Πειραιά

39:11

Κατά Ματθαίον δ' 1-11

46:23

Αποκάλυψις β' 1-7

51:26

Νεεμίας δ' 1-23

36:37

Ιωνάς α' 1-16

27:37

Κατά Ιωάννην κα' 1-14

34:06
48:38

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 13-36

44:18

Κατά Ματθαίον ζ' 21-27 & Α' Κο

47:09

Κατά Ματθαίον ε' 21-32

12:04

Ψαλμοί πδ' 1-12

18:34

Κατά Λουκάν β' 21-40

41:01

Κατά Ματθαίον ιβ' 38-50

42:56

Ιησούς του Ναυή α' 1-9

45:09

Αποκάλυψις κα' 5-8

46:22

Β' Πέτρου γ' 1-18

09:00

Μιχαΐας ς' 6-8

32:05

Κατά Ματθαίον ε' 1-19

50:38

Κατά Λουκάν ιη΄ 1-8

44:10

Κατά Λουκάν ιε' 11-32 & Α' Θεσ

  • Θανάσης Κατσίμπαλης & Δημήτρης Κοτσίρης
  • Πειραιά

  • 02 July 2021
45:36

Αποκάλυψις κα’ 1-4

43:37

Κατά Ματθαίον κε’ 13-30

21:32

Μαλαχίας γ' 13-15

33:37

Κατά Λουκάν ιζ' 1-10

41:24

Γένεσις μη' 1-16

48:34

Εκκλησιαστής γ' 1-8 & Κατά Μάρ

40:05

Αποκάλυψις κ’ 7-15

46:22

Ομολογίες Πνεύματος Αγίου

12:24

Ιωήλ β' 21-32

 
arrow_drop_up