Αγία Παρασκευή

41:29

Κατά Ματθαίον ιε' [15] 1-20

49:02

προς Εβραίους ιγ' [13] 13-17

47:03

Β' Χρονικών ς' [6] 40 - ζ' [7]

40:01
50:06
44:35

προς Εβραίους ιγ' [13] 10-13

44:50
48:50

Γένεσις ιγ΄ [13] 1-18

48:24
42:53

Ωσηέ ιδ' [14] 1-9

46:30

Κατά Ιωάννην α΄ [1] 9-51

37:04
09:45

Αποκάλυψη κβ' [22] 17

39:02

Ματθαίον α΄[1] 18 - β΄[2] 24

51:39

Προς Ρωμαίους η΄ [8] 28-39

41:56

Αγγαίος β΄ [2] 4-9

25:20

Β΄Χρονικών λβ΄[32]1-22

41:39

Κατά Ιωάννην ιδ΄ [14] 1-18

46:19

Ιωάννην ιβ΄[12] 35-50

42:00

Mάρκον δ΄[4] 35-41

48:41

προς Εβραίους ιγ' [13] 5-6

46:42

Ψαλμός α'[1] 1-6

48:33

Εβραίους ιγ΄[13] 3-4

42:22
46:55
43:51

Kατά Ιωάννην α΄ [1] 1-18

 
arrow_drop_up