/ Όταν υπακούς στη φωνή του Πνεύματος Αγίου,τα αδύνατα γίνονται εύκολα και ο Θεός ενεργεί προς ευλογία

Όταν υπακούς στη φωνή του Πνεύματος Αγίου,τα αδύνατα γίνονται εύκολα και ο Θεός ενεργεί προς ευλογία


Κηφισιά

25 views 1 year ago

    0 Comments
arrow_drop_up