Ναύπλιο

42:15

Α΄ Κορινθίους ζ ΄1-9

32:11

Έξοδος ε΄1

41:13
35:14

Πράξεις κς΄ 24

48:24

Περί της Θείας Κοινωνίας

41:24

Κατά Ιωάννην ιδ΄15

44:44

Γένεσις 3:1

38:17

Κατά Ιωάννην κα΄1

47:00

Εσθήρ 3:1

44:23

Κατά Λουκάν ιζ΄11

41:34

Κατά Ιωάννην ιζ΄1

43:01

Β΄ Βασιλέων 18:28

43:54

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 1

37:45

Κατά Ματθαίον δ΄ 1

44:48

Αποκάλυψις 12:10

47:07

Ψαλμός οζ΄

40:43

Α΄ Πέτρου δ΄1

42:14

Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄13

48:07

Εβραίους ς΄10, Ησαίας ν΄4, Α΄

37:00

Κατά Λουκάν ιθ΄ 1-10

43:31

Δύσκολοι χριστολογικοί τίτλοι

36:31

Κατά Μάρκον ιδ΄4

50:24

Β΄ Βασιλέων δ΄ 8

40:34

Πράξεις ιζ΄ 32

50:51

Β΄ Βασιλέων 3:3

37:12

Κατά Λουκάν ιε΄8-10

46:16

A΄ Κορινθίους 2:1-16

33:57

Πράξεις β΄ 1-4

 
arrow_drop_up