Χανιά

44:06

Κατά Λουκάν ιδ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 27 Mar 2020
48:51

Ιησούς του Ναυή ιε' - κβ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 25 Mar 2020
12:21

Ιεζεκιήλ λγ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Mar 2020
22:24

Κατά Ιωάννη ιβ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 22 Mar 2020
45:07

Εβραίους α'

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 20 Mar 2020
51:50

Ιησούς του Ναυή ιβ΄ & ιγ' & ιδ

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 18 Mar 2020
22:41

Κατά Λουκάν ι'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 15 Mar 2020
44:35

Ιησού του Ναυή ι:20' - ια'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 13 Mar 2020
15:36

Ομολογία

 • Νίκος Ρετζίνος
 • Χανιά

 • 11 Mar 2020
25:53

Κατά Λουκάν ιε΄

 • Μιχάλης Μάρακας
 • Χανιά

 • 11 Mar 2020
45:02

Ψαλμός ρμα' & Κατά Μάρκον η'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 08 Mar 2020
42:22

Α΄ Θεσσαλονικείς γ΄

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 06 Mar 2020
44:41

Ιησούς του Ναυή θ' & ι'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 04 Mar 2020
18:06

Ψαλμός ρμς΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Mar 2020
25:19

Κατά Μάρκον ε΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 01 Mar 2020
39:47

Κατά Ματθαίον ιδ΄

 • Κώστας Μαυράκης
 • Χανιά

 • 28 Feb 2020
43:00

Ιησούς του Ναυή η΄ & θ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 26 Feb 2020
19:30

Ησαΐας ξγ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 23 Feb 2020
18:36

Πράξεις γ΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 23 Feb 2020
42:26

Α΄ Πέτρου α΄

 • Αργύρης Πάσουλας
 • Χανιά

 • 21 Feb 2020
44:40

Ιησούς του Ναυή ζ'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 19 Feb 2020
27:25

Κατά Λουκάν ι΄

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 16 Feb 2020
45:55

Ιησούς του Ναυή ε' & ς'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 12 Feb 2020
21:25

Κατά Λουκάν ζ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 09 Feb 2020
17:30

Δανιήλ γ'

 • Δημήτρης Σλούκας
 • Χανιά

 • 09 Feb 2020
27:49

Προς Ρωμαίους ιγ΄

 • Γιώργος Χοχλάκης
 • Χανιά

 • 07 Feb 2020
14:01

Β΄ Βασιλέων ε΄

 • Γιώργος Μάρακας
 • Χανιά

 • 07 Feb 2020
42:57

Ιησούς του Ναυή δ' & ε'

 • Παναγιώτης Μητράκης
 • Χανιά

 • 05 Feb 2020
 
arrow_drop_up