Νέο Ψυχικό

33:46

Κατά Λουκάν κεφ.: ι΄, εδ.: 25

42:04

Κατά Λουκάν κεφ.: κα΄, εδ.: 3

41:42

Β . Βασιλέων κεφ.: β΄, εδ.: 1-

37:09

Δευτερονόμιον κεφ.: κ ΄ , εδ.:

16:32

Κατά Μάρκον κεφ.: ε΄, εδ.: 22-

48:25

Ομολογία πίστεως

43:26

Β' Τιμοθέου κεφ.: δ ΄, εδ.: 1

30:18

A' Ιωάννου κεφ.: δ΄, εδ.: 7-21

42:11

Ομολογία πίστεως

43:37

Κατά Ματθαίον κεφ.: κε΄, εδ.:

51:17

Κατά Ματθαίον κεφ.: γ΄, εδ.: 1

46:13

Α' Σαμουήλ κεφ.: ια΄, εδ.: 1-1

16:45

Κατά Ματθαίον κεφ.: κ΄, εδ.: 2

40:51

Προς Εβραίους κεφ.: ς΄, εδ.: 4

45:14

Κατά Λουκάν κεφ.: ε΄, εδ.: 1-

1:42:12

Παραμονή πρωτοχρονιάς 2023

24:52

Α' Σαμουήλ κεφ.: ζ΄, εδ.: 1-12

15:26

Κατά Λουκάν κεφ.: ιγ΄, εδ.: 6

43:55

Μηνύματα νέων Ν.Ψυχικού

46:55

Αποκάλυψις κεφ.: γ΄, εδ.: 1-3

39:32

Ψαλμός κζ΄, εδ.: 1-14

18:47

Κατά Λουκάν κεφ.: α΄, εδ.: 26

18:54

Ησαΐας κεφ.: ια΄, εδ.: 1-5

40:24

Παροιμίες κεφ.: ιε΄, εδ.: 10

32:48

Ρούθ κεφ.: α΄, εδ.: 1-22

23:22

Κατά Ματθαίον κεφ.: ιδ΄, εδ.:

44:54

Κατά Ματθαίον κεφ.: κδ΄, εδ.:

 
arrow_drop_up