Νέα Υόρκη

41:43
47:26
41:43

Ρωμαίους 4

42:54

Πράξεις των Αποστόλων 2

35:20

Ρωμαίους 3

53:39

Κατά Ιωάννην 21

36:55

Ρωμαίους 2

49:06
41:37

Κατά Ιωάννη 17

33:39

Ρωμαίους 1:18-32

42:57

Παροιμίες 6:6-11 & Λουκάς 16:1

45:19

Ρωμαίους 1:1-17

50:36
57:12

Ησαΐας 5:1-7 & κατά Λουκάν 8:1

35:58

Κατά Ματθαίον β'

40:13

Φιλιππησίους δ' 4 & Ησαΐας η'

  • Σάκης Σαρματζής & Κωνσταντίνος Κρυστάλλης
  • Νέα Υόρκη

  • 22 Dec 2021
48:15

Κατά Λουκάν 1:1-25

43:07

Κατά Μάρκον θ'

41:15

Κατά Ιωάννη 4

46:34

Β' Χρονικών 20

40:39

Κατά Ιωάννη 8:1-11

46:08

Κατά Ιωάννη 6:1-21

46:24

Πράξεις των Αποστόλων 10

41:19

Κατά Ματθαίον 1:1-17

46:11

Κατά Λουκά 7:1-23

38:44

Κατά Ματθαίον 25:1-13

51:39
49:25

Αποκάλυψη κβ'

 
arrow_drop_up