/ Πάτρα

Πάτρα

34:52

Κατά Ματθαίον ιγ' 22-27

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 14 Απριλίου 2024
43:04

Κατά Ματθαίον η' 1-7

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 31 Μαρτίου 2024
47:40

Λουκάς ιε'

 • Απόστολος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 29 Μαρτίου 2024
27:13

Κατά Ιωάννη α΄22

 • Βαλάντης Αναστασόπουλος
 • Πάτρα

 • 27 Μαρτίου 2024
38:21

Ιερεμίας ιζ' 7-9 & κατά Ματθαίον θ' 9

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 24 Μαρτίου 2024
48:31

Προς Φιλιππησίους α' 1-11

 • Δήμος Νικολόπουλος
 • Πάτρα

 • 21 Μαρτίου 2024
44:23

Ιώβ β'

 • Γιώργος Κοροβέσης
 • Πάτρα

 • 20 Μαρτίου 2024
38:33

Κατά Λουκά ιγ' 23-25

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 17 Μαρτίου 2024
43:48

Αποκάλυψη κα' 5-8

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 15 Μαρτίου 2024
35:03

Πράξεις η' 1-25

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 13 Μαρτίου 2024
13:00

Προς Κολοσσαείς γ' 1-11

 • Βαγγέλης Κουφοδόντης
 • Πάτρα

 • 13 Μαρτίου 2024
33:10

Πράξεις θ' 26-27 & η' 3-4

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 10 Μαρτίου 2024
42:47

Κατά Ματθαίον ιγ' 13-33

 • Κώστας Βέργος
 • Πάτρα

 • 08 Μαρτίου 2024
38:19

Κατά Μάρκον η' 27-32

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 03 Μαρτίου 2024
25:10

Α' Χρονικών ιζ' 1-2

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 01 Μαρτίου 2024
22:58

Κατά Ματθαίον ιγ' 13-20

 • Ανδρέας Γιώτης
 • Πάτρα

 • 01 Μαρτίου 2024
42:52

Κατά Ματθαίον ιθ' 16-30

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 28 Φεβρουαρίου 2024
35:44

Ησαΐας νζ' 15 & Κατά Λουκά ι' 38-40

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 25 Φεβρουαρίου 2024
23:56

Α' Κορινθίους γ' 10-15

 • Νίκος Σαρτζετάκης
 • Πάτρα

 • 23 Φεβρουαρίου 2024
23:45

Κατά Ιωάννη ιδ'

 • Σπύρος Αυλωνίτης
 • Πάτρα

 • 23 Φεβρουαρίου 2024
41:16

Κατά Ιωάννη ι' 1-21 & ιε' 1-8

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 21 Φεβρουαρίου 2024
37:00

Κατά Ματθαίον κα' 23-46

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 18 Φεβρουαρίου 2024
36:51

Γένεση ιη' 16-26

 • Ηλίας Κοροβέσης
 • Πάτρα

 • 16 Φεβρουαρίου 2024
28:21

Γένεση κε' 29-34

 • Γιάννης Λάζος
 • Πάτρα

 • 16 Φεβρουαρίου 2024
45:02

Κατά Λουκά ιθ' 1-7

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 11 Φεβρουαρίου 2024
28:44

Κατά Ματθαίον ς' 5-15

 • Ανδρέας Αθανασίου
 • Πάτρα

 • 09 Φεβρουαρίου 2024
29:16

Δευτερονόμιο ς'

 • Βασίλης Θεοδωρόπουλος
 • Πάτρα

 • 09 Φεβρουαρίου 2024
41:59

Μαλαχίας γ' 7-8

 • Σίμος Καρπόζηλος
 • Πάτρα

 • 04 Φεβρουαρίου 2024
arrow_drop_up