Αγία Παρασκευή

39:05

Δανιήλ α΄[1] 1-21

22:34

κατά Ματθαίον θ΄[9] 18-26

44:00
19:09

Ματθαίον ιζ' [17] 24-27

25:35

Μάρκον θ΄[9] 2-10

44:31

Ψαλμός μ΄[40]

41:22

Ιακώβου ε΄[5] 7-11

49:19
26:43

Ματθαίον ις' [12] 13-28

24:45

Ματθαίον ις' [12] 1-12

52:51

Ψαλμός ςα΄[91]

40:58
26:13

Ιωάννην δ΄[4] 43-54

47:00

Δευτερονόμιο η' [8] 1-20

28:48

Προς Κολοσσαείς α' [1] 21-29

27:23

Προς Κολοσσαείς α' [1] 9-20

40:08

Προς Εβραίους ι' [10] 19-27

41:47

Β΄ (δεύτερη) επιστολή προς Τιμ

31:56

Α' Ιωάννου ε' [5] 1-12,

29:40

Α' Ιωάννου ε' [5] 13-21

42:18
44:44

Ησαΐας νγ΄[53]

 
arrow_drop_up