Μαλαχίας γ' 16-18 & Προς Κολοσσαείς γ',δ' 1-6

arrow_drop_up