Χανιά

45:28

Εκκλησιαστής θ΄

 • Περικλής Καρύδας
 • Χανιά

 • 21 July 2021
39:58

Α΄Βασιλέων ιζ΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 21 July 2021
40:05

Κατά Ματθαίον ιη΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 July 2021
10:36

Ψαλμός κζ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 July 2021
44:11

Ησαΐας α΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 16 July 2021
42:45

Προς Ρωμαίους η΄ 18

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 14 July 2021
41:17

Ιώβ α΄ & β΄

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 12 July 2021
23:53

Κατά Ιωάννην ιε΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 11 July 2021
21:39

Α΄ Βασιλέων ιζ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 11 July 2021
40:38

Έσδρας ι΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 09 July 2021
40:54

Νεεμίας α΄

 • Θρασύβουλος Κουρομιχελάκης
 • Χανιά

 • 07 July 2021
24:56

Ψαλμός ς΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 05 July 2021
25:10

Πράξεις ις΄ 13

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 05 July 2021
45:02

Παροιμίες α΄ 7 & Κατά Μάρκον η

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 04 July 2021
41:46

Κριτές ς΄ 11

43:03

Κατά Ματθαίον ιε΄ 21

 • Λεωνίδας Σαρρής
 • Χανιά

 • 30 June 2021
48:54

Κατά Λουκά ιζ΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 28 June 2021
45:05

Ιερεμίας κδ΄ & Κατά Μάρκον δ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 27 June 2021
25:10

Προς Εβραίους ιβ΄

 • Φίλιππος Σωτηρίου
 • Χανιά

 • 25 June 2021
14:06

Κατά Ιωάννην ε΄

 • Γιώργος Μάρακας
 • Χανιά

 • 25 June 2021
39:48

Έσδρας η΄ & θ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 23 June 2021
23:59

Κατά Ιωάννην ιγ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 20 June 2021
20:02

Εκκλησιαστής ιβ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 20 June 2021
43:35

Κατά Ματθαίον δ΄

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 18 June 2021
30:41

Έσδρας ς΄14 - ζ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 16 June 2021
26:13

Ρούθ α'

 • Σαμουήλ Πλάκας
 • Χανιά

 • 14 June 2021
15:08

Ψαλμός ρζ'

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 14 June 2021
44:15

Παροιμίες δ΄ 23 & Κατά Ματθαίο

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 13 June 2021
 
arrow_drop_up