/ Νέα Υόρκη

Νέα Υόρκη

59:17

Ιωνάς 1 & Ψαλμός 23

  • Χάρης Ασβεστάς & Γιάννης Ραγκούσης
  • Νέα Υόρκη

  • 10 Μαρτίου 2024
50:48

κατά Ιωάννην 17

40:50

Προς Εφεσίους 1:15-23

42:39

Αμώς 8:11-14 & κατά Ιωάννην 6:47-58

43:12

Προς Εφεσίους 1:1-14

46:11

Ψαλμός 34 & κατά Ματθαίον 15:21-28

47:48

Γαλάτας 6:1-18

40:30

κατά Μάρκον 5:21-43

50:12

κατά Ιωάννην 1:35-51

31:14

Γαλάτας 6:1-10

45:09

Έσδρας 1:1-5

47:49

Ιωνάς 3

41:20

Γαλάτας 5:16-26

38:17

Ψαλμός 63 & κατά Ιωάννην 12:24-26

38:01

Γαλάτας 5:1-15

41:40

κατά Ιωάννην 15:9-17

32:26

Γαλάτας 4:12-31

45:15

Ψαλμός 22

34:34

κατά Λουκάν 1:26

1:50:27

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2023

36:15

κατά Ματθαίον 3

39:11

Γαλάτας 3:19-29 & 4:1-12

47:22

κατά Ματθαίον 2

44:30

Ομολογία Νίκος Πλεματιάς

44:33

Αποκάλυψη 20

39:53

Γαλάτας 3:1-18

45:57

Ιάκωβος 3

39:50

Ψαλμός 100 & Πέτρου Α' 2:1-3

arrow_drop_up