Ηράκλειο

40:56

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ.17(ι

35:42

Ιώβ 23(κγ') & Κατά Ματθαίον 21

36:23

Ησαϊας κεφ.40(μ') 21-31/Κατά Μ

41:46

Α' Ιωάννου Επιστολή κεφ. 2(β')

29:59

Ψαλμος 91

34:14

Α' Προς Κορινθίους 8(η')

31:23

Α' Προς Κορινθίους 9 (θ') 1-18

51:07

Ησαϊας κεφ.37(λζ') 1-38 - Κατά

22:46

Κατά Ματθαίον κεφ. 7(ζ') 21-29

36:53

Κατά Λουκάν 18(ιη') 1-30

30:58

Ψαλμός 32(λβ')

32:17

15.09.2021 - Κατά Λουκάν κεφ.

34:09

Ησαϊας 55(νε') 1-7

28:14

Κατά Μάρκον κεφ.5(ε')

30:47

Πράξεις κεφ. 13 (ιγ΄) 1-12

28:25

Ψαλμός 40 (μ') & Κατά Μάρκον κ

25:48

Έξοδος 6(ς') 1-13

26:35

Ψαλμός 51 (να')

26:35

Α' Προς Κορινθίους 7(ζ') 25-31

33:34

08.09.2021 - Α' Προς Κορινθίου

05.09.2021 - Αποκάλυψις κεφ. 3

42:39

Κατά Λουκάν 6(ς') 43-49

40:56

Προς Εβραίους 11(ια') 1-10

01.09.2021 - Κατά Ιωάννην κεφ.

31:01

29.08.2021 - Κατά Ιωάννην κεφ.

29.08.2021 - Ψαλμός 23 (κγ') /

26:43

Κατά Λουκάν 22 (κβ') 31-62

25:38

27.08.2021 - Ψαλμός 27 (κζ') /

 
arrow_drop_up