Βρυξέλλες

1:17:06

Κυριακάτικο κύρηγμα

48:31

B' Τιμοθέου β' 14-26

55:30

Α' Επιστολή Πέτρου 7-19

54:29

Β΄ Επιστολή Πέτρου 1-18

50:09

Γίνε οικείος του Θεού

49:08

Β 'Τιμοθέου β' 1-13

49:43

Έξοδος ιζ' 8-15

45:04
24:57

Κατά Μάρκον ιδ' 43-47

28:14

B' Τιμοθέου α΄ 11-18

23:15

Εκκλησιαστής θ΄ 7-9

29:26
49:26

Μηνύματα αδελφών

42:59

κατά Λουκάν ε΄ 1-11

42:41

B' Τιμοθέου α΄ 1-10

1:18:05

Κατά Ματθαίον ια' 2-15

58:58

Μηνύματα αδελφών

  • Γιάννου Ανδριανός & Κουτσάι Ιλίρ
  • Βρυξέλλες

  • 30 July 2021
1:22:57

Β' Κορινθίους ιβ' 1-11

50:02

κατά Ιωάννην γ '13-21

53:59

Ψαλμός 95:1-11

1:04:18

Μυνήματα αδελφών

47:20

Πράξεις ιστ΄16-32

53:38

Α΄Τιμοθέου κεφ. στ΄ 1-21

1:23:05

Μυνήματα αδελφών

48:21

Β΄ Κορινθίους δ΄6-18

36:02

Α΄ Τιμοθέου ε΄ 17-25

56:07

κατά Ματθαίον κβ΄1-14 |

46:24

Ψαλμός ρλθ΄ 1-18

 
arrow_drop_up