Ησαΐας κθ' [29] 13-14 & Κατά Μάρκον ζ' [7] 31-36

arrow_drop_up