Κηφισιά

38:49

προς Φιλιππησίους α' 21-30 & β

29:11

Παροιμίες κζ' 23-27

37:38

προς Εφεσίους ε' 1-2

47:42

Β' Πέτρου α' 1-12

40:26

Α' Σαμουήλ α' 1-28

45:21

Ησαΐας νδ' 1-17

25:19

Β' Βασιλέων κε' 27-30

41:15

κατά Λουκάν ιε' 11-32 & ιη' 9-

47:14

Ψαλμοί κζ' 1-14

49:21

Β' Σαμουήλ γ' 6-39

35:25

Παροιμίες κγ' 24-24

40:38

Α' Χρονικών κη' 1-10 & κη' 20-

32:45

προς Φιλιππησίους γ' 1-16

57:13

Γάμος Γιώργου & Νάνσυ Περγιουδ

27:12

κατά Ιωάννην δ' 46-54

  • Χαράλαμπος Κωστόπουλος
  • Κηφισιά

  • 28 Aug 2020
10:40

Μήνυμα αδ. Αρτέμη Βολόχοβ

50:18

Β' Πέτρου γ' 1-18

44:44

Β' Σαμουήλ β' 8-32 & γ' 1-1

30:34

προς Φιλιππησίους α' 8-12

28:30

Ησαΐας μη' 12-22

38:50

Αποκάλυψις Ιωάννου γ' 7-22

52:13

Β' Πέτρου α' 21-21 & β' 1-22

47:37

Β' Σαμουήλ β' 1-17

41:52

Ζαχαρίας θ' 9-17 & ι' 1-2

26:40

κατά Λουκάν ιζ' 20-37 & ιη' 1-

38:34

Πράξεις των Αποστόλων ιβ' 1-5

09:44

Μήνυμα αδ. Κωνσταντίνου Κρυστά

  • Κωσταντίνος Κρυστάλλης
  • Κηφισιά

  • 14 Aug 2020
 
arrow_drop_up