Αιγάλεω

45:30

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ. δ' ε

45:56
47:30

Γένεσις κεφ ιγ΄εδ 1- 18

52:12
38:05

Ψαλμοί ρκα' εδ 1-8

50:01

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφ. ιβ

40:29

Ζαχαρίας κεφ γ' εδ 1- 10

  • Νεκτάριος Χατζιαναστασίου
  • Αιγάλεω

  • 23 Sep 2021
44:11

Κατα Μάρκο Ευαγγέλιο κεφ. ς' ε

48:02

Επιστολή προς Ρωμαίους κεφ. ς'

44:24

Γένεσις κεφ λθ' εδ 1-21

46:42
45:41
46:11

Παροιμίες κεφ. γ' εδαφ 13-27

44:19

Σαμουήλ Α' κεφ. γ' εδαφ 1- 21/

48:31
41:29

Κατα Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφ. κ'

47:20

Πράξεις των Αποστόλων κεφ. θ'

48:29
44:37

Κατα Λουκά Ευαγγέλιο κεφ. ιη'

49:13

Ιεζεκιήλ κεφ. λγ' εδαφ 30-33 &

46:43
43:55

Ψαλμός ιε΄ εδ 1-5

52:51

Κατα Μάρκον Ευαγγγέλιο κεφ δ'

43:26

Ζαχαρίας κεφ γ' εδα 1-10

 
arrow_drop_up