/ Ρόδος

Ρόδος

43:56

Γένεση 25:27-34

 • Αρτάν Τομάνι
 • Ρόδος

 • 16 Οκτωβρίου 2023
1:01:33

Ρωμαίους 12:9-21 & Λουκάς 23:33-56

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 15 Οκτωβρίου 2023
46:36

Νεεμίας 1:1-11

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 13 Οκτωβρίου 2023
49:38

Ιάκωβος 1:1-27

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 11 Οκτωβρίου 2023
33:36

Λουκάς 15:1-32

 • Νίκος Κατσούλας
 • Ρόδος

 • 09 Οκτωβρίου 2023
20:20

Φιλιππησίους 3:7-14

 • Κώστας Δεσπούδης
 • Ρόδος

 • 09 Οκτωβρίου 2023
1:01:21

Β' Βασιλέων 20:1-18 & Λουκάς 12:13-21

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 08 Οκτωβρίου 2023
49:00

Μάρκος 10:17-31

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 06 Οκτωβρίου 2023
51:26

Γαλάτες 5:1-26

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 04 Οκτωβρίου 2023
52:43

Ματθαίος 18:19-22

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 02 Οκτωβρίου 2023
36:25

Μάρκος 5:22-43

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 01 Οκτωβρίου 2023
42:37

Πράξεις 8:26-40

 • Αρτάν Τομάνι
 • Ρόδος

 • 02 Οκτωβρίου 2023
32:14

Πράξεις 3:19-26

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 01 Οκτωβρίου 2023
51:49

Έξοδος 35:29-35

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 27 Σεπτεμβρίου 2023
53:55

Β`Χρονικών 17:1-18:3

 • Αποστόλης Κουκουτόλιας
 • Ρόδος

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023
40:54

Λουκάς 18:1-8

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 24 Σεπτεμβρίου 2023
36:04

Αποκάλυψις 3:7-13

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 24 Σεπτεμβρίου 2023
54:00

Λουκάς 14:15-31

 • Γιάννης Θεοδώρου
 • Ρόδος

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023
50:05

Έξοδος 34:1-35

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023
49:30

Τιμόθεος Α' 6:11-16

 • Νίκος Σταμάτης
 • Ρόδος

 • 18 Σεπτεμβρίου 2023
1:02:29

Σαμουήλ Β' 13:1-18 & Ματθαίος 22:15-32

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Ρόδος

 • 17 Σεπτεμβρίου 2023
47:50

Ρουθ 1:1-18

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Ρόδος

 • 15 Σεπτεμβρίου 2023
arrow_drop_up