Ησαϊας κεφ.μ'(40) 27-31 & Κατά Λουκάν κεφ.ιη'(18) 1-17

arrow_drop_up