Πάτρα

47:24

Χρονικών Α' δ' 9-10

 • Λάζαρος Σούγαρης
 • Πάτρα

 • 01 Feb 2023
43:12

Πράξεις κζ' 9-11

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 29 Jan 2023
44:29

Γένεση ιβ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 27 Jan 2023
42:34

Λουκάς θ' 18-55

 • Απόστολος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 25 Jan 2023
41:22

Ιερεμίας α' 4-12

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 22 Jan 2023
40:35

Β' Σαμουήλ ια'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 20 Jan 2023
39:25

Κατα Ματθαίον κς' 36-39

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 15 Jan 2023
47:36

Προς Γαλάτας ς' 17 & Προς Φιλι

 • Παναγιώτης Δουγέκος
 • Πάτρα

 • 13 Jan 2023
29:20

Β' Πέτρου α' 1-15

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 11 Jan 2023
26:18

Προς Φιλιππησίους γ' 1-16

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 11 Jan 2023
40:23

Κατα Ιωάννη α' 6-51

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 08 Jan 2023
54:49

Μηνύματα αδελφών από την εκκλη

 • Διάφοροι ομιλητές
 • Πάτρα

 • 06 Jan 2023
44:05

Ησαΐας νε'

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 04 Jan 2023
33:47

Κατα Ματθαίον β' 1-6, Ησαίας θ

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 01 Jan 2023
1:04:37

Μηνύματα αδελφών από την Πετρο

 • Διάφοροι ομιλητές
 • Πάτρα

 • 28 Dec 2022
34:38

Κατά Λουκά β' 1-20

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 25 Dec 2022
22:16

Αποκάλυψη β' 8-11

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 23 Dec 2022
25:34

Πράξεις ιβ' 1-17

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 23 Dec 2022
15:42

Κατά Λουκάν ζ' 36-50

31:32

Κατά Λουκά α' 5-25

 • Γρηγόρης Τσιφλίδης
 • Πάτρα

 • 21 Dec 2022
40:36

Κατά Λουκά α' 5-58

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 18 Dec 2022
47:32

Κατά Ιωάννη κα'

 • Γιώργος Μιδούχας
 • Πάτρα

 • 14 Dec 2022
41:25

Προς Κορινθίους Β' ιβ' 1-6

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 11 Dec 2022
39:25

Προς Ρωμαίους ιβ'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 09 Dec 2022
24:05

Ησαΐας ξ' 1-4

 • Παναγιώτης Τσουκανάς
 • Πάτρα

 • 07 Dec 2022
27:22

Κατα Λουκάν κδ' 28-36

 • Χρήστος Μπαλάσκας
 • Πάτρα

 • 07 Dec 2022
36:35

Προς Κορινθίους Β' ε' 14-17

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 04 Dec 2022
49:14

Προς Εφεσίους β'

 • Αρτέμης Περιστεράκης
 • Πάτρα

 • 02 Dec 2022
 
arrow_drop_up