Ναύπλιο

43:26

Πράξεις α΄ 1

32:14

Ιερεμίας ιη΄ ​​​​5​​​​​

33:30

Ησαϊας 55:8

40:17

Πράξεις ια΄ 1

35:16
49:37

Παροιμίες κδ΄ 30

36:06

Αποκάλυψις ιγ΄ 16

31:58

Γένεσις κθ΄16

46:13

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 13

21:31

Κατά Ματθαίον κβ΄ 1

21:33

Α΄ Κορινθίους α ΄10

33:39

Πράξεις ις΄ 4

33:47

Κατά Λουκάν θ΄ 57

48:49

Β΄ Σαμουήλ κδ

40:22

Ιεζεκιήλ 31: 1-9

42:17

Κατά Ματθαίον ις΄18

08:24

Αποκάλυψις 21:4

28:38

Ρωμαίους 5:6

39:17

Α΄ Τιμόθεον β΄7

32:41

Κατά Μάρκον ιδ΄51

26:56

Μηνύματα αδελφών

31:09

Αββακούμ γ΄ 2

46:14

Πράξεις κζ΄ 9

41:33

Κατά Λουκάν ις΄19

39:03

Γ΄ Ιωάννου 9-12

04:18

Πράξεις δ΄ 32

44:31

Α΄ Σαμουήλ λ΄1

 
arrow_drop_up