Κηφισιά

28:23

Α' Χρονικών ιη' 1-14

43:13

κατά Μάρκον δ' 1-32

39:28

Γένεσις ιη' 16-33

47:21

Ιακώβου β' 12-26

42:22

Πως γίνεται κάποιος πολύτιμος

46:22

Α' Σαμουήλ δ' 1-22

32:57

Β' Βασιλέων ιγ' 14-19 & ιγ' 24

28:46

κατά Μάρκον ε' 21-43 & ς' 1-6

50:26

Ησαΐας μγ' 1-7

46:50

Ιακώβου β' 1-13

49:05

Α' Σαμουήλ γ' 1-21 & δ' 1-1

32:50

1) Το έργο του Θεού στη ζωή σο

30:34

2) Ο Θεός θα τα αλλάξει όλα.

47:27

Ιακώβου α' 22-27 & β' 1-13

44:31

Στον δείπνο που έκανε ο Κύριος

54:38

Α' Σαμουήλ β' 25-36

30:57

2) Παρηγορείτε και οικοδομείτε

29:16

1) Να μάθουμε να περπατάμε με

32:52

κατά Ιωάννην ζ' 37-39

16:11

κατά Ματθαίον θ' 18-26

43:35

κατά Ματθαίον ις' 1-27

46:17

Α' Σαμουήλ β' 11-26

44:57

Ποια η διαφορά μεταξύ Άγιος κα

41:24

κατά Λουκάν ιβ' 13-48

25:34

Εκκλησιαστής ε' 18-20 & ς' 1-2

43:43
36:07

Δαβίδ, άνδρας κατά την καρδία

 
arrow_drop_up