/ Πειραιά

Πειραιά

50:35

Β' Χρονικών ις' 1-10

 • Θοδωρής Κονδύλης
 • Πειραιά

 • 04 Αυγούστου 2023
46:29

Κατά Ιωάννην ιε' 1-27

 • Χάρης Καραγιάννης
 • Πειραιά

 • 02 Αυγούστου 2023
44:17

Ιακώβου α' 1-18

 • Θοδωρής Καραΐσκος
 • Πειραιά

 • 31 Ιουλίου 2023
16:24

Ψαλμοί ρκε' 1-5

25:32

Κατά Λουκάν ι' 25-37

49:17

Προς Εφεσίους ς' 10-18 & Κατά Μάρκον η' 27-32

 • Γ. Κανελλόπουλος & Γ. Μυλωνάς
 • Πειραιά

 • 28 Ιουλίου 2023
42:11

Α' Σαμουήλ ις' 14-23

42:28

Β' Βασιλέων ιζ' 1-23

 • Νεκτάριος Χατζηαναστασίου
 • Πειραιά

 • 24 Ιουλίου 2023
28:19

Κατά Μάρκον ιγ' 28-37

16:07

Ησαΐας ξβ' 1-12

51:32

Β' Χρονικών ιδ' 1-15 & Παροιμίαι γ' 24

 • Θ. Κονδύλης & Κ. Κοτσίρης
 • Πειραιά

 • 21 Ιουλίου 2023
41:45

Κατά Μάρκον θ' 33-50

45:40

Α' Σαμουήλ ις' 1-13

38:39

Πράξεις κ' 17-38

18:21

Α' Χρονικών κη' 8-10

48:12

Β' Κορινθίους ια' 1-15 & Α' Κορινθίους γ' 1-15

 • Β. Λεωνιδόπουλος & Γ. Μυλωνάς
 • Πειραιά

 • 14 Ιουλίου 2023
46:49

Α' Σαμουήλ ιε' 24-35

45:42

Κατά Μάρκον ς' 30-34

32:50

Κατά Ιωάννην ι' 22-42

13:47

Ψαλμοί κγ' 1-6

43:36

Β' Βασιλέων ιθ' 8-28

41:02

Αποκάλυψις γ' 3 & 11

 • Παναγιώτης Δουγέκος
 • Πειραιά

 • 05 Ιουλίου 2023
46:46

Α' Σαμουήλ ιε' 10-23

36:53

Κατά Μάρκον β' 1-12

23:46

Ησαΐας μθ' 8-13

42:22

Προς Ρωμαίους ιε' 1-2 & Κατά Ματθαίον ις' 13-28

 • Γ. Σαμαράς & Λ. Δρόσος
 • Πειραιά

 • 30 Ιουνίου 2023
40:04

Κατά Μάρκον θ' 9-38

41:40

Α' Σαμουήλ ιε' 1-9

arrow_drop_up