/ Πάτρα

Πάτρα

37:27

Κατά Λουκά ιζ΄1-21

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 29 Νοεμβρίου 2023
36:14

Ησαΐας νε' 15 & κατά Λουκά ιη' 9-13

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 26 Νοεμβρίου 2023
49:00

Ομολογία Δ. Λιβαδά

 • Δημήτρης Λιβαδάς
 • Πάτρα

 • 24 Νοεμβρίου 2023
39:40

Α' Βασιλέων ιθ'1-4 & Γαλάτες ε' 16-26

 • Βασίλης Καράμπελας
 • Πάτρα

 • 19 Νοεμβρίου 2023
45:00

Κατά Ματθαίον ιγ' 44-46

 • Βασίλης Καράμπελας
 • Πάτρα

 • 17 Νοεμβρίου 2023
31:42

Έξοδος ιε' 22-27

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 15 Νοεμβρίου 2023
35:27

Κατά Ιωάννη ς' 66-71

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 12 Νοεμβρίου 2023
35:21

Προς Κορινθίους Β' ζ'

 • Αλέξανδρος Λαΐτσας
 • Πάτρα

 • 10 Νοεμβρίου 2023
24:21

Κατά Λουκάν ιη' 35-43, ιθ' 1-10

 • Απόστολος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 10 Νοεμβρίου 2023
41:45

Προς Ρωμαίους ιβ' 1-8

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 08 Νοεμβρίου 2023
43:56

Κατά Ιωάννη η' 2-7

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 05 Νοεμβρίου 2023
46:05

Μήνυμα αδ. Νικολακόπουλου

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Πάτρα

 • 03 Νοεμβρίου 2023
41:50

Αγγαίος α'

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 01 Νοεμβρίου 2023
52:26

Λουκάς η' 40-44

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 29 Οκτωβρίου 2023
45:23

Παροιμίες κη' 26

 • Παναγιώτης Μουρίκης
 • Πάτρα

 • 27 Οκτωβρίου 2023
38:20

Προς Εβραίους ι' 19-25, 35-39

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 25 Οκτωβρίου 2023
10:17

Προς Κολοσσαείς γ' 12-17

 • Κ. Γαβριελάτος
 • Πάτρα

 • 25 Οκτωβρίου 2023
47:08

Ιώβ γ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 22 Οκτωβρίου 2023
47:39

Ησαΐας λ' 1-5 & Αμώς ς' 1-6

 • Παναγιώτης Δουγέκος
 • Πάτρα

 • 20 Οκτωβρίου 2023
38:58

Κατά Λουκάν ιζ' 20-25

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 15 Οκτωβρίου 2023
17:48

Α' Ιωάννου γ' 1-3

 • Γιάννης Θεοδόσης
 • Πάτρα

 • 15 Οκτωβρίου 2023
55:05

Ιακώβου α'

 • Λευτέρης Τσοχαλής
 • Πάτρα

 • 13 Οκτωβρίου 2023
40:47

Κατά Λουκάν ζ' 1-23

 • Απόστολος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 11 Οκτωβρίου 2023
37:30

Γένεση ιη' 1-5 & Κατά Λουκάν ιη' 1-8

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 08 Οκτωβρίου 2023
21:05

Κατά Λουκάν ις' 14-31

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 04 Οκτωβρίου 2023
29:24

Ομολογία σωτηρίας & Προς Εβραίους ιβ 1-14'

 • Βαγγέλης Κουφοδόντης
 • Πάτρα

 • 04 Οκτωβρίου 2023
45:53

Λουκάς ε' 1-11

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 01 Οκτωβρίου 2023
43:54

Προς Εφεσίους δ' 17-19

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 29 Σεπτεμβρίου 2023
arrow_drop_up