Αγία Παρασκευή

40:21

Αποκάλυψη ιδ΄[14] 13

1:00:46

Ψαλμό Ϟʹ (90)

44:56

Αποκάλυψη α΄3

40:33
32:01

κατά Ματθαίον ε΄[5] 7

43:35
39:26

Μάρκον ι΄[10]

43:57

κατά Ματθαίον ε΄[5] 6

23:12
41:29

Εφεσίους α΄[1] 1-23

32:53

Α' Βασιλέων ιζ΄ [17] 1-24

43:07

Εβραίους ι΄[10] 19-22

24:08

Kατά Ιωάννην η΄ [8] 12-41

29:49

Kατά Ματθαίον κβ΄ [22] 23-33

30:53

Kατά Ματθαίον κβ΄ [22] 34-46

38:20

Αριθμών λβ΄[32] 1-32

43:59

Ψαλμός ρλζ' [137]

 
arrow_drop_up