Πειραιά

41:52

Κατά Ιωάννην γ'16-26

43:20

Κατά Ιωάννην ε'1-17

14:24

Εξοδος κδ'12-18

32:30

Κατά Μάρκον θ'1-10

34:44

Κατά Ματθαίον ιβ'38-42 & 25-37

42:47

Κατά Ιωάννην γ'19-15

41:39

Κατά Λουκάν ιη'1-14

16:44

ΗσαΪας μγ'1-7

29:07

Κατά Ματθαίον ιδ' 13-36

41:45

Γένεσις λζ'1-3 & Βασιλέων Β'ε'

40:29

Κατά Ιωάννην γ 1-8

39:48

Κατά Λουκάν β'1-20

40:21

Κατά Μάρκον β'1-11

19:08

Σαμουήλ Α' λ' 21-25

29:03

Πρός Ρωμαίους η'1-21

42:33

Ησαΐας λη'1-22

42:07

Κατά Μάρκον η'1-21

29:44

Κατά Ιωάννην ιβ'20-33

13:53

ΗσαΪας ξ'1-7

47:06

Κατά Ματθαίον ια'1-15 & Κατά Μ

  • Θ.Κονδύλης & Γ.Κατσούλης
  • Πειραιά

  • 24 Jan 2020
37:28

Κατά Ιωάννην β'23-25

48:09

Βασιλέων Β'κ'1-21

20:54

Γένεσις ιε'9-16

33:36

Κατά Ματθαίον κα'12-14

43:22

Κατά Λουκάν α'1-25 &Γένεσις λθ

37:51

Κατά Ιωάννην β'13-22

43:31

Κατά Ματθαίον θ'2

25:14

Κατά Μάρκον β'1-12

 
arrow_drop_up