Πειραιά

07:23

Ησαΐας νβ' 7-8

32:26

Πράξεις θ' 31-43

32:43

Κατά Ιωάννην ια' 35

50:10

Κατά Λουκάν η' 41-56 & Κατά Λο

46:49

Αποκάλυψις ιθ’ 11-21

49:40

Προς Ρωμαίους ς’ 1-14

40:13

Κατά Ιωάννην ιε' 1-17

43:12

Κατά Μάρκον ι' 32-45

40:21

Προς Φιλήμονα 1-25

44:20

Αποκάλυψις ιθ' 6-16

53:53

Πέτρου Β' α' 5-11

47:35

Κατά Λουκάν ι' 26-37 & Ησαΐας

42:46

Κατά Λουκάν ιη' 18-30

57:33

Βασιλέων Β' ς'.ζ'. 24-33 & ζ'

44:09

Αποκάλυψις ιη' 17-24 & ιθ' 1-5

44:05

Α' Κορινθίους γ' 10-15

44:56

Κατά Λουκάν ιη' 1-8 & Αββακούμ

38:37

Κατά Ματθαίον ς' 25-34

42:23

Κατά Λουκάν ζ' 36-50

44:52

Αποκάλυψις ιζ' 15-18 & ιη' 1-1

41:59

Ιωάννου Α’ ε’ 18

39:47

Κατά Ιωάννην ιε' 1-8

06:33

Παροιμίαι κδ' 30-34

37:00

Κατά Λουκάν ιδ' 15-24

47:04

Ιησούς του Ναυή γ' 1-17 & Κατά

  • Θανάσης Κατσίμπαλης-Γιάννης Μυλωνάς
  • Πειραιά

  • 14 May 2021
44:34

Αποκάλυψις ιζ' 1-14

43:12

Σαμουήλ Α' ιζ' 1-11

42:34

Κατά Ιωάννην κ' 19-29

 
arrow_drop_up