6-7

 • Ηλίας Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 17 July 2022
22:31

Κατά Ιωάννη ε' 1-4

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 17 July 2022
17:30

Εξοδος ιζ' 1-13

 • Μιχάλης Μπαλασόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 July 2022
31:57

Ιακώβου δ' 11-17, ε' 1-8

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 15 July 2022
42:03

Κατα Ματθαίον ς' 25-34

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 10 July 2022
25:56

Κατά Λουκά ιγ' 1-21

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 08 July 2022
35:50

Μήνυμα αδ. Μ. Μπαλασόπουλου

 • Μιχάλης Μπαλασόπουλος
 • Πάτρα

 • 08 July 2022
22:32

Ψαλμός κ'

 • Νίκος Παπαδόπουλος
 • Πάτρα

 • 06 July 2022
30:03

Προς Ρωμαίους ιβ' 1-2

51:03

Κατά Λουκάν δ' 16-21

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 03 July 2022
21:53

Κατα Μάρκον θ' 41-42

 • Παναγιώτης Τσουκανάς
 • Πάτρα

 • 01 July 2022
17:37

Προς Κολοσσαείς γ' 1-11

 • Κώστας Λαφαζάνης
 • Πάτρα

 • 01 July 2022
 
arrow_drop_up