Ναύπλιο

30:36

Κατά Λουκάν ια΄ 28

13:44

Ρωμαίους η΄:28

38:15

Β΄ Βασιλέων α΄

35:02

Ψαλμός ρλα΄

39:40

Α΄ Τιμόθεον ε΄ 24

30:58

Κατά Λουκάν θ΄ 10

49:16

Κατά Ιωάννην ια΄1

43:26

Πράξεις α΄ 1

32:14

Ιερεμίας ιη΄ ​​​​5​​​​​

33:30

Ησαϊας 55:8

40:17

Πράξεις ια΄ 1

35:16
49:37

Παροιμίες κδ΄ 30

36:06

Αποκάλυψις ιγ΄ 16

31:58

Γένεσις κθ΄16

46:13

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 13

21:31

Κατά Ματθαίον κβ΄ 1

21:33

Α΄ Κορινθίους α ΄10

33:39

Πράξεις ις΄ 4

33:47

Κατά Λουκάν θ΄ 57

48:49

Β΄ Σαμουήλ κδ

40:22

Ιεζεκιήλ 31: 1-9

42:17

Κατά Ματθαίον ις΄18

08:24

Αποκάλυψις 21:4

28:38

Ρωμαίους 5:6

39:17

Α΄ Τιμόθεον β΄7

32:41

Κατά Μάρκον ιδ΄51

 
arrow_drop_up