Κερατσίνι

43:39

Κατά Ιωάννην ια'

47:58

Πέτρου Α' β'

41:59

Προς Τιμόθεον Α' α'/

36:40

Προς Φιλιππησίους β/12

44:34

Πέτρου Α' σ/7

35:50

Προς Τιμόθεον Α' β'/

42:03

Πράξεις Των Αποστόλων β'/

45:14

Κατά Λουκάν ια'/3

38:59

Ιησούς Του Ναυή ια'

48:07

Ψαλμοί λδ'

46:23

Προς Κολοσσαείς γ'/1-17

47:49

Κατά Λουκάν ι'/25

48:31

Κατά Λουκάν ι'/8

43:01

Ιησούς Του Ναυή ι'

39:26

Ιησούς Του Ναυή θ'

44:05

Γένεσις A/26

39:04

Κατά Ματθαίον ιε/26

51:11

Κατά Λουκάν θ'/51-62

39:15

Κατά Ματθαίον κη

45:40

Κατά Ιωάννην ιζ'

33:03

Ησαΐας μ' & Κατά Ιωάν

48:58

Κατά Λουκάν θ'/21

41:38

Ησαΐας νε' & Κατά Ιωά

42:55

Κατά Ματθαίον κε'/13-30

46:40

Κατά Λουκάν θ'/12

41:26

Προς Εβραίους β'/14

46:15

Ιησούς Του Ναυή ς'

46:39

Προς Ρωμαίους ιβ 1-13

 
arrow_drop_up