/ Χανιά

Χανιά

24:56

Πρόσεχε μην χάσεις την ευλογία σου (Γένεσις κε΄)

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Νοεμβρίου 2023
21:03

Θυσίασε για τον Χριστό (Κατά Ιωάννην ιβ')

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Νοεμβρίου 2023
43:54

Ιερεμίας ς΄

 • Αργύρης Πάσουλας
 • Χανιά

 • 24 Νοεμβρίου 2023
43:27

Προς Κολοσσαείς α΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Νοεμβρίου 2023
35:02

Κατά Ιωάννην ιη'

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 20 Νοεμβρίου 2023
25:55

Κατά Λουκάν ι΄ 17

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Νοεμβρίου 2023
15:54

Εκκλησιαστής β΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Νοεμβρίου 2023
50:13

Κατά Ιωάννην κα'

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 17 Νοεμβρίου 2023
44:26

Προς Εφεσίους ς΄ 10

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Νοεμβρίου 2023
28:52

Κατά Μάρκον δ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Νοεμβρίου 2023
15:29

Ησαΐας λε΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Νοεμβρίου 2023
38:31

Κατά Λουκάν ι΄

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 10 Νοεμβρίου 2023
42:47

Προς Εφεσίους ς΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 08 Νοεμβρίου 2023
17:40

Προς Γαλάτας ε΄& ς΄

 • Σαμουήλ Πλάκας
 • Χανιά

 • 06 Νοεμβρίου 2023
20:03

Α΄ Σαμουήλ γ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 Νοεμβρίου 2023
24:48

Κατά Λουκάν ιθ΄ 11

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 Νοεμβρίου 2023
17:59

Προς Εβραίους ια'

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 03 Νοεμβρίου 2023
18:39

Αββακούμ γ΄

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 03 Νοεμβρίου 2023
46:45

Προς Εφεσίους ε' 15

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Νοεμβρίου 2023
32:06

Ά Τιμοθέου α' & β'

 • Γιάννης Τζανάκης
 • Χανιά

 • 30 Οκτωβρίου 2023
24:00

Έξοδος ιδ΄ 10

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 29 Οκτωβρίου 2023
20:50

Κατά Λουκάν ιβ΄ 16

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 29 Οκτωβρίου 2023
39:49

Προς Φιλήμονα

 • Λεωνίδας Σαρρής
 • Χανιά

 • 27 Οκτωβρίου 2023
47:17

Προς Εφεσίους ε'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 25 Οκτωβρίου 2023
46:20

Ομολογία Πίστεως

 • Γιάννης Κοντός
 • Χανιά

 • 23 Οκτωβρίου 2023
12:55

Κατά Λουκάν ιε΄ 20

 • Ντίνος από Λίβερπουλ
 • Χανιά

 • 18 Οκτωβρίου 2023
43:18

Ψαλμός να΄

 • Λεωνίδας Σαρρής
 • Χανιά

 • 20 Οκτωβρίου 2023
42:30

Ψαλμός ξε΄ & Κατά Μάρκον β΄

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 22 Οκτωβρίου 2023
arrow_drop_up