Ηράκλειο

54:48

Βασιλέων Α' κεφ.ιζ'(17)

47:34

Α' Προς Κορινθίους 15(ιε') 12-

41:30

Γένεσις κεφ.22(κβ') & Κατά Ματ

54:12

Ψαλμός ρε'(105) 1-16

54:04

Α' Προς Κορινθίους 15(ιε') 1-1

42:06

Α' Βασιλέων κεφ.18-19(ιη'-ιθ')

46:40

Κατά Ιωάννην 3(γ') / Μανούσος

 • Μανούσος Μαμαλάκης & Γιάννης Παπασταματίου
 • Ηράκλειο

 • 25 Mar 2022
52:47

Ομολογία Δημήτρη Αγγελάκη - Ψα

 • Παύλος Παπαδαντωνάκης & Δημήτρης Αγγελάκης
 • Ηράκλειο

 • 23 Mar 2022
39:57

Ψαλμός 91 & Κατά Λουκάν κεφ.15

1:00:35

Κατά Λουκάν ε'(5) 17-26 & Γένε

 • Ισίδωρος Κάργατζης & Λευτέρης Μπελενιώτης
 • Ηράκλειο

 • 18 Mar 2022
57:49

Α' Κορινθίους κεφ.ιδ' (14') 26

43:57

Γένεσις κεφ.13(ιγ') & Κατά Λο

48:58

Α' Προς Κορινθίους 10(ι') 1-15

38:11

Ησαϊας κεφ.49(μθ')13 & Κατά Λο

56:05

Κατά Ματθαίον κεφ.ιη'(18) 21-3

52:04

Α' Προς Κορινθίους 13(ιγ') 4-1

42:19

Αριθμοι κεφ.14(ιδ')5-10 & Κατ

55:21

Κατά Μάρκον 16(ις') 15-20 & δι

45:09

Α΄ Σαμουήλ κεφ.16(ις')1-13 & Κ

52:12

Β΄ Χρονικών Κεφ.6(ς')22-42/Ισί

 • Ισίδωρος Κάργατζης & Λευτέρης Μπελενιώτης
 • Ηράκλειο

 • 18 Feb 2022
46:33

Α΄ Χρονικών Κεφ.4(δ') & Κατά Ι

46:20

Γένεσις κεφ.22(κβ')1-19

49:12

Α' Προς Κορινθίους 12(ιβ') 12-

38:52

Α΄ Σαμουήλ 3(γ')1-14 & Πράξεις

45:04

Γένεσις κεφ.13(ιγ')

51:37

Κατά Ματθαίον Κεφ. ε'(5)

53:49

Ψαλμός πδ'(84) & Κατά Ματθαίον

53:46

Προς Εφεσίους κεφ.ς'(6) 10-24

 
arrow_drop_up