Πειραιά

44:42

Κατά Λουκάν γ' 1-20

34:40

Κατά Λουκάν κδ'13-53

11:44

ΗσαΪας να' 1-4

19:44

Γένεσις ιε' 1

29:15

Κατά Ματθαίον κη' 16-20

45:55

Ησούς του Ναυή ι' 1-14

  • Β.Λεωνιδόπουλος Γ.Μυλωνάς
  • Πειραιά

  • 11 Sep 2020
42:40

Ψαλμός α' 1-6

43:09

Δευτερονόμιον λδ'1-12

  • Χατζηαναστασίου Νεκάριος
  • Πειραιά

  • 07 Sep 2020
31:52

Κατά Μάρκον η'34-38 & θ' 1-10

08:27

ΗσαΪας ιγ 6-11'

48:01

Εφεσίους δ' 1-17

40:09

Αποκάλυψις α' 1-4

11:46

ΗσαΪας λγ'-20-24

31:02

Αποκάλυψις κα' 1-8

47:48

Κατά Ματθαίον κ'20-28 & Προς Ρ

41:56

Ιακώβου ε' 10-20

42:24

Ψαλμός ρλζ 1-6

14:50

Ψαλμός πδ' 1-3

41:44

Κατά Λουκάν ιδ' 25-35

37:02

Προς Εφεσίους β' 1-21

40:36

Κατά Μάρκον ε'1-20

46:43

Κατά Ματθαίον ιε' 21-31 & Κατά

29:10

Κατά Ματθαίον ιδ'13-34

14:09

ΗσαΪας ξβ' 1-12

46:36

Κατά Μάρκον ε'25-29 & Κατά Ιωά

38:10

Κατά Λουκάν η'4-15

56:28

Ψαλμός ιη' 1-3 & Κατά Μάρκον ε

10:15

Ψαλμός κα'1-8

 
arrow_drop_up