Κηφισιά

56:19

Έξοδος ια' 1-10 & ιβ' 1-13 & ι

46:38

Β' Χρονικών ιε' 1-19

45:32

Ψαλμοί κγ' 1-6

26:35

Ησαΐας μ' 1-11

44:31

Β' προς Κορινθίους α' 3-11

46:17

κατά Λουκάν ιε' 11-32

49:43

Α' Πέτρου α' 1-12

45:53

Α' Σαμουήλ ιδ' 24-48

25:50

Ψαλμοί πα' 1-16

42:04

Πράξεις των Αποστόλων ια' 27-3

17:17

κατά Λουκάν ιβ' 22-34

31:21
48:55

Ιακώβου ε' 8-20

44:12

Α' Σαμουήλ ιδ' 1-23

18:41

Ησαΐας ε' 1-7

41:27

κατά Ιωάννην ιε' 1-21

06:55

κατά Λουκάν κβ' 14-20

46:31

Ομολογία Αδελφού Κωνσταντίνου

  • Κωνσταντίνος Ταχόπουλος
  • Κηφισιά

  • 06 Mar 2020
46:50

Ιακώβου ε' 1-12

45:00

Α' Σαμουήλ ιγ' 1-23

49:15

Οι προγαμιαίες σαρκικές σχέσει

29:43

Α' Σαμουήλ κε' 14-39

41:01

Γ'' Ιωάννου α'' 1-15'

44:45

Β' Χρονικών λγ' 1-20

45:11

Τι είναι αφιέρωση στο Θεό και

48:24

Α' Σαμουήλ ιβ' 1-25

41:10

Αποκάλυψις Ιωάννου γ' 7-22

 
arrow_drop_up