Αγία Παρασκευή

51:19

Ψαλμός να΄[51]

37:02

Ιεζεκιήλ λς'[36] 1-12, 37-38 κ

44:50
31:35
15:38

Α΄Βασιλέων η΄[8] 1-18

25:08

Β΄Πέτρου γ΄{3} 1-18

43:36
49:08

κατά Μάρκον ι΄[10] 32-45

40:22
51:35
48:42
43:10

Ιωάννην ευαγγέλιο ια΄[11], Δημ

45:01
42:39
28:29
44:28
 
arrow_drop_up