Πάτρα

38:52

Κατά Μάρκον ς' 30-34

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 18 Oct 2020
42:20

Κατα Λουκάν ιε'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 18 Oct 2020
49:04

Αποκάλυψη γ' 13-17

 • Γιώργος Μιδούχας
 • Πάτρα

 • 16 Oct 2020
26:05

Κατα Λουκάν β' 1-7

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 11 Oct 2020
28:19

Κατα Λουκάν θ' 18-27

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 11 Oct 2020
42:06

Ματθαίος κ' 1-16

 • Κώστας Παπάζογλου
 • Πάτρα

 • 28 Sep 2020
20:59

Ψαλμός μα'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 27 Sep 2020
29:34

Κατα Ιωάννη κα'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 27 Sep 2020
45:10

Κατά Ματθαίον ε' 33-42

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 25 Sep 2020
25:56

Πράξεις η' 1-17

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 21 Sep 2020
32:57

Κατα Λουκάν κβ' 31-34 & 39-46

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 20 Sep 2020
30:31

Προς Εβραίους ι' 35-39, ια' 8-

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 20 Sep 2020
23:15

Α' Σαμουήλ λ' 1-10

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 06 Sep 2020
23:45

Κατα Ιωάννη κα' 1-17

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 06 Sep 2020
42:16

Ιησούς του Ναυή ς'

 • Γιώργος Σταυρίδης
 • Πάτρα

 • 04 Sep 2020
27:33

Λουκάς ι' 38-42 & Ιωάννης ιβ'

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 30 Aug 2020
28:50

Κατά Ιωάννη ε' 1-9

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 30 Aug 2020
20:37

Ψαλμος κε'

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 26 Aug 2020
29:53

Δευτερονόμιο δ'

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 26 Aug 2020
20:05

Κατα Μάρκον η' 22-26

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 24 Aug 2020
28:53

Κατά Λουκά ια' 5-13

 • Δημήτρης Περάκης
 • Πάτρα

 • 23 Aug 2020
29:06

Λουκάς ιη' 35-43

 • Δημήτρης Περάκης
 • Πάτρα

 • 23 Aug 2020
42:39

Ιωνάς γ'10-δ'11

 • Δημήτρης Περάκης
 • Πάτρα

 • 21 Aug 2020
32:41

Ψαλμός λζ' 1-11

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 19 Aug 2020
27:59

Κατά Μάρκον θ' 14-29

 • Γιάννης Θεοδόσης
 • Πάτρα

 • 16 Aug 2020
24:21

Κατά Ματθαίον κδ' 44 - κε' 13

 • Χαράλαμπος Φραδέλος
 • Πάτρα

 • 16 Aug 2020
58:49

Ησαϊας νε'

 • Λευτέρης Τσοχαλής
 • Πάτρα

 • 14 Aug 2020
51:17

Γένεση ιη' 1-8

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 12 Aug 2020
 
arrow_drop_up