Αιγάλεω

48:17

Αββακούμ κεφ. α' 1-5 , β' 1-4,

42:43
53:03

Πράξεις Αποστόλων β' 32-47 & Φ

45:40

Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο ιγ' 44

  • Κ. Εμερζίδης & Σ. Καρπόζηλος
  • Αιγάλεω

  • 15 July 2021
50:36

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιον ε' 1

45:04

ατα Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφ. η'

48:07

Ψαλμός κεφ. κζ΄ εδ 1-14

41:37

Ησαίας κεφ νγ' εδαφ 1

42:11
43:49

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ. ιδ'

42:23
42:24

Γένεσις ιγ' 1

36:24

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κα' εδαφ

45:28

Πράξεις των Αποστόλων κεφ ις'

55:30

Σαμουήλ Α΄ κεφ 'ιε εδ 1-26

45:12
44:44

Ψαλμοί κεφ. ρκα' εδαφ 1-8

41:47

Αποκάλυψις κεφ. ε' εδαφ 1-14

1:37:45

Ησα'ί'ας κεφ' ζ εδ 10-16

44:20

Κατά Λουκάν κεφ ιζ εδ 20-25

48:17

Κριταί κεφ. ζ' εδαφ 1-22

51:34

Μαλαχίας κεφ γ'εδ 1 & Επι. Πέτ

  • Γιώργος Αθανασόπουλος & Γιώργος Καραγιαννίδης
  • Αιγάλεω

  • 07 June 2021
46:39
48:17

Βασιλέων Α' ε' 1-12 & ς' 11-13

45:20

Κατά Λουκά ιη' 1-8

50:57

Κατα Ματθαίον κε' 1-13

 
arrow_drop_up