Ναύπλιο

19:24

Ψαλμός ιε΄

22:31

Φιλιππησίους γ΄12-14

48:27

Δανιήλ θ'

38:19

Ιεζεκιήλ λγ΄1-9

50:38

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 22

44:06

Πράξεις β΄37

25:34

Ψαλμός 90:12

46:06

Αδελφοί από εκκλησία Πάτρας

47:16

Προς Γαλάτας β΄ 11-16

46:17

Δανιήλ η΄ 1-24 (μαθ. 11ο)

48:18

Κατά Ιωάννην ιγ΄1-17

42:24

Κατά Ιωάννην ι΄1-30

42:54

Aποκάλυψις ιδ΄ 13 - "και τα έρ

39:31

Κατά Ιωάννην α΄ 1-2 & 14 "καί

39:40

Δανιήλ ζ΄ 15-28 (μαθ. 10ο)

47:57

A΄ Ιωάννου β΄ 20

40:49

Επίσκεψη αδελφών από Πάτρα

47:31

Προς Εφεσίους 4:7

41:51

Δανιήλ ζ΄ 1-8

43:07

Προς Εφεσίους β' 8

40:53

Δανιήλ ς΄ 6 -18

40:09

Ψαλμοί οζ΄ [77] 1-10

37:41

Ομολογία Σπύρου Λιοντάκη

57:10

Πράξεις Των Αποστόλων 10:30

46:07

Δανιήλ 7:1

39:43

Σαμουήλ Α' 4:16

41:55

Ψαλμοί ρκβ΄ [122] 1

42:53

Σαμουήλ Α' 1:9

 
arrow_drop_up