Πάτρα

50:41

Α' Κορινθίους β'

 • Χάρης Καραγιάννης
 • Πάτρα

 • 15 Jan 2021
36:31

Ιωνάς α'

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 13 Jan 2021
27:56

Κατά Ιωάννη ιγ' 1-17

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 10 Jan 2021
40:41

Β' Κορινθίους ε' 5-10

 • Θύμιος Τριανταφύλλου
 • Πάτρα

 • 08 Jan 2021
39:39

Ζαχαρίας η' 1-19

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 04 Jan 2021
32:51

Πράξεις η' 1-23

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 03 Jan 2021
31:42

Β' Πέτρου α' 1-11

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 28 Dec 2020
32:39

Λουκάς β'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 28 Dec 2020
37:51

Λουκάς α' 26-45

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 21 Dec 2020
25:16

Kατά Ματθαίον κε' 13-30

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 20 Dec 2020
41:32

Λουκάς α' 25-35

 • Κώστας Κονδύλης
 • Πάτρα

 • 18 Dec 2020
37:21

Ιωάννης α' 14-18

26:26

Κατά Λουκά ιγ' 22-30

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 13 Dec 2020
41:15

Γένεση ζ' - η'

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Πάτρα

 • 11 Dec 2020
29:25

Κατά Ιωάννη ιζ΄20-21 & Κατά Ιω

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 06 Dec 2020
33:46

Α' Ιωάννου α'

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 04 Dec 2020
52:26

Ματθαίος ς' 25-34

 • Γιώργος Κοροβέσης
 • Πάτρα

 • 02 Dec 2020
25:36

Κατα Μάρκον ι' 46-52 & Κατά Λο

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 29 Nov 2020
35:30

Έχεις δύναμη

 • Γιώργος Βενέρης
 • Πάτρα

 • 27 Nov 2020
27:30

Λουκάς η' 40-56

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 22 Nov 2020
47:06

Ματθαίος κδ' 4-6

 • Γιώργος Βενέρης
 • Πάτρα

 • 20 Nov 2020
41:16

Μηνύματα αδελφών

 • Σωτήρης Στέργιος & Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 18 Nov 2020
28:21

Ησαίας κη' 21 / Κατα Ιωάννη ια

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 Nov 2020
40:58

Κριτές ς' 6-16

 • Θύμιος Τριανταφύλλου
 • Πάτρα

 • 13 Nov 2020
37:42

Πράξεις ιβ' 1-19

 • Χρήστος Μεγαλιός
 • Πάτρα

 • 11 Nov 2020
37:39

'Εξοδος γ' 1-6 και Κατα Λουκάν

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 08 Nov 2020
16:36

Ιακώβου α' 1-4

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 06 Nov 2020
32:13

Kατά Ματθαίον ς' 5-13

 • Κώστας Δικαίος
 • Πάτρα

 • 06 Nov 2020
 
arrow_drop_up