Κηφισιά

30:42

Πράξεις των Αποστόλων ιβ' 1-25

37:48

Α' Σαμουήλ ζ' 1-17

22:58

Μηνύματα Αδελφών

49:50

προς Ρωμαίους ζ' 24-25 & η' 1-

48:59

Μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσε

49:15

Β' Βασιλέων ς' 8-23

22:44

κατά Λουκάν κδ' 1-12

40:09

κατά Λουκάν κδ' 13-53

40:08

κατά Μάρκον ιε' 1-47

49:19

κατά Μάρκον ιδ' 1-72

1:02:32

Πότε γίνονται δια πίστεως «ο ά

58:50

Τι είναι το «Ένδυμα του γάμου»

52:59

κατά Ιωάννην ιε' 1-27 & ις' 1-

30:41

Μήνυμα

24:24

κατά Ματθαίον ε' 25-34

52:40

προς Ρωμαίους ε' 20-21 & ς' 1-

1:03:32

Ο Ισραήλ είναι ακόμη ο περιούσ

40:14

Β' Βασιλέων γ' 1-27

48:04

κατά Λουκάν ιη' 18-43 & ιθ' 1-

31:37

Μαλαχίας β' 17-17 & γ' 1-12

32:18

Ματθαίον ιη' 21-35 & κδ' 45-51

49:59

προς Ρωμαίους ε' 12-21 & ς' 1-

47:38

Πράξεις των Αποστόλων κ' 7-12

57:31

Στην 1000τη βασιλεία ποιοι θα

53:13

Β' Βασιλέων β' 1-25

28:35

Β' προς Κορινθίους η' 1-24

38:43

Ψαλμοί ριβ' 1-10

56:59

Ψαλμοί κγ' 1-6 & Β' προς Τιμόθ

 
arrow_drop_up