/ Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή

46:47

Κατά Ματθαίον θ΄ [9] 1-8

45:49

Β΄ Επιστολή Πέτρου α΄[1] 3-4

46:20

Β΄ Πέτρου α΄[1] 1-4

45:02

Ιακώβου α΄ [1] 1-4 & Έξοδος λβ΄ [32] 1-35

49:18

Α Πέτρου ε΄[5] 5-14

48:39

Α΄ Πέτρου ε΄[5] 1-4

41:36

Β΄ Βασιλέων δ΄[4] 38-44 & Λουκάν θ' [9] 1-17

43:08
41:42

Δευτερονόμιον β΄ [2] 31-37 & γ΄ [3] 1-7

45:18
38:04

Λουκάν β΄[2]: 22-31

32:53

Κατά Λουκάν β΄ [2] 1-20

22:20

Λουκάν β΄[2]: 1-20

45:30

Α΄ Πέτρου δ΄[4] 7-11

41:47

Κατά Λουκάν ιη΄ [18] 35-43

46:48

Α΄ Πέτρου δ΄[4] 1-6

43:48
41:47

Δανιήλ ς΄[6] 1-28

49:18

Κατά Λουκάν δ΄ [4] 14-27

39:26

Α Ιωάννου γ΄[3] 1-16

37:55

Προς Εβραίους ιβ΄ [12] 1-29

45:22

Ιησούς του Ναυή α΄ [1] 1-18

46:44

Β΄ Πέτρου α΄ [1] 1-11

41:45

Α Πέτρου γ΄ [3] 18-22

46:37

Ρούθ α΄ [1] 1-22 & Κατά Λουκάν ιε΄ [15] 1-10

44:50

Προς Εφεσίους β΄ [2] 1-22

arrow_drop_up