/ Όταν υπακούς στη φωνή του Πνεύματος Αγίου,τα αδύνατα γίνονται εύκολα και ο Θεός ενεργεί προς ευλογία - FACP Tube
Watch more great videos at FACP Tube