/ Πειραιά

Πειραιά

31:38

Πράξεις δ' 32-36 & ε' 1-16

11:36

Εκκλησιαστής ε' 1-7

51:20

Κατά Ματθαίον η' 23-27 & Κατά Ιωάννην δ' 1-26

 • Θ. Κονδύλης & Γ. Μυλωνάς
 • Πειραιά

 • 23 Ιουνίου 2023
42:52

Κατά Μάρκον η' 34-38 & θ' 1-10

44:37

Α' Σαμουήλ ιδ' 38-52

32:53

Κατά Μάρκον ια' 11-14 & 20-21

25:43

Α' Βασιλέων ιζ' 10-16

31:57

Πράξεις γ' 1-10 & δ' 12

 • Δημήτρης Κοτσίρης
 • Πειραιά

 • 16 Ιουνίου 2023
46:17

Κατά Λουκάν ι' 25-42

45:22

Πράξεις β' 1-11

 • Κώστας Δραγκιώτης
 • Πειραιά

 • 12 Ιουνίου 2023
24:19

Κατά Ιωάννην δ' 1-30

09:55

Ιερεμίας ιζ' 5-11

54:23

Κατά Ιωάννην ια' 1-46 & Αποκάλυψις β' 8-11

 • Α. Δασκαλάκης & Γ. Μυλωνάς
 • Πειραιά

 • 09 Ιουνίου 2023
44:49

Κατά Μάρκον η' 22-33

35:43

Ομολογίες Πνεύματος Αγίου

 • Διάφοροι ομιλητές
 • Πειραιά

 • 05 Ιουνίου 2023
22:18

Πράξεις β' 1-22

12:29

Ιωήλ β' 21-32

42:45

Α' Θεσσαλονικείς ε' 16-28 & Ιωνάς α' 1-16 & β' 1

 • Κων.Κονδύλης & Γ.Χάλαρης
 • Πειραιά

 • 02 Ιουνίου 2023
45:13

Α' Σαμουήλ ιδ' 16-39

42:44

Ψαλμοί ρκ' 1-7

35:54

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

24:03

Γένεσις ς' 1-12

44:23

Κατά Ματθαίον η' 19-20

46:03

Πράξεις ις' 9-40

45:40

Α' Σαμουήλ ιδ' 4-15

32:51

Κατά Ιωάννην κα' 1-17

23:17

Παροιμίαι γ' 1-8

43:45

Κατά Ιωάννην ιγ' 1-20 & Αριθμοί ιδ' 1-9

 • Γ. Ζωγράφος & Λ. Δρόσος
 • Πειραιά

 • 19 Μαΐου 2023
arrow_drop_up