Αγία Παρασκευή

40:42

Κατά Λουκάν ιη' [18] 18-30

31:58

Αποκάλυψη β΄ 3-4

56:25
41:43
53:46

Έξοδος λγ' [33] 1-8

38:52

Λουκάν ιβ' [12] 35-48

35:21

Ησαϊας μγ΄[43]

39:53

Ησαϊας λε΄ [35] 1-10

45:35

Κατά Μάρκον ε' [5] 21-43

36:21

Ιώβ ε΄[5] 17-18

49:56

Δευτερονόμιο κη΄15

47:16

Ψαλμός ϟα΄

47:20

Κατά Λουκάν ιζ' [17] 1-10

31:44

Ιεζεκιήλ κζ΄[37]

42:16

Κριτές ς’:23

24:35

Κατά Ματθαίον ιδ' [14] 22-36

40:03

Δευτερονόμιο λα' [31] 1-8

31:19

Ματθαίον κε' [25] 31-46

36:26

Σαμουήλ Α΄ιζ΄[17] 1-28

42:05

Γένεση κα' [21] 1-20

35:57

Κατά Λουκάν ιθ' [19] 11-27

38:39

Λουκάν ιθ΄[19] 1-9

38:30

Γένεση ιε' [15] 1-21

30:01

Κατά Λουκάν ς' [6] 39-49

40:20

Β' Τιμόθεο α' [1] 8-14

43:40

Α΄Ιωάννου δ΄: 18-19

35:20

Κατά Ιωάννην ιδ' [14] 1-14

49:41

Α Ιωάννου δ΄[4] 18-19

 
arrow_drop_up