/ Πειραιά

Πειραιά

42:45

Α' Θεσσαλονικείς ε' 16-28 & Ιωνάς α' 1-16 & β' 1

 • Κων.Κονδύλης & Γ.Χάλαρης
 • Πειραιά

 • 02 Ιουνίου 2023
45:13

Α' Σαμουήλ ιδ' 16-39

42:44

Ψαλμοί ρκ' 1-7

35:54

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

24:03

Γένεσις ς' 1-12

44:23

Κατά Ματθαίον η' 19-20

46:03

Πράξεις ις' 9-40

45:40

Α' Σαμουήλ ιδ' 4-15

32:51

Κατά Ιωάννην κα' 1-17

23:17

Παροιμίαι γ' 1-8

43:45

Κατά Ιωάννην ιγ' 1-20 & Αριθμοί ιδ' 1-9

 • Γ. Ζωγράφος & Λ. Δρόσος
 • Πειραιά

 • 19 Μαΐου 2023
42:41

Α' Σαμουήλ ιγ' 15-23 & ιδ' 1-3

40:01

Α' Βασιλέων ιθ' 1-21

27:09

Κατά Ιωάννην ι' 22-42

14:40

Ψαλμοί κγ' 1-6

43:16

Κατά Ματθαίον ιη' 23-35 & Πράξεις ιβ' 1-5

 • Γ.Κανελλόπουλος & Γ.Μυλωνάς
 • Πειραιά

 • 12 Μαΐου 2023
47:51

Iησούς του Ναυή κδ' 1-15

 • Νίκος Ντουρουντάκης
 • Πειραιά

 • 10 Μαΐου 2023
44:27

Α' Σαμουήλ ιγ' 1-14

32:24

Προς Εβραίους ιβ' 1-11

22:26

Γένεσις λθ' 7-20

34:50

Μηνύματα αδελφών

 • Διάφοροι ομιλητές από την εκκλησία του Νέου Ψυχικού
 • Πειραιά

 • 05 Μαΐου 2023
38:56

Κατά Μάρκον ζ' 31-37 & η' 1-21

30:50

Κατά Λουκάν ιη' 18-27 & ιθ' 1-10

36:51

Κατά Ιωάννην κα' 1-19

06:07

Ησαΐας μη' 16-22

49:42

Κατά Ματθαίον δ' 1-11 & Προς Φιλιππησίους β' 5-11

 • Θ.Κονδύλης & Δ.Κοτσίρης
 • Πειραιά

 • 28 Απριλίου 2023
41:30

Κατά Μάρκον ζ' 1-30

50:24

Β' Βασιλέων κ' 1-7

 • Θύμιος Τριανταφύλλου
 • Πειραιά

 • 24 Απριλίου 2023
arrow_drop_up