Ηράκλειο

32:08

Κατά Ματθαίον 20(κ') 1-17

31:51

Κατά Ιωάννη κεφ 10(ι')

25:35

A' Πέτρου κεφ. 1(α') 13-16

29:36

Κατά Ιωάννη κεφ.8(η') 30-36

37:42

Κατά Ματθαίον 4(δ') 1-11

31:12

Προς Φιλιππησίους κεφ.2(β') 5-

31:57

Αριθμοι κεφ 14(ιδ΄)

40:56

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ.17(ι

35:42

Ιώβ 23(κγ') & Κατά Ματθαίον 21

36:23

Ησαϊας κεφ.40(μ') 21-31/Κατά Μ

41:46

Α' Ιωάννου Επιστολή κεφ. 2(β')

29:59

Ψαλμος 91

34:14

Α' Προς Κορινθίους 8(η')

31:23

Α' Προς Κορινθίους 9 (θ') 1-18

51:07

Ησαϊας κεφ.37(λζ') 1-38 - Κατά

22:46

Κατά Ματθαίον κεφ. 7(ζ') 21-29

36:53

Κατά Λουκάν 18(ιη') 1-30

30:58

Ψαλμός 32(λβ')

32:17

15.09.2021 - Κατά Λουκάν κεφ.

34:09

Ησαϊας 55(νε') 1-7

30:47

Πράξεις κεφ. 13 (ιγ΄) 1-12

28:25

Ψαλμός 40 (μ') & Κατά Μάρκον κ

28:14

Κατά Μάρκον κεφ.5(ε')

25:48

Έξοδος 6(ς') 1-13

26:35

Ψαλμός 51 (να')

26:35

Α' Προς Κορινθίους 7(ζ') 25-31

33:34

08.09.2021 - Α' Προς Κορινθίου

05.09.2021 - Αποκάλυψις κεφ. 3

 
arrow_drop_up