/ Θεσ/κη (Αφροδίτης)

Θεσ/κη (Αφροδίτης)

38:07

κατά Λουκάν ιγ' 22-30

Μαλαχίας γ' 16-18

56:58

Γένεσις κδ'

50:56

Ιερεμίας κη'

48:28

Αποκάλυψις γ' 7-12

49:25

Η εκκλησία θα λάμψει

52:36

κατά Ματθαίον ια' 25-30 & προς Γαλάτας δ' 28-31

49:47

Ψαλμός ρλγ' & κατά Ματθαίον η' 19-22

49:21

Πράξεις ιζ' 1-4 & Ψαλμός κζ'

24:02

κατά Ματθαίον ιη' 1-5

1:21:54
54:58
50:09

Πνευματικά ενδύματα

55:09

Το κράτος της ισχύος Αυτού

48:54

κατά Μάρκον ιδ' 1-9

45:19

Ιωσήφ

53:48

Ιερεμίας γ' 6-22 & Ψαλμοί ργ' 1-14

44:01
arrow_drop_up