Πάτρα

43:00

Κατα Λουκάν ιζ' 11-19 & Προς Κ

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 05 Aug 2020
28:04

Κατα Ματθαίον η' 36-38

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 03 Aug 2020
30:15

Κατα Ματθαίον ιδ' 13-23

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Πάτρα

 • 02 Aug 2020
29:25

Κατα Ματθαίον ιδ' 22-33

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Πάτρα

 • 02 Aug 2020
50:32

Κατά Λουκά δ' 16-23

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 31 July 2020
30:59

Κατα Ματθαίον ιδ' 13-21

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 29 July 2020
34:29

Αριθμοί θ' 15-23

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 22 July 2020
27:53

Κατα Ιωάννη δ' 46-54

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 20 July 2020
46:31

Κατά Ματθαίον ζ' 13-14 & Κατά

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 19 July 2020
46:48

Κατά Ματθαίον ε' 17-26

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 17 July 2020
14:58

Ψαλμός κ' 7-8

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 July 2020
32:01

Γένεση ιγ'

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 15 July 2020
26:28

Ματθαίος ιδ' 24-33

 • Γιάννης Θεοδόσης
 • Πάτρα

 • 12 July 2020
26:44

Λουκάς ιη' 1-5

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 12 July 2020
49:33

Ιακώβου ε' 7-20

 • Νίκος Νικολακόπουλος
 • Πάτρα

 • 10 July 2020
25:16

Ησαϊας ς'

 • Δημήτρης Καραγιάννης
 • Πάτρα

 • 05 July 2020
32:14

Ματθαίος η' 18-27

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 05 July 2020
49:00

Κατά Ματθαίον ε'9-16 (Επί του

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 03 July 2020
24:44

Κατα Ιωάννη ιβ' 20-28

 • Μιχάλης Λιόπετας
 • Πάτρα

 • 29 June 2020
50:54

Μαλαχίας γ' 16-18 & Ματθαίος κ

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 28 June 2020
25:22

Πράξεις 9:36-43

 • Γιάννης Μυλωνάς
 • Πάτρα

 • 26 June 2020
35:32

Παροιμίες 30:7-9

 • Πάρης Κονδύλης
 • Πάτρα

 • 26 June 2020
43:33

Γένεση ιζ' 1-22

54:18

Λουκάς δ' 42-44 και ε' 1-11

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 21 June 2020
44:49

Κατά Ματθαίον ε' 1-11 (Επί του

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 19 June 2020
47:47

Σαμουήλ Α' α' 1-20

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 17 June 2020
22:57

Φιλιππησίους δ΄4

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 June 2020
42:49

Λουκάς ιδ' 15-24

 • Θύμιος Τριανταφύλλου
 • Πάτρα

 • 14 June 2020
 
arrow_drop_up