Αιγάλεω

55:07
1:13:16

Επίσκεψη Νεολαίας Νίκαιας

50:20

Επιστολή Κορίνθιους Β΄ κεφ. δ΄

49:36

Κατά Μάρκον κεφ: δ' 1-20

46:06

Καθολική Επιστολή Πέτρου Α'

44:57

Κατα Μάρκο Ευαγγέλιο κεφ. ς' ε

54:41

Πράξεις των Αποστόλων κεφ. γ'

  • Β.Στουπής & Γ.Καραγιαννίδης
  • Αιγάλεω

  • 05 Sep 2022
49:54
46:44

Πράξεις των Αποστόλων κεφ. η'

52:21
48:21

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ. ια'

42:20

Κυριακάτικη Λατρεία

43:29

Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ ιβ'

51:17

Κατα Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ ιη'

51:42

Επιστολή προς Τίτο κεφ. β' εδα

50:50
44:22
45:30

Κατα Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφ. ι'

44:05
47:00

Μήνυμα Ευαγγελίου

  • Σωτήρης Στέργιος & Σπύρος Κερκύρας
  • Αιγάλεω

  • 06 Aug 2022
47:11

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ. α’

43:56

Παροιμίες κεφ. κ’ εδαφ 6

41:29
50:44

Μιχαίας κεφ. δ' εδαφ 1-5

 
arrow_drop_up