Αγία Παρασκευή

52:09

Πράξεις των Αποστόλων ιδ΄[12]

39:52
25:26
14:45

Αμώς δ΄ [4] 12-13

50:23
52:43
1:13:13
45:44

Κατά Ματθαίον ιδ΄{14} 15-36

16:26

Ψαλμός α΄

44:20
18:29

Κατά Λουκάν ε΄[5] 17-26

28:35
32:32

Κατά Λουκάν δ΄[4] 1-29

43:09
47:50
22:08

Προς Εφεσίους β΄[2] 1-10

19:08

Κατά Μάρκον ς΄[6] 30-52

45:21

Ψαλμοί ρζ΄[107]

50:02

Προς Ρωμαίους δ΄[4] 1-12

42:38

Ωσηέ ς' [6] 1-11 & Κα

19:27

Νεεμία δ΄[4] 1-23

48:16

Προς Ρωμαίους γ΄ [3] 19_31

47:38
37:43
 
arrow_drop_up