Κατά Ιωάννην ιδ΄ [14] 21-24 & ιε΄ [15] 1-17

arrow_drop_up