/ Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή

23:44

Πράξεις των Αποστόλων κγ΄ [23] 10-24

41:40

Εφεσίους β΄ [2] 1-10

48:04

Β Πέτρου α΄[1] 8-11

43:39

Πράξεις των Αποστόλων η΄ [8] 9-25

44:41

Αριθμοί κ΄[20 1-13

47:47

Β΄Πέτρου α΄[1] 6

43:07

Ψαλμός Ϟε [95] & Προς Εβραίους γ' [3]

40:42

Ησαΐας μ'[40] 25-31 & μα'[41] 1-20

51:47

B' Πέτρου α΄ [1] 6

24:33

Εφεσίους δ΄[4] 1 - 6

43:53

Α΄Σαμουήλ ιε΄[15] 1 - 35

42:54

Κατά Ιωάννην ε΄[5] 1-18

49:58

Α' Κορινθίους α΄ [1] 1-31

46:47

Κατά Ματθαίον θ΄ [9] 1-8

45:49

Β΄ Επιστολή Πέτρου α΄[1] 3-4

46:20

Β΄ Πέτρου α΄[1] 1-4

45:02

Ιακώβου α΄ [1] 1-4 & Έξοδος λβ΄ [32] 1-35

48:39

Α΄ Πέτρου ε΄[5] 1-4

41:36

Β΄ Βασιλέων δ΄[4] 38-44 & Λουκάν θ' [9] 1-17

43:08
41:42

Δευτερονόμιον β΄ [2] 31-37 & γ΄ [3] 1-7

45:18
38:04

Λουκάν β΄[2]: 22-31

arrow_drop_up