/ Θεσ/κη (Αφροδίτης)

Θεσ/κη (Αφροδίτης)

48:54

κατά Μάρκον ιδ' 1-9

45:19

Ιωσήφ

53:48

Ιερεμίας γ' 6-22 & Ψαλμοί ργ' 1-14

44:01
42:32

προς Εφεσίους β' 1-22

47:17

Θεϊκή προσφορά αγάπης.

48:39

Η δύναμη της θέλησης

41:12

κατά Μάρκον δ' 35-41

48:49

Ρουθ β' & κατά Ματθαίον κε'

54:45
42:38

Το κόστος της μαθητείας

43:59

Ψαλμοί α'

23:19

πρός Β' Τιμόθεον β' 1-7

arrow_drop_up