/ Κηφισιά

Κηφισιά

22:32

Α' Βασιλέων ε' 1-12

38:10

προς Εφεσίους γ' 8-21

46:11

Α' προς Τιμόθεον α' 3-8

31:01

Β' Βασιλέων β' 9-15

  • Παναγιώτης Δουγιέκος
  • Κηφισιά

  • 25 Μαΐου 2023
18:18

Α' Σαμουήλ η' 4-20

25:49

κατά Λουκάν ιθ' 1-11

45:12

Α' προς Κορινθίους δ' 8-21 & ε' 1-8

42:41

Α' προς Θεσσαλονικείς δ' 13-18 & ε' 1-11

30:38

Β' προς Θεσσαλονικείς β' 1-10

33:29

κατά Μάρκον ι' 13-31

40:31

Ιωβ ιδ' 1-22

55:24

Ο Γάμος του Βάιου και Μαρίνας Νάσσιου

arrow_drop_up