Ναύπλιο

22:06

Παροιμίες κθ΄ 19

25:15

Πράξεις η΄1

25:40

Εβραίους ι΄37

19:02

Εβραίους ιγ΄14

20:28

Κατά Μάρκον η΄1

20:51

Κατά Λουκάν β΄ 6

22:04

Άσμα Ασμάτων β΄ 7

18:10

A΄ Θεσσαλονικείς 5:1

20:54

Εβραίους β΄14

14:19

Δανιήλ γ΄ 17

18:17

Ψαλμός ρμβ΄

08:41

Παροιμίες κα΄ 28

25:19

Ψαλμός ξα΄

20:23

Κατά Λουκάν ζ΄ 36

51:24

Γ΄ Ιωάννου 2

48:52

Α΄ Κορινθίους ζ ΄10-40

37:03

Κατά Ματθαίον ις΄20

37:40

Κατά Λουκάν ιη΄ 20

42:15

Α΄ Κορινθίους ζ ΄1-9

32:11

Έξοδος ε΄1

41:13
35:14

Πράξεις κς΄ 24

48:24

Περί της Θείας Κοινωνίας

41:24

Κατά Ιωάννην ιδ΄15

44:44

Γένεσις 3:1

38:17

Κατά Ιωάννην κα΄1

47:00

Εσθήρ 3:1

44:23

Κατά Λουκάν ιζ΄11

 
arrow_drop_up