Αγία Παρασκευή

29:09

Ησαΐα λ' [30] 15-26

29:09

Ησαΐα ς' [6] 16-21

30:28

Ιερεμίας ς΄[6] 16-21

41:38

κατά Λουκάν ευαγγέλιο κδ΄ [24]

48:21

Ιησούς του Ναυή α΄ [1] 1-9

30:45

κατά Ιωάννη ς΄[6] 59-71

48:25

Κατά Λουκάν θ΄ [9] 12-27

47:58

Δευτερονομίο λγ΄[33] 26-29

23:07
42:34

Εβραίους ιβ΄[12] 1-15

42:37

Εβραίους ια΄[11] 1-2

36:09

κατα Ρωμαίους ιβ΄[12] 1-2

44:39

Κατά Ιωάννην ιζ΄ [17] 1-26

46:30

Β' Βασιλέων α΄ [1] 1-4

26:56

Αββακούμ γ΄ [3] 17-19

 
arrow_drop_up