Χανιά

41:01

Ομολογία Θεραπείας

 • Θρασύβουλος Κουρομιχελάκης
 • Χανιά

 • 17 Jan 2020
51:18

Ιησούς του Ναυή α'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Jan 2020
22:20

Ιεζεκιήλ β' & γ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Jan 2020
19:23

Κατά Λουκάν β'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Jan 2020
45:43

Εκκλησιαστής ε' & Κατά Μάρκον

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 Jan 2020
06:18

Ησαΐας νδ΄

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 03 Jan 2020
05:19

Ψαλμός ιε΄

 • Πύρρος Κώτσιας
 • Χανιά

 • 03 Jan 2020
34:34

Ψαλμός ρμε΄

 • Σαμουήλ Πλάκας
 • Χανιά

 • 03 Jan 2020
45:54

Β΄ Ιωάννου

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Jan 2020
20:43

Κατά Μάρκον ς΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 29 Dec 2019
18:52

Αγγαίος β΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 29 Dec 2019
52:52

Α' Ιωάννου ε'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 27 Dec 2019
16:28

Ησαΐας θ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Dec 2019
21:32

Κατά Ματθαίον α΄ & β΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Dec 2019
46:18

Α΄ Ιωάννου δ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 Dec 2019
19:28

Κατά Ιωάννην ιβ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Dec 2019
11:45

Μιχαίας ς'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Dec 2019
08:41

Ψαλμός ργ'

 • Πύρρος Κώτσιας
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
05:53

Κατά Λουκάν ιζ΄

 • Γιώργος Μάρακας
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
12:04

Ψαλμός κγ΄

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
15:13

Ψαλμός α΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 13 Dec 2019
42:18

Α' Ιωάννου δ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 11 Dec 2019
19:44

Κατά Λουκάν ιγ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 08 Dec 2019
21:30

Ψαλμός μς'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 08 Dec 2019
43:54

Α' Ιωάννου γ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 06 Dec 2019
41:58

Κατά Ματθαίον ιη'

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 04 Dec 2019
12:57

Β΄ Βασιλέων ζ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Dec 2019
 
arrow_drop_up