Αγία Παρασκευή

45:01
42:39
28:29
44:28
47:51
52:52
44:49

Κατά Ματθαίον δ'[4] 1-11

19:54

Κατά Ιωάννην ιβ΄[12] 1-11

19:39
41:57

Β΄Κορινθίους ε΄[5] 1-10

51:52
21:53
 
arrow_drop_up