/ Θεσ/κη (Αφροδίτης)

Θεσ/κη (Αφροδίτης)

36:38

Γένεσις κβ' 1-19

47:06
1:01:05

Μηνύματα αδελφών

κατά Ματθαίον κγ' 1-12

48:47

Ιωνάς α’ 1-16 & β’ 1

40:36

Β' Τιμοθέου α'

38:56

Α’ Σαμουήλ γ’

40:38

κατά Λουκάν ιθ' 11-44

45:34

Έξοδος λβ'

41:06

προς Εφεσίους δ’ 1-10

52:30

Ο ποταμός της ζωής...

46:18

Β’ Βασιλέων ε’ 1-14

45:34

Πράξεις ιδ’ 8-28

κατά Λουκάν β' 25-40

46:02

Εάν έχουμε πίστη Θεού...

40:14

Ιωνάς α' & κατά Ματθαίον δ' 23-25

40:24

κατά Ιωάννην ιε' 1-17

arrow_drop_up