/ προς Φιλιππησίους γ' 20-21 «Στην κομματοκρατία-μηντιοκρατία απαντούμε με προσευχή, περιμένοντας του Χριστού την βασιλεία!»

προς Φιλιππησίους γ' 20-21 «Στην κομματοκρατία-μηντιοκρατία απαντούμε με προσευχή, περιμένοντας του Χριστού την βασιλεία!»


    0 Comments
arrow_drop_up