/ Ησαϊας κεφ.μ'(40) 27-31 & Κατά Λουκάν κεφ.ιη'(18) 1-17 - FACP Tube
Watch more great videos at FACP Tube