Χανιά

48:37

Παροιμίες ε' & Αποκάλυψη α'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Nov 2020
45:04

'Β Σαμουήλ ζ'

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 20 Nov 2020
42:02

Ά Κορινθίους ιε'50-58

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 Nov 2020
16:56

Έσδρας δ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Nov 2020
22:40

Κατά Ιωάννη ιε'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Nov 2020
43:21

Κατά Μάρκον ιδ'26

 • Σαμουήλ Πλάκας
 • Χανιά

 • 13 Nov 2020
47:41

Ά Κορινθίους ιε΄20

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 11 Nov 2020
40:00

Αμώς δ' & Κατά Ιωάννη ε'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 08 Nov 2020
43:04

Β' Βασιλέων β'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 06 Nov 2020
44:39

A' Κορινθίους ιε΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 04 Nov 2020
24:48

Κατά Λουκάν ιη΄

 • Φίλιππος Σωτηρίου
 • Χανιά

 • 02 Nov 2020
07:54

Κατά Ματθαίον ιδ΄

13:53

Ιερεμίας ιβ΄ 5 & Δευτερονόμιον

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Nov 2020
23:35

Κατά Ματθαίον δ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Nov 2020
34:01

Κατά Λουκάν ι'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 01 Nov 2020
17:41

Προς Εφεσίους γ΄

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 30 Oct 2020
17:27

Ψαλμός ριθ΄

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 30 Oct 2020
48:13

Β΄ Βασιλέων δ΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 28 Oct 2020
20:32

Ησαΐας λ΄ & Ματθαίον ια'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 25 Oct 2020
16:14

Ησαΐας νε΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 25 Oct 2020
18:23

Κατά Ιωάννην α΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 25 Oct 2020
52:14

Β΄ Κορινθίους δ΄ & ε΄

 • Θρασύβουλος Κουρομιχελάκης
 • Χανιά

 • 23 Oct 2020
48:50

A' Κορινθίους ιδ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 21 Oct 2020
42:23

Ψαλμός ξγ' & Κατά Λουκάν θ'

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 18 Oct 2020
22:59

Κατά Ματθαίον ιη΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 Oct 2020
22:21

Γένεσις με΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 Oct 2020
43:03

Ομολογία Πίστεως

 • Χρήστος Χατζησταματίου
 • Χανιά

 • 16 Oct 2020
44:49

A' Κορινθίους ιδ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 14 Oct 2020
 
arrow_drop_up