Αιγάλεω

50:50
40:46

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ.η' εδ

51:54

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ.κα' 3

  • Γιάννης Μυλωνάς & Πάρης Κονδύλης
  • Αιγάλεω

  • 23 Oct 2021
45:14

Αποκάλυψις κεφ. ιδ' εδαφ 1 - 1

40:03
48:10

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ. η' ε

52:14

Γένεσις κεφ. με' εδαφ 1-15 & Ρ

43:36

Προς Κολοσσαείς κεφ γ΄εδ 1- 17

50:25

Σαμουήλ Α' κθ' 6 & κλ'

46:40
43:26

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ. δ' ε

45:30

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ. δ' ε

45:56
47:30

Γένεσις κεφ ιγ΄εδ 1- 18

52:12
38:05

Ψαλμοί ρκα' εδ 1-8

50:01

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφ. ιβ

40:29

Ζαχαρίας κεφ γ' εδ 1- 10

  • Νεκτάριος Χατζιαναστασίου
  • Αιγάλεω

  • 23 Sep 2021
44:11

Κατα Μάρκο Ευαγγέλιο κεφ. ς' ε

48:02

Επιστολή προς Ρωμαίους κεφ. ς'

44:24

Γένεσις κεφ λθ' εδ 1-21

46:42
45:41
46:11

Παροιμίες κεφ. γ' εδαφ 13-27

44:19

Σαμουήλ Α' κεφ. γ' εδαφ 1- 21/

 
arrow_drop_up