Αγία Παρασκευή

35:31

Κατά Λουκάν β' [2] 22-40

18:27

Κατά Λουκάν θ' [9] 1-6 & ι' [1

43:54

Ιωήλ β' [2] 11-27

41:44
14:58

Πράξεις η΄: 36-43

28:36

κατά Λουκάν ιη΄[18] 1-8

50:16

Εβραίους ς΄[6] 1-3

42:03

Έξοδος ιδ΄[14]: 1-31

50:14

Προς Εβραίους ε΄ [5] 7-14

27:01

προς Εφεσίους γ΄[3] 14-21

23:00

Α Σαμουήλ λ΄[30] 1-8

20:46

προς Εφεσίους δ΄[4] 17-32

45:40

Ιώβ α΄ [1] 1-

14:27

Β' Πέτρου γ' [3] 1-13

41:52
 
arrow_drop_up