Αγία Παρασκευή

48:55
42:52
46:21

Κατά Ιωάννην κα΄ [21] 1-25

37:54

Κατά Ιωάννην ιε΄ [15] 1-10

21:45

Ψαλμός ογ΄ [73] 1-28

41:09
49:18
43:16
42:56

Κατά Ιωάννην ιγ' [13] 1-17

51:45
34:55
43:02

Κατά Ματθαίον ιδ' [14] 15-36

50:21
42:43

Α' Κορινθίους β' [2] 1-16

51:19
43:45
47:53

Γένεσις κη΄[28] 10-22

45:26
41:11
39:17

Ψαλμός κ΄ [20] 1-9

50:28
48:38
53:52

Α΄ Σαμουήλ κε΄ [25] 1-38

42:25

Ιωάννη ιθ΄[19] 1-16

50:26

Εβραίους ια΄[11] 17-19

38:17

Κατά Λουκάν ι' [10] 17-20

 
arrow_drop_up