/ Σύρος

Σύρος

44:43

Κατά Μάρκον ι' 46-52

 • Δανιήλ Γρίβας
 • Σύρος

 • 03 Απριλίου 2024
44:18

Κατά Ιωάννην ιδ'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 31 Μαρτίου 2024
39:07

Κατά Ιωάννην θ'

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 29 Μαρτίου 2024
38:56

Κατά Ματθαίον ιγ' 24-50

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 27 Μαρτίου 2024
35:42

Ησαΐας νε'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 24 Μαρτίου 2024
32:38

Ψαλμός α'

 • Πέτρος Πρίντεζης
 • Σύρος

 • 22 Μαρτίου 2024
40:03

Σαμουήλ Α' ιζ' 22-58

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 20 Μαρτίου 2024
42:41

Έξοδος ιδ'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 17 Μαρτίου 2024
35:59

Δευτερονόμιον η'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 15 Μαρτίου 2024
39:54

Πράξεις δ' 1-31

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 13 Μαρτίου 2024
37:42

Κατά Ιωάννην ε' 1-30

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 10 Μαρτίου 2024
38:13

Γένεσις ιη'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 08 Μαρτίου 2024
35:25

Κατά Ματθαίον η' 1-17

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 06 Μαρτίου 2024
37:05

Κατά Μάρκον ς' 30-56

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 21 Φεβρουαρίου 2024
36:45

Ιωνάς γ' & δ'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 18 Φεβρουαρίου 2024
32:29

Δανιήλ α'

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 16 Φεβρουαρίου 2024
42:05

Ψαλμός πς'

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 14 Φεβρουαρίου 2024
43:28

Κατά Ιωάννην δ' 1-30

 • Αντώνης Περιστεράκης
 • Σύρος

 • 11 Φεβρουαρίου 2024
40:42

Προς Ρωμαίους ι'

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 09 Φεβρουαρίου 2024
37:32

Κριταί ς' 1-18

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 07 Φεβρουαρίου 2024
51:27

Κατά Λουκάν ιβ' 8-34

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 04 Φεβρουαρίου 2024
40:21

Κατά Ματθαίον ε' 1-19

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 02 Φεβρουαρίου 2024
39:55

Προς Ρωμαίους η' 1-25

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 31 Ιανουαρίου 2024
39:14

Κατά Μάρκον δ' 21-41

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 28 Ιανουαρίου 2024
43:59

Κατά Μάρκον η' 27-38

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 26 Ιανουαρίου 2024
40:16

Αριθμοί ιγ' 25-33 & ιδ' 1-19

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 24 Ιανουαρίου 2024
44:58

Προς Εφεσίους α'

 • Δημήτρης Ρούσσος
 • Σύρος

 • 19 Ιανουαρίου 2024
42:28

Ιησούς του Ναυή γ' 5-17 & δ' 1-7

 • Μιχάλης Περρής
 • Σύρος

 • 17 Ιανουαρίου 2024
arrow_drop_up