Αγία Παρασκευή

32:01

κατά Ματθαίον ε΄[5] 7

43:35
39:26

Μάρκον ι΄[10]

43:57

κατά Ματθαίον ε΄[5] 6

23:12
41:29

Εφεσίους α΄[1] 1-23

32:53

Α' Βασιλέων ιζ΄ [17] 1-24

43:07

Εβραίους ι΄[10] 19-22

24:08

Kατά Ιωάννην η΄ [8] 12-41

29:49

Kατά Ματθαίον κβ΄ [22] 23-33

30:53

Kατά Ματθαίον κβ΄ [22] 34-46

38:20

Αριθμών λβ΄[32] 1-32

43:59

Ψαλμός ρλζ' [137]

24:50

Kατά Λουκάν ι΄ [10] 1-16

42:38

Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο ιδ΄ [14

41:59

Ψαλμός πδ' [84]

24:48

Μαλαχία δ΄[4] 1-6

23:22

κατά Ματθαίον γ΄[3] 1-12

51:41

Ρωμαίους ιγ΄1-7

47:24

Ψαλμών λβ΄΄[32

33:37

κατά Λουκάν θ΄[9] 28-36

 
arrow_drop_up