Χανιά

36:06

Δευτρερονόμιον κη΄

 • Θανάσης Σωτηρίου
 • Χανιά

 • 29 July 2020
55:23

Κατά Ματθαίον ιη'

 • Μαυράκης Κώστας
 • Χανιά

 • 27 July 2020
10:58

Ιωήλ β΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 July 2020
17:19

Κατά Μάρκον ι΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 July 2020
39:30

Ά Κορινθίους ι'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 24 July 2020
42:25

Κολοσσαείς α΄

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 22 July 2020
35:24

Ομολογίες Πίστεως

 • Νίκος Μελετίου & Γιάννης Γιακαμόζης
 • Χανιά

 • 20 July 2020
16:33

Ησαΐας ν΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 July 2020
27:17

Κατά Ιωάννη κα'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 July 2020
18:57

Ιώβ λγ'

 • Θρασύβουλος Κουρομιχελάκης
 • Χανιά

 • 19 July 2020
37:49

Γένεση ις΄

 • Στέφανος Βενιέρης
 • Χανιά

 • 15 July 2020
47:06

Ά Σαμουήλ ιζ΄

 • Αντώνης Επιτροπάκης
 • Χανιά

 • 13 July 2020
28:27

Κατά Λουκάν ιζ΄ 11

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 July 2020
18:11

Μιχαίας ζ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 July 2020
41:28

Ά Κορινθίους ι΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 10 July 2020
37:07

Κατά Μάρκον α΄

 • Στέφανος Βενιέρης
 • Χανιά

 • 08 July 2020
38:45

Προς Κολοσσαείς α΄

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 06 July 2020
23:16

Παροιμίες γ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 July 2020
23:01

Κατά Μάρκον ζ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 July 2020
23:31

Κατά Μάρκον η΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 July 2020
54:21
45:11

Ά Κορινθίους η΄ & θ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 July 2020
14:30

Ψαλμός ιγ'

 • Φίλιππος Σωτηρίου
 • Χανιά

 • 29 June 2020
26:28

Φιλιππησίους γ'

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 29 June 2020
27:50

Πράξεις κ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 28 June 2020
24:34

Αποκάλυψη β΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 28 June 2020
17:00

Ά Σαμουήλ ιη΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 28 June 2020
41:47

Ομολογία Πίστεως

 • Νίκος Παυλίδης
 • Χανιά

 • 26 June 2020
 
arrow_drop_up