Νέο Ψυχικό

39:40

Πράξεις ιε΄ 1-6 - "Το έργο του

24:03
19:22

Ψαλμός ιθ΄ 7-14 - "Καθάρισε με

20:24

Κατά Μάρκον ιδ΄ 1-9 - "Μοναδικ

43:57
44:50

Κατά Λουκάν κβ΄ 14-20 - "Γιατί

43:10

Ψαλμός 91 - "Θέσε την αγάπη σ

19:59

Γένεσις κη΄ 12-15 - "Νέο περπά

25:40

Κατά Λουκάν η΄ 41-56 - "Ποιος

38:27

Κριταί θ΄ 1-21

50:47
32:51

Προς Τιμόθέον Α΄ γ΄ 14-16 - "Π

51:30
28:54
45:06
28:47

Κατά Ιωάννην δ΄ 1-42 - "Ο Χρισ

23:14

Ησαΐας ζ΄ 13-16 - "Γεννήθηκε ο

27:44

Προς Φιλιππισίους β΄ 5-11 - "Χ

42:37

Ησαΐας η΄ 13 - θ΄ 7 - "Το φως

38:34

Πράξεις των Αποστόλων β΄ 41-42

42:21

Κατά Ματθαίον ιε΄ 1-20 - "Ο Κύ

27:38

Ησαΐας ξγ΄ 7-19 - "Γνωρίζεις τ

24:27

"Ομολογία θεραπείας"

41:58

Προς Εβραίους ι΄ 32-39 - "Μη ξ

42:27

Προς Τιμόθεον Α΄ γ΄ 8-13 - "Το

42:44

Παροιμίαι λα΄ 10-31 - "Η Εκκλη

28:26

Ψαλμός ιγ΄ 1-5 - "Στην πίεση μ

34:43

Ιωάννου Α΄ γ΄ 1-3 - "Παιδιά το

 
arrow_drop_up