Χανιά

44:40

Ιησούς του Ναυή ζ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Feb 2020
27:25

Κατά Λουκάν ι΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 16 Feb 2020
45:55

Ιησούς του Ναυή ε' & ς'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Feb 2020
21:25

Κατά Λουκάν ζ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 09 Feb 2020
17:30

Δανιήλ γ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 09 Feb 2020
27:49

Προς Ρωμαίους ιγ΄

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 07 Feb 2020
14:01

Β΄ Βασιλέων ε΄

 • Γιώργος Μάρακας
 • Χανιά

 • 07 Feb 2020
42:57

Ιησούς του Ναυή δ' & ε'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 Feb 2020
13:49

Ιησούς του Ναυή κα'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 02 Feb 2020
28:25

Κατά Μάρκον δ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 02 Feb 2020
44:26

Ιησούς του Ναυή γ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 31 Jan 2020
36:34

Πράξεις δ΄ & ε΄

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 29 Jan 2020
16:52

Ψαλμός ρκα΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Jan 2020
26:59

Κατά Λουκάν κδ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Jan 2020
44:36

Ιησούς του Ναυή β΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 24 Jan 2020
44:07

Β΄ Βασιλέων ε'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 22 Jan 2020
19:12

Ησαΐας νε΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Jan 2020
25:53

Κατά Μάρκον γ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Jan 2020
41:01

Ομολογία Θεραπείας

 • Θρασύβουλος Κουρομιχελάκης
 • Χανιά

 • 17 Jan 2020
51:18

Ιησούς του Ναυή α'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Jan 2020
22:20

Ιεζεκιήλ β' & γ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Jan 2020
19:23

Κατά Λουκάν β'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Jan 2020
45:43

Εκκλησιαστής ε' & Κατά Μάρκον

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 Jan 2020
06:18

Ησαΐας νδ΄

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 03 Jan 2020
05:19

Ψαλμός ιε΄

 • Πύρρος Κώτσιας
 • Χανιά

 • 03 Jan 2020
34:34

Ψαλμός ρμε΄

 • Σαμουήλ Πλάκας
 • Χανιά

 • 03 Jan 2020
45:54

Β΄ Ιωάννου

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Jan 2020
20:43

Κατά Μάρκον ς΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 29 Dec 2019
 
arrow_drop_up