/ “Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, και φως εις τας τρίβους μου.”

“Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, και φως εις τας τρίβους μου.”


    0 Comments
arrow_drop_up