Ναύπλιο

28:12

Γένεσις 25:27

47:03

Το χάρισμα της προφητείας / η

33:37

Κατά Μάρκον ις΄ 15 & Πράξεις κ

32:26

Ιερεμίας 38:1 & Πράξεις 14:21

10:31

Κατά Λουκάν κα΄35-38

17:36

Ησαΐας 7:1-4

33:00

Β΄ Τιμόθεον 1:7

47:34

Ο Προφητικός Λόγος (2)

43:08

Κατά Λουκάν η΄18

45:10

Β΄ Πέτρου α΄ 19 Ο Προφητικός Λ

38:51

Κατά Ματθαίον ιη΄1-5

42:44

Κατά Ματθαίον ις΄13-19

44:29

Ψαλμός 51

45:40

Έξοδος ιδ΄

41:22

Πράξεις ιγ΄ 1-4

48:38

Κατά Ιωάννην κα΄

19:24

Ψαλμός ιε΄

22:31

Φιλιππησίους γ΄12-14

48:27

Δανιήλ θ'

38:19

Ιεζεκιήλ λγ΄1-9

50:38

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 22

44:06

Πράξεις β΄37

25:34

Ψαλμός 90:12

46:06

Αδελφοί από εκκλησία Πάτρας

47:16

Προς Γαλάτας β΄ 11-16

46:17

Δανιήλ η΄ 1-24 (μαθ. 11ο)

48:18

Κατά Ιωάννην ιγ΄1-17

42:24

Κατά Ιωάννην ι΄1-30

 
arrow_drop_up