Χανιά

45:54

Καρπός του Αγίου Πνεύματος (Γα

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 27 May 2020
35:46

Πράξεις α΄

 • Θρασύβουλος Κουρομιχελάκης
 • Χανιά

 • 25 May 2020
27:07

Ησαΐας μ΄ & Κατά Ιωάννην θ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 24 May 2020
38:31

Κατά Λουκάν ιε΄

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 22 May 2020
46:43

Γάμος Σαμουήλ & Ζωής

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 May 2020
33:46

Ψαλμός ζ'& κατά Ιωάννην ι'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 17 May 2020
21:06

Ρουθ β' & κατά Ιωάννην ις'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 17 May 2020
45:39

Πράξεις Αποστόλων θ'

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 15 May 2020
43:41

Ά Κορινθίους γ'16 - δ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 13 May 2020
12:53

Ησαΐας κς'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 10 May 2020
23:15

Κατά Ματθαίον θ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 10 May 2020
16:05

Πράξεις Αποστόλων β' 22

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 08 May 2020
26:52

Ά Ιωάννου γ' 11-24

 • Σαμουήλ Πλάκας
 • Χανιά

 • 08 May 2020
44:45

Β' Κορινθίους γ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 06 May 2020
48:56

Εκκλησιαστής ιβ' & Κατά Λουκάν

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 03 May 2020
42:46

Κατά Ιωάννη ζ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 01 May 2020
46:21

Α' Κορινθίους β'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 29 Apr 2020
24:07

Κατά Ματθαίον κβ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Apr 2020
20:30

Ψαλμός κγ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Apr 2020
49:42

Κατά Ιωάννη κα'

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 24 Apr 2020
44:01

Α' Κορινθίους α' 11

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Apr 2020
44:34

Κατά Ιωάννη ιθ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Apr 2020
44:28

Κατά Μάρκον ιε'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 17 Apr 2020
47:53

Ά Κορινθίους α'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Apr 2020
17:58

Κατά Ιωάννην η'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Apr 2020
14:11

Ιωνάς γ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Apr 2020
54:14

Κατά Λουκάν ιε΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 10 Apr 2020
46:56

Ιησούς του Ναυή κδ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 08 Apr 2020
 
arrow_drop_up