Αγία Παρασκευή

28:38

κατά Λουκάν΄ [12] 13-34

27:05

κατά Λουκάν ιγ΄[13] 23-30

32:08

κατά Ιωάννην ιγ' [13] 34-35

47:24
35:24
38:08

Εσθήρ θ΄ [9] 20-27

44:47

Ματθαίον ιδ΄[14] 13

46:02

Α΄ Πέτρου α΄ [1] 13-21

49:51

Κριτές ς΄[6]

44:35
45:30
46:41

Ρωμαίους ια΄[11] 28-35

46:08
51:19

Ψαλμός να΄[51]

37:02

Ιεζεκιήλ λς'[36] 1-12, 37-38 κ

44:50
 
arrow_drop_up