Θεσσαλονίκη (Πτολεμαίων)

58:28

Τίτον β' 1/Κατά Ιωάννην ι' 9-1

38:29
1:00:41

Κατά Λουκάν ιε'/Κατά Ματθαίον

52:43

Β' Κορινθίους ια' 3-6

1:01:19

Α' Τιμόθεον α' 1-11 & Πράξεις

24:35

Ψαλμός κγ'

1:02:06

Α' Κορινθίους γ' 10-11 & Κατά

54:50

Κατά Λουκάν ιδ' 7-11/Εκκλησιασ

52:19

Προς Ρωμαίους ε' 1-11/Ιεζεκιήλ

1:09:07

Κατά Λουκάν ια' 27-28, α' 26-3

1:04:09

Πράξεις των Αποστόλων ιγ' 1-3/

 
arrow_drop_up