Αιγάλεω

36:41
37:35

Eπιστολή Ιακώβου κεφ β'

35:15
37:13

Ψαλμός ξγ'

57:17

Βασιλέων Α' κεφ. γ' 6-15 - Σαμ

  • Κ.Εμερζίδης - Σ.Καρπόζηλος
  • Αιγάλεω

  • 15 Feb 2021
35:25
39:27

Επιστολή Ιακώβου κεφ. α'

37:15
46:30

Σαμουήλ Α κεφ. δ'

46:52

Kατά Λουκά Ευαγγέλιον κεφ ιζ'

44:38

Κατά Ματθαιον Ευαγγέλιο κεφ ι'

36:56

Επιστολή προς Τιμοθεον Β' κεφ

36:54
36:00
43:36

Κατα Ματθαίον κεφ. ιε' εδαφ.2

45:16
37:08
44:12

Κατα Λουκά .ιη' εδαφ 35-43 & κ

47:36

Πράξεις των Αποστόλων κεφ. κ'

38:40

Κατα Λουκά ζ' 11

37:08

Κατα Λουκά ιε' 17

46:24

Επιστολή Ιούδα

35:16

Κατα Λουκά α' 5-21 & Κατα Ιωάν

1:01:44

Επιστολή Ιωάννου Β & Γ

32:21
32:22

Κώστας Δικαιος

 
arrow_drop_up