/ κατά Λουκάν ιε' 11-24 «Δεν χρειάζεται να χάσεις τα πάντα, προλαβαίνεις να μην χάσεις τίποτα και να τα κερδίσεις όλα!»

κατά Λουκάν ιε' 11-24 «Δεν χρειάζεται να χάσεις τα πάντα, προλαβαίνεις να μην χάσεις τίποτα και να τα κερδίσεις όλα!»


Παλαιό Φάληρο

0 views 2 weeks ago

    0 Comments
arrow_drop_up