Αγία Παρασκευή

47:51
52:52
44:49

Κατά Ματθαίον δ'[4] 1-11

19:54

Κατά Ιωάννην ιβ΄[12] 1-11

19:39
41:57

Β΄Κορινθίους ε΄[5] 1-10

51:52
21:53
46:05

Β΄ Κορινθίους ιγ΄ [13] 5

46:38

Κατά Ματθαίον β΄[2] 1-15

49:41

Γένεση γ΄[3] 9-15

49:42
52:09

Πράξεις των Αποστόλων ιδ΄[12]

39:52
25:26
14:45

Αμώς δ΄ [4] 12-13

 
arrow_drop_up