Αιγάλεω

49:36

Βασιλέων Α κεφ ιβ'

49:42
24:45

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ .ις'

27:48

Πράξεις των Αποστόλων κεφ. ι'

46:26
51:02

Επιστολή Ιωάννου Καθολική Γ

50:51

Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ κε

55:10

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ η' 40

  • Γρηγόρης Τσιφλίδης & Σίμος Καρπόζηλος
  • Αιγάλεω

  • 10 Jan 2022
52:07

Ιεζεκειήλ κεφ. ιδ' εδαφ 12 & Κ

51:15

Κατα Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ. ζ'

49:19
49:18
33:17

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ. ά ε

1:53:06

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

59:57

Προς Θεσσαλονικής Α κεφ. ε' 1

  • Βαγγέλης Στουπής & Απόστολος Καρπόζηλος
  • Αιγάλεω

  • 27 Dec 2021
45:49
45:07
41:23

Κήρυγμα Ευαγγελίου

51:24
47:58

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ. κα'

37:23

Μηνύματα Αδελφών

03:58

Μηνύματα Αδελφών

49:59

Κατα Μάρκο Ευαγγέλιο κεφ. δ' ε

48:44
50:15
 
arrow_drop_up