Αγία Παρασκευή

29:26

Κατά Ματθαίον ιθ' [19] 16-30

54:47

Προς Εβραιούς α' [1] 5-9

43:02

προς Ρωμαίους η΄[8] 28-39

45:02

Προς Εβραιούς α' [1] 1-3

47:24

Κατά Λουκάν ιγ΄[13] 22-35

48:23

Προς Εβραίους α' [1] 1-2

26:36

Κατά Λουκάν κδ' [24] 13-43

25:44

Κατά Λουκαν ιζ΄ [17] 11-19

25:05

Κατά Ιωάννην κ' [20] 19-25

22:19

Κατά Ιωάννην κ' [20] 24-29

28:09

Κατά Ιωάννην ιβ΄12

41:24

Ησαΐας λε' [35] 1-10

40:42

Κατά Λουκάν ιη' [18] 18-30

25:19

Λουκάν θ' [9] 51-62

31:58

Αποκάλυψη β΄ 3-4

56:25
41:43
53:46

Έξοδος λγ' [33] 1-8

38:52

Λουκάν ιβ' [12] 35-48

35:21

Ησαϊας μγ΄[43]

39:53

Ησαϊας λε΄ [35] 1-10

45:35

Κατά Μάρκον ε' [5] 21-43

36:21

Ιώβ ε΄[5] 17-18

49:56

Δευτερονόμιο κη΄15

47:16

Ψαλμός ϟα΄

 
arrow_drop_up