Νέο Ψυχικό

46:49

Κατά Ματθαίον κεφ.: ιδ´, εδ.:

31:33

Πράξεις κεφ.: ις´, εδ.: 6-8 -

41:49

Βασιλέων Β´ ε΄ 1-27 - "Να ομολ

47:26

Ησαΐας νζ´ 15-21 & Πράξεις κ´

  • Γεώργιος Κατσούλας & Θεόδωρος Καραΐσκος
  • Νέο Ψυχικό

  • 26 July 2020
39:11

Ησαΐας νς´ 1-8 & Κατά Ματθαίον

  • Γεώργιος Κατσούλας & Θεόδωρος Καραΐσκος
  • Νέο Ψυχικό

  • 26 July 2020
48:23

Προς Εβραίους ιβ΄ 12-28 - "Για

33:43

Ψαλμός κγ΄ 1-2 - "Πως έρχεται

38:56

Προς Φιλήμονα α΄ 1-25 - "Αν πο

13:40

Ησαΐας μα΄ 17-20 - "Σπείρε στο

23:26

Κατά Μάρκον δ΄ 35-41 - "Η επιρ

22:27

Ψαλμός ρκε΄ 1-5 - "Ειρήνη στου

27:01

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ ε΄ 17 -

48:07

Κατά Ιωάννην ιβ΄ 20-28 - "Η αν

39:09

Κατά Ματθαίον κε΄ 31-46 - "Την

18:13

Ψαλμός νβ΄ 1-9 - "Να ελπίζω στ

24:35

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ ε΄ 1-11

15:09

Ψαλμός ρμβ΄ 1-7 - "Ακριβώς στο

31:33

Προς Γαλάτας ε΄ 22-26 - "Καρπό

20:53

Ομολογία Πίστεως

40:18

Κατά Ιωάννην β΄ 1-11 - "Θαύμα

40:27

Κατά Ματθαίον ιθ΄ 16-30 - "Θυμ

28:01

Γένεσις α΄ 26-28 - "Ο άνθρωπος

22:07

Προς Ρωμαίους η΄ 14-17 - "Το π

45:17
44:18

Σαμουήλ Α΄ ιη΄ 1-3 - "Ας αγαπή

43:15

Προς Κορινθίους Β΄ δ΄ 7-18 - "

21:30

Πράξεις ιβ΄ 13-17 - "Σπλάχνα γ

 
arrow_drop_up