Πάτρα

50:03

Ψαλμός κζ'

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 26 Jan 2020
16:18

Μήνυμα αδ. Βαγγέλη

34:22

Πράξεις ια' 18-30

 • Δημήτρης Περάκης
 • Πάτρα

 • 24 Jan 2020
49:05

Κατα Ιωάννη ιγ' 1-17

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Πάτρα

 • 19 Jan 2020
15:45

Ψαλμός ργ'

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 19 Jan 2020
12:50

Ομολογία αδ. Σίμου Καββαδία

 • Σίμος Καββαδίας
 • Πάτρα

 • 17 Jan 2020
17:52

Μήνυμα αδ. Τάσου Μπέκου

24:10

Ψαλμός κ' 1-5

 • Γρηγόρης Σπανός
 • Πάτρα

 • 17 Jan 2020
18:56

Κατα Ιωάννη ιδ' 12-31

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 Jan 2020
45:07

Κατά Ιωάννη κα' 1-17 και προς

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 12 Jan 2020
45:38

Ματθαίος κε'1-13

 • Παναγιώτης Δουγέκος
 • Πάτρα

 • 10 Jan 2020
24:01

Ιερεμίας ιγ' 1-11

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 08 Jan 2020
31:11

Εβραίους ια' 8-10

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Πάτρα

 • 05 Jan 2020
43:08

Ιωάννης κ'18-29

 • Θύμιος Τριανταφύλλου
 • Πάτρα

 • 05 Jan 2020
28:05

Ιωάννης ιε' 1-17

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 03 Jan 2020
41:08

Αγγαίος α'

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 29 Dec 2019
19:58

Λουκάς ε'18-20

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 29 Dec 2019
47:21

Ησαϊας ζ'13-16 & η' 6-7

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Πάτρα

 • 22 Dec 2019
11:02

Ψαλμός ρ'

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 22 Dec 2019
25:35

Αριθμοί κδ' 14-17

 • Δημήτρης Περάκης
 • Πάτρα

 • 20 Dec 2019
21:28

Εφεσίους γ' 14-21

 • Ηλίας Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 20 Dec 2019
55:50

Πράξεις η' 5-25

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 15 Dec 2019
24:10

Λουκάς ε'1-11

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Πάτρα

 • 08 Dec 2019
34:00

Λουκάς κγ' 26

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 08 Dec 2019
49:21

Α' Θεσσαλονικείς δ' 13-18

 • Πέτρος Ζαφείρογλου
 • Πάτρα

 • 06 Dec 2019
19:58

Ησαϊας μγ' 28-31

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 01 Dec 2019
40:03

Ιωάννης ι' 1-21

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Πάτρα

 • 01 Dec 2019
 
arrow_drop_up