Πάτρα

16:44

Ιακώβου α'13-15 (Να πάρουμε σω

 • Χρήστος Λιόπετας
 • Πάτρα

 • 27 May 2020
36:11

Κατά Λουκά θ' 28-36

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 27 May 2020
21:30

Ψαλμός ρκα'

 • Χρήστος Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 25 May 2020
31:09

Λουκάς ι' 1-3 και 17-24

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 25 May 2020
33:33

Χρονικών Β' ις' (Από τις αποφά

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 24 May 2020

Λουκάς ιη' 9-17 (Μην κρίνεις τ

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 24 May 2020
26:29

Ιώβ θ'1-9

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 22 May 2020

Πράξεις ιγ' 40-41

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 22 May 2020
32:33

Προς Ρωμαίους ιγ'

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 20 May 2020
26:18

Πράξεις ιβ' 1-17

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 18 May 2020
29:36

Α' Κορινθίους ιγ'

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 17 May 2020
19:18

Ησαϊας ι' 24-27

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 13 Mar 2020
26:37

Σαμουήλ Β' ις' 5-14

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 13 Mar 2020
25:04

Ιεζεκιήλ κβ' 30

 • Ανδρέας Παλούμπης
 • Πάτρα

 • 11 Mar 2020
25:41

Γένεση ιγ' 5-13

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 11 Mar 2020
55:46

Γένεση κβ' 1-19 & Προς Εβραίου

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 08 Mar 2020
52:41

Κατα Λουκάν ιζ' 20-29

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 06 Mar 2020
22:27

Βασιλέων Α' ιζ' 1-16

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 04 Mar 2020
32:50

Κατα Ματθαίον ιδ' 13-33

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 01 Mar 2020
23:32

Ησαίας κδ' 1-6

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 01 Mar 2020
49:23

Προς Τιμόθεον Β' γ', δ' 1-8

 • Γιώργος Κοροβέσης
 • Πάτρα

 • 28 Feb 2020
23:43

Σαμουήλ Α' κβ' 1-2 & κδ' 1-6

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 26 Feb 2020
12:49

Προς Φιλιππησίους δ' 4-7

 • Αργύρης Πλεματιάς
 • Πάτρα

 • 23 Feb 2020
45:17

Κατα Μάρκον δ' 1-34

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 23 Feb 2020
20:35

Κατα Ματθαίον κς' 36-46

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 21 Feb 2020
31:16

Προς Ρωμαίους ιβ'

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 21 Feb 2020
31:09

Κατα Λουκάν ιβ' 13-34

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 19 Feb 2020
14:06

Κατα Ματθαίον ις' 13-20

 • Γεράσιμος Χαρίτος
 • Πάτρα

 • 16 Feb 2020
 
arrow_drop_up