Βρυξέλλες

Κυριακάτικο κύρηγμα

45:59

Μυνήματα αδελφών

1:03:27
51:32

προς Τίτο β' 6 - 15

1:45:37
1:11:20
46:33
1:35:19

Μυνήματα αδελφών

45:29

προς Τίτο α' 15 - β' 5

54:31

Ψαλμός πδ' 1-12

40:56

Μυνήματα αδελφών

53:33

Α' Επιστολή Πέτρου α΄ 17-25

51:00

Προς Τίτο επιστολή α' 7-16

41:11

Πράξεις ις' 16-30

59:33
1:03:03

Μυνήματα αδελφών

2:00:18

Μυνήματα Πρωτοχρονιάς

1:26:28

Κατά Ματθαίον α' 18-25

50:24

Β' Τιμοθέου δ' 6 - 22

46:14

κατά Ιωάννη ε΄1-16

1:21:55

Μυνήματα αδελφών

1:49:44

Πράξεις β' 37-47

1:25:28

Χειροτονία πρεσβυτέρου

  • Παναγούλιας Βασίλης : Πράξεις κ' 28 (σελ.984) ; κατά Λουκά κβ' 24-30 (σελ.929) Γιαννόπουλος Γιάννης : Προς Τίτον α΄ 5-9 (σελ.1057) Δήμας Λευτέρης : Α' Τιμοθέου α' 1-7 (σελ.1051)
  • Βρυξέλλες

  • 04 Dec 2021
1:00:28

Μυνήματα αδελφών

53:58

Ιερεμίας δ' 3-4 & Ιωάννη ιγ' 1

1:40:38

Κυριακάτικο κύρηγμα

43:06

Τιμόθεου Β΄ δ' 1-5

 
arrow_drop_up