Ναύπλιο

41:26

Κατά Ματθαίον 16:21

39:50

Ρωμαίους 8:12

34:54

Κατά Ματθαίον 6:24

38:14

Δανιήλ 11:38

30:46

Κατά Ματθαίον 13:41

46:16

Β΄ Κορινθίους 11:23

48:32

Αποκάλυψις 21:8

31:38

Εβραίους 11:1

13:04

Α΄ Χρονικών 4:9

32:58

Κατά Μάρκον 2:1

47:20

Κατά Ματθαίον 5:1

34:10

Κατά Ματθαίον 26:69

42:59

Ψαλμός κγ

34:34

Α΄ Τιμόθεον γ΄8

41:49

Ησαϊας 40:27

33:06

Έξοδος 3:1-3

38:58

Ψαλμός 16:3

41:17

Κατά Ματθαίον 5:1-6

51:25

Ησαϊας 55:1

24:24

Αποκάλυψις 1-8

34:32

Ζαχαρίας γ΄ 1-5

38:31

Κατά Μάρκον η΄10

37:50

Κατά Ιωάννην 16:1-3

44:04

Α' Ιωάννου 3:1

42:02

Κατά Ματθαίον 4:12

47:46

Α' Σαμουήλ 17:1

  • Βαλάντης Αναστασόπουλος
  • Ναύπλιο

  • 16 Dec 2021
32:41

Κατά Ματθαίον 15:21

51:22

Αγγαίος α΄

 
arrow_drop_up